Διατελέσαντες Διοικητές

Διατελέσαντες Διοικητές

 

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΡΑΛΑBH

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΠΧΟΣ (Μ)

Κ. ΕΓΚΟΛΦΟΠΟΥΛΟΣ 30-11-56  04-01-58

ΠΧΟΣ (Μ)

  Ι. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ 04-01-58  09-01-58

ΠΧΟΣ (Μ)

Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 09-01-58 07-01-59

ΑΝΠΧΟΣ (Μ)

Α. ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ 07-01-59 01-04-59

ΠΧΗΣ (Μ)

Σ. ΖΟΥΛΙΑΣ 01-04-59 12-11-59

ΠΧΟΣ (Μ)

Δ. ΣΟΥΤΣΟΣ 12-11-59 15-02-60

ΠΧΗΣ (Μ)

Π. ΜΑΡΙΝΟΣ 15-02-60 30-03-60

ΑΝΠΧΟΣ (Μ)

Γ. ΠΕΤΜΕΖΑΣ 30-03-60 11-10-61

ΑΝΠΧΟΣ (Μ)

Γ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ 11-10-61 09-12-61

ΠΧΟΣ (Μ)

Θ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 09-12-61 15-01-62

ΑΝΠΧΟΣ (Μ)

Ν. ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ 15-01-62 20-04-63

ΑΝΠΧΟΣ (Μ)

Θ. ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ 20-04-63 20-02-64

ΠΧΟΣ (Τ)

Π. ΨΑΛΙΔΑΚΗΣ 20-02-64 03-04-65

ΠΧΟΣ (Τ)

Α. ΠΑΛΛΑΣ 03-04-65 15-09-66

ΠΧΟΣ (Μ)

Κ. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 15-09-66 03-01-68

ΑΝΠΧΟΣ (Μ)

Γ. ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ 03-01-68 17-07-68

ΠΧΟΣ (Μ)

Γ. ΠΕΤΜΕΖΑΣ 17-07-68 30-12-68

ΠΧΟΣ (Μ)

Κ. ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ 30-12-68 19-08-70

ΠΧΟΣ

Ι. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 19-08-70 16-09-71

ΠΧΟΣ (Μ)

Μ. ΠΟΥΛΙΔΗΣ 16-09-71 30-10-73

ΠΧΟΣ (Μ)

Ε. ΔΡΟΜΑΖΟΣ 30-10-73 19-08-74

ΠΧΟΣ (Μ)

Α. ΠΑΠΑΔΟΓΚΟΝΑΣ 19-08-74 16-10-74

ΑΝΠΧΟΣ (Μ)

Π. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ 16-10-74 12-01-76

ΑΝΠΧΟΣ (Μ)

Ε. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ 12-01-76 19-06-80

ΑΝΠΧΟΣ

Ε. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Π.Ν 19-06-80 23-07-80

ΠΧΗΣ

Σ. ΓΟΥΛΕΑΣ Π.Ν 23-07-80 11-04-82

ΑΝΠΧΟΣ

Σ. ΓΟΥΛΕΑΣ Π.Ν 11-04-82 05-07-84

ΑΝΠΧΟΣ

Κ. ΣΚΡΕΠΕΤΟΣ Π.Ν 05-07-84 29-08-84

ΑΝΠΧΟΣ

Α. ΔΟΥΜΟΥΡΑΣ Π.Ν 29-08-84 17-06-85

ΑΝΠΧΟΣ

Κ. ΣΚΡΕΠΕΤΟΣ Π.Ν 17-06-85 31-10-86

ΑΝΠΧΟΣ

 Ι.Ι. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Π.Ν 31-10-86 27-07-87

ΥΠΧΟΣ

Σ. ΣΤΑΘΗΣ Π.Ν 27-07-87 11-08-87

ΠΧΗΣ

Α. ΞΕΝΟΣ- ΚΟΚΟΛΕΤΣΗΣ Π.Ν 11-08-87 13-06-88

ΥΠΧΟΣ

Σ. ΣΤΑΘΗΣ Π.Ν 13-06-88 31-08-88

ΠΧΟΣ

Α. ΔΟΥΜΟΥΡΑΣ Π.Ν  31-08-88 28-08-89

ΠΧΟΣ

Ε. ΒΛΑΣΣΗΣ Π.Ν 28-08-89 05-03-90

ΠΧΟΣ

Ι.Ι. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Π.Ν 05-03-90 01-07-92

ΠΧΟΣ

Μ. ΙΣΜΑΗΛΑΚΟΣ Π.Ν 01-07-92 28-04-94

ΠΧΟΣ

Δ. ΚΑΝΝΕΛΑΚΗΣ Π.Ν 28-04-94 05-09-94

ΠΧΟΣ

 Ι.Ι. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Π.Ν 05-09-94 03-04-95

ΠΧΟΣ

Κ. ΞΥΤΣΑΣ Π.Ν 03-04-95 10-01-96

ΠΧΗΣ

Σ. ΣΤΑΘΗΣ Π.Ν 10-01-96 30-10-97

ΠΧΗΣ

Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ν 30-10-97 30-10-98

ΑΝΠΧΟΣ

Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Π.Ν 30-10-98 11-06-01

ΠΧΟΣ

Λ. ΣΟΦΡΑΣ Π.Ν 11-06-01 03-04-02

ΑΝΤXΟΣ

Ε. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Π.Ν 03-04-02 25-08-03

ΑΝΤΧΟΣ

Π. ΚΟΛΟΝΤΟΥΡΟΣ Π.Ν 25-08-03 10-08-06

ΠΧΗΣ

Θ. ΜΟΥΣΗΣ Π.Ν 10-08-06 15-09-06

ΑΝΤΧΟΣ

Ι. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  Π.Ν 15-09-06 03-03-08

ΠΧΟΣ

Ι. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ν 04-03-08 25-07-08

ΑΝΤΧΟΣ

Α. ΣΚΑΡΛΟΣ Π.Ν 26-07-08 25-08-10

ΑΝΤΧΟΣ

Σ. ΚΩΣΤΑΛΑΣ Π.Ν 26-08-10 25-07-11

ΠΧΟΣ

Χ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 26-07-11 03-07-15

ΑΝΤΧΟΣ

Π. ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ 03-07-15 24-04-16

ΠΧΟΣ

Π. ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ 24-04-16 07-07-17

ΑΝΤΧΟΣ

Α. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Π.Ν 07-07-17 25-08-17

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Γ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Π.Ν 25-08-17

05-07-19

 ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 

Ι. ΠΑΠΑΒΛΑΧΟΣ  05-07-19

17-05-21

ΑΝΤΧΟΣ

Κ. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 17-05-21 -

 

 
  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ