Εκπαίδευση

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Υ/ΚΤ

Εκπαίδευση

 

Με το πέρας της βασικής εκπαίδευσης Υ/ΚΤ και για να ενταχθεί ένας άνδρας Υ/ΚΤ πλήρως στις επιχειρησιακές ομάδες της ΔΥΚ για να μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις των αποστολών είναι απαραίτητο να παρακολουθήσει επιπλέον επιχειρησιακά σχολεία τα οποία εκτελούνται με μέριμνα του γραφείου επιχειρησιακής εκπαίδευσης ΔΥΚ. 


Η Επιχειρησιακή εκπαίδευση αποφοίτων σχολείου βασικής εκπαιδεύσεως ΥΚΤ (για προσωπικό του Π.Ν.) φαίνεται παρακάτω:

1. ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΚΤ 

2. ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΜΑΝΤΑ ΣΤΟ Σ.Ξ.

3. 2ΜΗΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ (συμμετοχή σε επιλεγμένες επιχειρησιακές δραστηριότητες διαφόρων ομάδων)

4. ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΟΑΠ (οι Αξ/κοί ως βοηθοί Διοικητού υποστοιχείου και οι Υπαξ/κοί ως μέλη υποστοιχείου)


ΣΧΟΛΗ Υ/ΚΤ

Η Σχολή παρέχει θεσμοθετημένα, τυποποιημένα και πιστοποιημένα την ατομική βασική εκπαίδευση του προσωπικού Υ.ΚΤ, όπως και στα σχολεία εξειδικεύσεως (αυτοδυτών, καταδυτικής ιατρικής, κλπ), σε προσωπικό του ΠΝ αλλά και των άλλων Κλάδων Ε.Δ. και Σ.Α. Η Σχολή Υ/ΚΤ :

1. Εκπαιδεύει το προσωπικό για απόκτηση εξειδίκευσης Υ/ΚΤ, Αυτοδύτη και ειδικότητος Δύτη σύμφωνα με τους κανονισμούς Επαιδεύσεως που ισχύουν .
2. Μεριμνά για την εκτέλεση συντηρήσεως του προσωπικού εξειδικεύσεως Υ/ΚΤ σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές Γ.Ε.Ν .
3. Παρέχει εκπαιδευτική υποστήριξη σε εποπτικά μεσα, εγχειρίδια στις ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών .
4. Διατηρεί μητρώα προσωπικού εξειδικεύσεως Υ/ΚΤ , Αλεξιπτωτιστών και Αυτοδυτών . 
5. Μεριμνά γία την εκπαίδευση στελεχών Υ/ΚΤ σε σχολεία εσωτερικού και εξωτερικού π.χ (Κ.Ε.Α.Π - Σ.Χ.Α.Λ - I.R.L.R.P.S - E.O.D - SPECIAL FORCES)


ΣΧΟΛΕΙΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. ΣΧΟΛΕΙΟ Υ/ΚΤ
2. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ
3. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΥΤΩΝ 
4. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
5. ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΤΩΝ

6. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΥΠ.ΟΧ.
7. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΟΡΘ. ΠΟΛΕΜΟΥ (ΣΑΠ)
8. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
9. ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

 

1. ΣΧΟΛΕΙΟ Υ/ΚΤ

Εκπαίδευση

 

ΣΚΟΠΟΣ : Η απόκτηση γενικών και ειδικών γνώσεων για επάνδρωση ομάδων Υ/ΚΤ.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ : Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί ΠΝ-ΣΞ-ΛΣ και προσωπικό στρατευμένης θητείας ΣΞ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 27 εβδομάδες

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ :
1. Αντοχή σε ψυχική και σωματική κόπωση.
2. Πολεμικές Τέχνες.
3. Υδρογραφήσεις / αναγνωρίσεις ακτών αποβάσεως.
4. Καταδύσεις με όλους τους τύπους των αυτόνομων καταδυτικών συσκευών μέχρι 
βάθους πενήντα  (50) μέτρων.
5. Καταστροφή με χρήση εκρηκτικών ( βομβών - ναρκών).
6. Χρήση φορητού οπλισμού και τυποποιημένων εκρηκτικών υλών.
7. Κινήσεις και τρόποι δράσεως ομάδων Ανορθοδόξου Πολέμου.
8. Δολιοφθορές.
9. Μέθοδοι Επιβιώσεως.


Υποψηφιότητα για ειδίκευση "ΥΚΤ" έχουν δικαίωμα να θέσουν όσοι επιθυμούν από τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού που ανήκει στο ΠΝ ή και σε άλλους κλάδους των ΕΔ ή σώματα ασφαλείας:

(1). ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
Aνδρες ανεξαρτήτως ειδικότητας, των οποίων η ηλικία δεν υπερβαίνει το 28o έτος την περίοδο που θα γίνουν οι εξετάσεις και οι δοκιμασίες επιλογής.
(2). ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΜΘ ΤΟΥ ΠΝ 
 Aνδρες ανεξαρτήτως ειδικότητας και τεχνών των οποίων η ηλικία δεν υπερβαίνει το 28ο έτος την περίοδο που θα γίνουν οι εξετάσεις και οι δοκιμασίες επιλογής.
(3). ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (ΕΠΥ) ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΠΛΙΤΕΣ (ΕΠ.ΟΠ)
Aνδρες των οποίων η ηλικία δεν υπερβαίνει το 28ο έτος την περίοδο που θα γίνουν οι εξετάσεις και οι δοκιμασίες επιλογής.
(4). ΟΠΛΙΤΕΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (Ο.Β.Α) 

(5). Στρατιωτικό προσωπικό άλλων κλάδων των ΕΔ ή Ξένων Κρατών ή προσωπικό των ΣΑ, με περιορισμό στο όριο ηλικίας, όπως καθορίζεται με αποφάσεις του κλάδου ή κράτους τους. 

Το προς επιλογή για εκπαίδευση/απόκτηση πτυχίου Υκτ προσωπικό, διέρχεται αρχικά κατάλληλες υγειονομικές εξετάσεις από την ΑΝΥΕ και κατάλληλες εξετάσεις και δοκιμασίες από την ΔΥΚ.


2. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ : Να καταστεί το προσωπικό ικανό να καταδύεται μέχρι βάθους 20μ για υποστήριξη πλοίων επιφάνειας και υπηρεσιών Π.Ν.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ : Μόνιμο προσωπικό (Αξιωματικοί μέχρι 35 ετών και Υπαξιωματικο μέχρι 30 ετών) του ΠΝ - ΣΞ - ΠΑ - ΣΑ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: εικοσιμία (21) εργάσιμες ημέρες.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ : Βελτίωση φυσικής κατάστασης, καταδύσεις , ναυαγοσωστικά, συνδρομή στην προστασία πολεμικών πλοίων.


4. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ : να αποκτήσει το ιατρικό προσωπικό την δυνατότητα να καταδύεται μέχρι βάθους 20μ και να παρέχει ιατρική υποστήριξη στις καταδυτικές επιχειρήσεις.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ : Ιατροί - Νοσηλευτικό προσωπικό ΠΝ - ΠΑ - ΣΞ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: εικοσιμία (21) εργάσιμες ημέρες.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ : Βελτίωση φυσικής κατάστασης, καταδύσεις, ναυαγοσωστικά.


5. ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΤΟΥ

ΣΚΟΠΟΣ : Να παρέξει βασικές γνώσεις σε τρόπους και διαδικασίες αναγνώρισης, προσέγγισης, εξουδετέρωσης και καταστροφής τυποποιημένων πυρομαχικών και αυτοσχεδίων εκρηκτικών μηχανισμών.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Αξιωματικοί Υπαξιωματικοί πτυχιούχοι Υ/ΚΤ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : εβδομήντα μια (71) εργάσιμες ημέρες.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ : αναγνώριση, προσέγγιση, εξουδετέρωση και καταστροφή τυποποιημένων πυρομαχικών και αυτοσχεδίων εκρηκτικών μηχανισμών.

 

6. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΥΠΟΧ (ΥΠοβρύχιων ΟΧημάτων)

Εκπαίδευση

ΣΚΟΠΟΣ : Να καταστεί το προσωπικό ικανό στο χειρισμό ΥΠΟΧ.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Αξιωματικοί Υπαξιωματικοί Υ/ΚΤ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : τριανταέξι (36) εργάσιμες ημέρες.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ : χειρισμός, συντήρηση Υ/Β πλοήγηση ΥΠΟΧ.

 

7. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Σ.Α.Π. (Σκαφών Ανορθοδόξου Πολέμου)

Εκπαίδευση

ΣΚΟΠΟΣ : να αποκτήσει το προσωπικό της ΔΥΚ τις απαιτούμενες γνώσεις ναυτιλίας, ναυτικής τέχνης και χειρισμού σκαφών ανορθόδοξου πολέμου.

ΣΥΜΜΕΤΕΧOΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ : Αξιωματικοί -Υπαξιωματικοί ΔΥΚ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : δεκαπέντε (15) ημέρες

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ : χειρισμός, συντήρηση, πλοήγηση ΣΑΠ, χρήση οπλισμού ΣΑΠ

 

8. Σχολείο Πληρωμάτων ΣΑΠ (Π/ΣΑΠ)

ΣΚΟΠΟΣ : 

Η άρτια σωματική και ψυχολογική προετοιμασία, η βασική θεωρητική κατάρτιση και η απαιτούμενη πρακτική εκπαίδευσή του εκπαιδευόμενου προσωπικού σε πληθώρα θεωρητικών και τεχνικών αντικειμένων, ώστε να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις που θα τους καταστήσουν ικανούς να επανδρώσουν, μέσω των προβλεπομένων διαδικασιών, τα Σκάφη Ανορθόδοξου Πολέμου της ΔΥΚ.

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αντικειμένων του σχολείου Π/ΣΑΠ, απαιτείται εκπαίδευση διαρκείας δεκατεσσάρων (14) εβδομάδων.

Το Σχολείο Π/ΣΑΠ διεξάγεται κατόπιν εγκρίσεως ΓΕΝ ανά χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από τις επιχειρησιακές ανάγκες της ΔΥΚ και τον φόρτο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της ΣΥΚ’’.

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ