Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Κατάδυσης

 

1. Η Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ) του Πολεμικού Ναυτικού, έλαβε Διαπίστευση για την Πιστοποίηση Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Κατάδυσης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης συμφώνως Πιστοποιητικού Διαπίστευσης. Με την παραπάνω μεθόδευση η ΔΥΚ πλέον αποτελεί τον μοναδικό φορέα πιστοποίησης σε θέματα καταδύσεων των Ελληνικών Ε.Δ.

 

2. Επιπροσθέτως δίνεται η δυνατότητα ώστε να μπορεί να πιστοποιήσει όχι μόνο φορείς του δημόσιου τομέα αλλά και του ιδιωτικού τομέα, δίνοντας τους έτσι την δυνατότητα σύνδεσης τους με έναν δημόσιο οργανισμό που κατέχει ιδιαίτερη θέση και εμπειρία σε θέματα καταδύσεων.

 

3. Το πεδίο εφαρμογής του ΣΠΠΥΕΚ/ΔΥΚ αποτελούν τα κάτωθι Ευρωπαϊκά πρότυπα:

α. ΕΝ 14153-1 (Supervised Diver) 

β. ΕΝ 14153-2 (Autonomous Diver) 

γ. ΕΝ 14153-3 (Dive Leader) 

δ. ΕΝ 14413-1 (Scuba instructor level 1)

ε. ΕΝ 14413-2 (Scuba instructor level 2)

 

4. Τα Κανονιστικά έγγραφα που περιγράφουν την δομή και τον τρόπο λειτουργίας του Συστήματος Πιστοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Κατάδυσης της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (ΣΠΠΥΕΚ/ΔΥΚ) είναι τα:

α. Οργάνωση και δομή λειτουργίας του ΣΠΠΥΕΚ/ΔΥΚ

β. Κανονισμός πιστοποίησης

γ. Εγχειρίδιο Ποιότητας ΣΠΥΕΚ ΔΥΚ

 

5. Για τους ενδιαφερόμενους φορείς – υποψήφιους δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα που επιθυμούν να λάβουν πιστοποίηση δίνονται λεπτομέρειες με τα κάτωθι:

α. Φόρμα αιτήσεως για πιστοποίηση

β. Διαδικασία αξιολόγησης

γ. Τηλέφωνο για επικοινωνία : 2105531817-Διευθυντής Καταδύσεων ΔΥΚ

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ