Ιστορική Εξέλιξη Διοικήσεως Ταχέων Σκαφών

 

Πριν από ένα αιώνα περίπου εμφανίστηκε μια νέα απειλή για τα πλοία επιφανείας και τα οποία μετέβαλαν τα μέχρι τότε ισχύοντα στο ναυτικό πόλεμο δημιουργώντας αναγκαιότητα για αλλαγή των ισχυόντων δογμάτων. Ήταν μικρά, ευέλικτα, ταχέως κινούμενα σκάφη που έφεραν σαν κύριο όπλο τους τορπίλες και η αρχική τους ονομασία ήταν Τορπιλοβόλα. Αυτά ήταν λοιπόν τα πλοία τα οποία αποτέλεσαν τον προπομπό των Ταχέων Σκαφών. Με το πέρασμα των χρόνων και την συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας αλλά και την ταχεία μεταβολή και επαύξηση των απαιτήσεων των ναυτικών επιχειρήσεων δημιουργήθηκε η αναγκαιότητα για κατασκευή σύγχρονων Ταχέων Σκαφών με περαιτέρω δυνατότητες οπλισμού ,συγκεκριμένα να έχουν εξοπλιστεί με πυροβόλα ημιαυτόματα και αυτόματα καθώς και με κατευθυνόμενα βλήματα σε επόμενη φάση προκειμένου να επιχειρούν με ταχύτητα και έχοντας ισχύ πυρός προκειμένου να την συνδυάζουν με το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκαν τα Ταχέα Σκάφη στη μορφή που τα γνωρίζουμε σήμερα.

Το πρώτο ταχύ σκάφος του Πολεμικού Nαυτικού ήταν το Τορπιλοβόλο «ΙΩΝΙΑ» το οποίο μετά oνoμάστηκε Τορπιλοβόλο Νο 18. Εντάχθηκε στο Π.Ν. το 1881, ήταν Γαλλικής Kατασκευής, εκτοπίσματος 40 τόνων με μέγιστη ταχύτητα 19 κόμβων. Την εποχή εκείνη αποκτήθηκαν επίσης πέν­τε (5) Τορπιλoβόλα της ίδιας κλάσεως. Μέσα στην επόμενη τετραετία το Π.Ν. πρόσθεσε στην δύναμη του έξι (6) Τορπιλοβόλα Αγγλικής κατασκευ­ής (Νo 6, 7, 8, 9, 10, 17) 48 τόνων τα οποία εκτός, από ένα περιστρεφόμενο τoρπιλλoσωλήνα (Τ /Σ) έφεραν και πυροβόλα των 37 χιλ. Τα τορπιλοβόλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για άμυνα των ακτών και δίωξη λαθρεμπορίου.

Τα πρώτα αυτά τορπιλοβόλα σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού κατά την διάρκεια των πολέμων του 1912 -1913 έδωσαν ένα πρώτο δείγμα του τρόπου ενεργείας τους και της αποτελεσματικότητάς τους. Αξίζει να μνημονευθούν δύο χαρακτηριστικά ιστορικά γεγονότα της περιόδου αυτής που δείχνουν το επιθετικό πνεύμα που από τότε διακατείχε τα πληρώματα των Ταχέων Σκαφών:

 1. Την 18η Οκτωβρίου 1912 το τορπιλοβόλο 11 με Κυβερνήτη τον Υποπλοίαρχο Ν. Βότση παραβαίνοντας τις διαταγές του ΓΕΝ εισέρχεται στον Θερμαϊκό Κόλπο όπου τορπιλίζει και βυθίζει το Τουρκικό θωρηκτό FETIH BOULENT. Στη συνέχεια και κάτω από τις ομοβροντίες των παράκτιων πυροβόλων αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα και εξέρχεται του κόλπου χωρίς να υποστεί την παραμικρή ζημιά.
 2. Την 6 η Νοεμβρίου 1912 το τορπιλοβόλο 14 με Κυβερνήτη τον Υποπλοίαρχο Ν. Αργυρόπουλο εισέρχεται στο Αιβαλί και καταλαμβάνει «ρεσάλτο» την Τουρκική κανονιοφόρο TRAΒΖΟΝ προσπαθεί να την ρυμουλκήσει αλλά λόγω εγγενών δυσχερειών εγκαταλείπει την προσπάθεια και την βυθίζει. Στην συνέχεια άλλον και βαλλόμενο από τις τουρκικές παράκτιες πυροβολαρχίες εξέρχεται του κόλπου με ασφάλεια.

Την περίοδο 1912 - 1914 απoκτήθηκαν τα τορπιλοβόλα ΑΛΚΥΩΝ - ΑΙΓΛΗ - ΑΡΕΘΟΥΣΑ - ΔΑΦΝΗ - ΔΩΡΙΣ και ΘΕΤΙΣ τα οποία ήταν Γερμανικής κατασκευής τύπου «VULKAN» είχαν εκτόπισμα 145 τόνους και μέγιστη ταxύτητα 21 κόμβους ενώ έφεραν οπλισμό τρεις (3) Τ/Σ 45 εκατοστών και δυο (2) πυροβόλα των 6 λιβρών. Έλαβαν μέρος στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και στην Μικρασιατική Εκστρατεία.

Επίσης κατά το διάστημα 1914 - 1915 Το Ελληνικό Ναυτικό αποκτά έξι (6) τορπιλοβόλα Ιταλικής κατασκευής τα ΚΙΟΣ, ΚΥΖΙΚΟΣ, ΚΥΔΩΝΙ­Α Ι, ΠΕΡΓΑΜΟΣ, ΠΑΝΟΡΜΟΣ και ΠΡΟΥΣΑ. Είχαν εκτόπισμα 250 τόνoυς και μέγιστη ταχύτητα 28 κόμβους (τα ΚΙΟΣ, ΚΥΖΙΚΟΣ, ΚΥΔΩΝΙΑΙ) και 24 κόμβους (τα ΠΕΡΓΑΜΟΣ, ΠΑΝΟΡΜΟΣ, ΠΡΟΥΣΑ.). Έφεραν ένα πυρο­βόλο των 37 χιλιοστών και δυο (2) Τ/Σ των 21 ιντσών.

Ο τύπoς του τορπιλοβόλου ήταν αυτός που κυριαρxεί στο Π.Ν. μέχρι το 1930 περίπoυ με συνεχώς βελτιούμενo τον οπλισμό του και αυ­ξανόμενη τηv ταχύτητα του. Το 1929 το, Π.Ν. απέκτησε τις δυο (2) πρώτες τορπιλακάτους (τις ΤΙ, Τ2). Αυτές ήταν Aγyλικής κατασκευής (ναυπηγείου THORNYCROFT) εκτοπίσματος 15 τόνων με μέγιστη ταχύτητα 37 κόμβους και οπλισμό δύο πυροβόλα, δυο βόμβες βάθους και δυο Τ/Λ βαλλόμενες προς τα πρύμα.

Κατά την διάρκεια Του Β' Παγκοσμίου Πολέμου το Πολεμικό Ναυ­τικό διέθετε τα τορπιλοβόλα ΚΙΟΣ, ΚΥΖΙΚΟΣ, ΚΥΔΩΝΙΑΙ, ΠΕΡΓΑΜΟΣ,ΠΡΟΥΣΑ και τις τoρπιλακάτoυς Τ1 και Τ2. Τα ΚΥΖΙΚΟΣ και ΠΕΡΓΑΜΟΣ αυτοβυθίστηκαν στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας την 25 - 4 - 41 για να μην πέσουν στα χέρια των Γερμανών. Το ΠΡΟΥΣΑ βυθίστηκε στις 4 - 4 - 1941 στην Κέρκυρα λόγω διαρροής μετά από αεροπορική επίθεση. Το ΚΙΟΣ βυθίστηκε στις 23 - 4 - 41 στην Βουλιαγμένη και το ΚΥΔΩΝΙΑΙ στις 26 - 4 - 41 στην Moνεμβασία μετά από αεροπορική επίθεση. Το ίδιο συνέβη και με τις τορπιλακάτους Τ1 , Τ2.

 


ΔΗΜIΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΑΧΕΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Κατά την προπολεμική περίοδο τα Ταχέα Σκάφη δεv αποτελούσαν ιδιαίτερη Διοίκηση αλλά ,υπάγονταν στους Διοικητές Στόλου Αιγαίου και Ιονίου. Την 21-11-1966 ιδρύεται ο Στολίσκος Ταχέων Σκαφών (ΣΤΑΣ) με έδρα τον λιμενίσκο Αμφίαλης. Ο πρώτος Διοικητής είναι ο τότε Αντιπλοίαρχος Γ. Δημητρόπουλος Π.Ν. Είvαι δε η πρώτη φορά που τα Ταχέα Σκάφη αποτελούν ανεξάρτητη Διοίκηση στο Π.Ν. με άμεση υπαγωγή στο Αρχηγείο Στόλου.

Τα πρώτα Ταχέα Σκάφη που αποτέλεσαν τον Στολίσκο Ταχέων Σκα­φών ήταν έξι (6) τoρπιλάκατοι τύπου «NASTY». Τα σκάφη αυτά τα πρώ­τα μεταπολεμικά που παραγγέλθηκαν με δαπάνη του Δημοσίου, κατασκευάστηκαν στα ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ ναυπηγεία του ΜΑΝDΑL στο διάστημα 1966 - 67 και είxαv εκτόπισμα 72 τόνους και μέγιστη ταχύτητα 41 κόμ­βους. Η πρόωση επιτυγχάνετο με δυο (2) μηχανές NAPIER/DELTIC (Αγ­γλικές) 3.100 ΒΗΡ η κάθε μια. Έφέραν δυο (2) πυροβόλα 40 χιλιοστών L -70 και τέσσερις Τ/Σ 21". Οι δυο πρώτες τορπιλάκατοι (NASTY»Τ/Α ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ και ΗΝΙΟΧΟΣ απέπλευσαv από την Νορβηγία στις 21 Δεκεμβρίoυ 1966 και έφθασαν στην Eλλάδα στις 6 Φεβρουαρίου 1967 μετά από το επίπονο ταξίδι 47 ημερών. Οι υπόλοιπες 4 Τ/Α μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα με το Δ/Π ΝΑΥΚΡΑΤΟΥΣΑ τον Ιανουάριο του 1967. Αναλυτικά οι έξι (6) Τ/Α τύπου «NASTY» που τους δόθηκαν ονόματα αστερισμών είναι:

 1. ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ: Παραλήφθηκε στο MANDAL στις 21 Νοεμβρίου 1966 (Κυβερνήτης Υποπλοίαρχος Ι. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ν). Λειτουργεί πλέον ως Παράκτιο Περιπολικό(ΠΠ) σε μόνιμη διασπορά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
 2. ΗΝΙΟΧΟΣ: Παραλήφθηκε στο ΜΑΝD ΑL στίς 11 Νοεμβρίου 1966 (Κυβερνήτης Υποπλοίαρχος Γ. ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ Π.Ν). Στις 20-10-68 η τορπιλάκατος προσέκρουσε στην Νοτιοδυτική άκρη της Νησίδας ΔΟ­ΡΟΥΣΑ (Στενό ΜΕΘΑΝΩΝ) και βυθίστηκε χωρίς να υπάρξουν θύματα.
 3. ΚΑΣΤΩΡ: Παραλήφθηκε στην Ελλάδα στις 16 Φε6ρουαρίου 1967 (Κυ6ερνήτης Υποπλοίαρχος Ε. ΚΑΝΑΒΑΡΙΩΤΗΣ Π.Ν). Παροπλίστηκε την 28- 11-1983.
 4. ΚΥΚΝΟΣ: Παραλήφθηκε στην Ελλάδα στις 25 Φεβρουαρίου 1967 (Κυβερνήτης Υποπλοίαρχος Ι. ΝΥΔΡΙΩΤΗΣ Π. Ν) . Λειτουργεί πλέον ως Παράκτιο Περιπολικό(ΠΠ) σε μόνιμη διασπορά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
 5. ΠΗΓΑΣΟΣ: Παραλήφθηκε στην Ελλάδα στις 12 Απριλίου 1967 (Κυ6ερνήτης Yπoπλοίαρxoς Κ. ΓKITAΚOΣ Π.Ν.). Λειτουργεί πλέον ως Παράκτιο Περιπολικό(ΠΠ) σε μόνιμη διασπορά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
 6. ΤΟΞΟΤΗΣ: Παραλήφθηκε στην Ελλάδα στις 31 Μαίου 1967 (Kυβερνήτης Υποπλοίαρχος Ν. ΜΠΕΤΣΗΣ Π.Ν). Λειτουργεί πλέον ως Παράκτιο Περιπολικό(ΠΠ) σε μόνιμη διασπορά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Το 1968 στα πλαίσια της Γερμανικής στρατιωτικής βοήθειας παρα­χωρήθηκαν στο Ελληνικό Ναυτικό οι Τ/Α ΑlΟΛΟΣ ( Πρώην Γερμανικό PHEIL) και ΑΣΤΡΑΠΗ (Πρώην Γερμανικό STRAHL). Αυτές οι Τ/Α που ήταν τα πρώτα σκάφη στο Π.Ν. με πρόωση αεροστροβίλων, ήταν παραγγελία του Γερμανικού Ναυτικού το 1961 στην Αγγλία στα πλαίσια ερευνώv για ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών Τ.Σ. Ο ΑΙΟΛΟΣ ήταν Τ/Α τύπου «FEROCITY» Βρετανικής κατασκευής του Ναυπηγείου VOSPER (Πόρτσμουθ). Είχε εκτό­πισμα 80 τόνους και. μέγιστη ταχύτητα 50 κόμβους. Η πρόωση γινόταν με δυο αεροστρόβιλους PROTEUS συνoλικής ιππoδύναμης 8500 ΒΗΡ και έφερε δυο Πυροβόλα των 40 mm L-70 και τέσσερις αφετήρες Τ/Λ. Παραλή­φθηκε από τον Υποπλοίαρχο Ε. ΖΑΡΟΚΩΣΤΑ Π.Ν. (Κυβερνήτης) σης 9 Ιουνίου 1968 στο Πόρτσμουθ Αyγλίας. Η «ΑΣΤΡΑΠΗ» ήταν Τ/Α τύπου «BRAVE» βρετανικής κατασκευής (επίσης του ναυπηγείου VOSPER ). Είχε εκτόπισμα 110 τόνους και μεγίστη ταχύτητα 55 κόμβους. Η πρόωση επιτυγχανόταν με τρεις αεριοστρόβιλους PROTEUS συνολικής ιπποδύναμης 12750 ΒΗΡ και έφερε δυο Πυροβόλα 40 mm L - 70 και τέσσερις αφε­τήρες Τ/Λ. Παραλήφθηκε από τον Υποπλοίαρχο Ι. ΛAΦOΓlANNH Π.Ν. (Κυβερνήτης) στις 4 Νοεμβρίου 1968 στην Αμφιάλη. Στις δυο αυτές Τ/Α έγινε γενική επισκευή στο ναυπηγείο κατασκευής τους (VOSPER στο Πόρτσμουθ Αγγλίας) πριν μεταφερθούν με φορτηγό πλοίο στην Ελλάδα. Η Τ/Α ΑΙΟΛΟΣ παρoπλίστηκε στις 10-7-76 και η Τ/Α ΑΣΤΡΑΠΗ στις 22-1-78.

Στα πλαίσια επίσης της Γερμανικής στρατιωτικής βοήθειας παραχω­ρήθηκαν το 1968 στo Π.Ν. πέvτε (5) Τ/Α τύπου «Mowe» Γερμανικής κατασκευής 1951 - 1956).Είχαν εκτόπισμα 130 τόνους μέγιστη ταχύτητα 38 κόμβους και μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα με φορτηγά πλοία τον Νοέμβριο του 1968. Η πρόωση επιτυγχανόταν με τρεις μηχανές DIESEL (MERCEDES/ ΒΕΝΖ) συνολικής ιππoδύναμης 9Ο00 ΒΗΡ. Έφεραν ένα πυροβόλο των 40 χιλ. δύο πυροβόλα των 20 χιλ. και δυο Τ/Σ 21'' . Αναλυτικά οι πέvτε (5) Τ/Α τύπου «Mowe» που τους δόθηκαν επίσης oνόματα αστερισμών ήταν:

 1. ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ: Παραλήφθηκε στην Ελλάδα (Κυβερνήτης Υποπλoίαρχoς Α. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ν.) στις 22 Noεμβρίoυ 1968. Παροπλίστηκε στις 21 Μαρτίου 1974.
 2. ΦΟΙΝΙΞ: Παραλήφθηκε στην Ελλάδα (Κυβερνήτης Yπoπλoίαρχος­ Ι. ΣΚΕΝΤΖΟΣ Π.Ν) στις 22 Νοεμβρίου 1968. Παροπλίστηκε στις 21 Μαρτίου 1974. Χρησιμοποιήθηκε σαν στόχος για βολή βλήματος μάχης AS - 11 (από Ε/Π ALLOUETTE -ΙΙΙ ) στο πεδίο βολής Kρήτης τον lούλιο του 1976 oπότε και βυθίστηκε
 3. ΠΟΛΙΚΟΣ: Παραλήφθηκε στην Ελλάδα (Κυβερνήτης Υποπλοί­αρχος Ν. ΤΟΓΚΑΣ Π.Ν.) στις 27 Noεμβρίoυ 1968. : Παροπλίστηκε στις 21 Μαρτίου 1974
 4. ΔΡΑΚΩΝ: Παραλήφθηκε στην Ελλάδα (Κυβερνήτης Υποπλοί­αρχος Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Π.Ν.) στις 17 Δεκεμβρίου1968. Παροπλίστηκε στις 21 Μαρτίου 1974.
 5. ΔΕΛΦΙΝ: Παραλήφθηκε στην Ελλάδα (Kυβερνήτης Υποπλοίαρχος Ν. ΠAΠAΔΟΓKΩNAΣ Π.Ν.) στις 17 Δεκεμβρίου 1968. Παροπλίστηκε στις 21 Μαρτίου 1974.

Η δεκαετία του 1970 είναι η σημαντικότερη στην Ιστορία της ΔΤΣ αφού όχι μόνο αποκτήθηκαν οι τέσσερις πρώτες πυραυλάκατoι (ΤΠΚ) τύπου ''COMBAΤΤΑΝΤΕ" αλλά και ο αριθμός τους αυξήθηκε, ώστε σήμερα στη Διοίκηση αυτή ανήκουν συνολικά δεκαπέντε ΤΠΚ COMBAΤΤΑΝΤΕ ΙΙ και ΙΙΙ.

Στις 7 Αυγούστου 1970 ιδρύεται το Ναυτικό Κλιμάκιο στο Χερβούργο της Γαλλίας με σκοπό την παραλαβή των τεσσάρων ΤΠΚ τύπου CΟΜΒΑΤΤΑΝΤΕ ΙΙ. Αυτές ήταν από τα πλέον σύγχρονα πλοία της εποχής στο Π.Ν. ενώ η ένταξή τους στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό εισάγει ένα νέο όπλο, τα κατευθυνόμενα βλήματα. Τα τέσσερα ΤΠΚ παραγγέλθηκαν το 1968 και ναυπηγήθηκαν στα ναυπηγεία CMN του Χερβούργου στο διάστημα 1970 - 1972. Είναι εκτοπίσματος 240 τόνων και μεγίστης ταχύτη­τας 36 κόμ6ων. Η πρόωση επιτυγχάνεται με τέσσερις μηχανές DIESEl (MTU) με συνολική ιπποδύναμη 13280 BHP. Φέρουν δυο δίδυμα πυροβό­λα OERLΙΚΟΝ 35 χιλ. δυο κατευθυνόμενες Τ/Λ με καλώδιo Η/Ν (Τ/Λ SST - 4) και τέσσερα κατευθυνόμενα βλήματα επιφανείας - επιφανείας EXOCET ΜΜ-38. Όλος ο οπλισμός ελέγχεται από το ΣΔΒ VEGA LΝ- 1. Αναλυτικά οι τέσσερις ΤΠΚ τύπου COMBAΤΤΑΝΤΕ ll είναι:

 1. ΤΠΚ ΚΟΝΙΔΗΣ: Παραλήφθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 1971 στο Χερβούργο (Κυβερνήτης Υποπλοίαρχος Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑΣ Π.Ν) κατέπλευσε στην Ελλάδα στις 2 Φεβρουαρίου 1972. Αρχικά ονομάστηκε «ΚΥΜΟΘΟΗ» και στις 23 - 6 - 76 μετοvομάστηκε σε «Υποπλοίαρχος ΚΟΝΙΔΗΣ» προς τιμή του αείμνηστου Υποπλοίαρχου Θ. ΚΟΝΙΔΗ Π.Ν. που χάθηκε κατά την βύθιση του Υ/Β ΠΡΩΤΕΥΣ (Αδριατική 29 - 12 - 1940). Παροπλίστηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2003.
 2. ΤΠΚ ΜΠΑΤΣΗΣ: Παραλήφθηκε στις 12 lανουαρίου 1972 στο Χερβούργο (Κυβερνήτης Υποπλοίαρχος Γ. ΤΟΓΚΑΣ Π.Ν) και κατέπλευσε στην Ελλάδα την 1 η Μαΐου 1972. Αρχικά ονομάστηκε «ΚΑΛΥΨΩ» και στις 23 - 6 - 76 μετονομάστηκε σε «Υποπλοίαρχος ΜΠΑΤΣΗΣ» προς τιμή του αείμνηστου Yπoπλoίαρxoυ Δ. ΜΠΑΤΣΗ Π.Ν που χάθηκε κατά την βύθιση του Α/Τ ΟΛΓΑ (Λακί Λέρου, 26 - 9 - 1943). Παραδόθηκε στις 23 Απριλίου 2004 στην Γεωργία στα πλαίσια διακρατικής συμφωνίας.
 3. ΤΠΚ ΑΡΛΙΩΤΗΣ: Παραλήφθηκε στις 23 Μαρτίου 1972 στο Χερβούργο (Κυβερνήτης Πλωτάρχης Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ν) και κατέπλευσε στην Ελλάδα στις 9 Ιουλίου 1972. Αρχικά ovομάστηκε «ΕΥΝΙΚΗ» και στις 23 - 6 - 76 μετoνομάστηκε σε «Υποπλοίαρχος «ΑΡΛΙΩΤΗΣ» προς τιμή του αείμνηστου Υποπλοίαρχου Ν. ΑΡΛΙΩΤΗ Π.N. που χάθηκε κατά την βύθιση του Α/Τ ΥΔΡΑ (Σαρωνικός 22-4-1941). Παροπλίστηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2004.
 4. ΤΠΚ ΑΝΝΙΝΟΣ: Παραλήφθηκε σης 25 Μαΐου 1972 στο Χερβούργο (Κυβερνήτης Υποπλοίαρχος Ι. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ν.) και κατέπλευσε στην Ελλάδα την 1 η Αυγούστου 1972. Αρχικά ονομάστηκε «ΝΑΥΣΙΘΟΗ» και στις 23-6-76 μετονομάστηκε σε «ΑνΘυποπλοίαρχος ΑΝΝΙΝΟΣ» προς τιμή του αείμνηστου Ανθυποπλοίαρχου Κ. ΑΝΝΙΝΟΥ Π.Ν. που χάθηκε κατά την βύθιση του Υ/Β ΤΡΙΤΩΝ (Καφηρέας 16-9-42). Παροπλίστηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2004.

Με την ολοκλήρωση της προσκτήσεως των τεσσάρων αυτών ΤΠΚ ο ΣΤΑΣ αποτελείται από 5 Τ/Α τύπου «NASTY» , 5 Τ/Α τύπου « Mowe » τις Τ/Α ΑΙΟΛΟΣ, ΑΣΤΡΑΠΗ και την Μοίρα των 4 ΤΠΚ που δημιουργήθη­κε στις 3 Σεπτεμβρίου 1972. Η οργάνωση αυτή σε ξεχωριστές ομάδες τύπων των Τ/Α και ξεχωριστή μοίρα ΤΠΚ παραμένει και μετά τον παροπλισμό των 5 Τ/Α τύπoυ «Mowe» στις 21 Μαρτίου 1974.

Το 1975 εντάσσονται στον ΣΤΑΣ τέσσερα νέα ταχέα σκάφη, τα παράκτια περιπολικά ΠΠ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ Ι, ΠΠK Κελευστής ΣΤΑΜΟΥ. ΠΠK Δίο­πος ΑΝΤΩΝΙΟΥ και ΠΠ ΠANAΓOΠOYΛOΣ Ι. Το ΠΠ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ Ι είναι δωρεά των Ναυπηγείων «Νεώριο Σύρου». Παραλήφθηκε σης 25 lουvίου 1975. Είναι εκτοπίσματος 40 τόνων με μέγιστη ταχύτητα 26 κόμβους. Η πρόωση επιτυγχάνεται με δυο (2) μηχανές DIESEL (MTU) με ιπποδύναμη 1350 ΒΗΡ η κάθε μια. Ως οπλισμό έχει ένα πυροβόλο των 20 χιλ. Τα ΠΠΚ Κελευστής ΣΤΑΜΟΥ και Δίοπος ΑΝΤΩΝΙΟΥ είναι τύπου «ESTEREL» Γαλλικής, κατασκευής 1974-75 των Ναυπηγείωv CHANTlERS ΝΑVΑLDEL ' ESTEREL. Τα πλοία αυτά είχαν παραγγελθεί στην Γαλλία από την Κυπριακή Δημοκρατία για κάλυψη δικών της αναγκών πλην όμως η Τουρκική εισβολή του 1974 δεν επέτρεψε να τα παραλάβει η Κύπρος και τα παρέλαβε η Ελλάδα. Είναι εκτοπίσματος 80 τόνων ,και μέγιστης ταχύτητας, 27 κόμβων. Η πρόωση επιτυγχάvεται με δύο (2) μηχανές DIESEL (MTU) με ιππoδύναμη 1350 ΒΗΡ η κάθε μια. Έφεραν 4 Κ/Β επιφανείας - επιφανείας SS - 12, ενώ πλέον φέρουν ένα πυροβόλο των 40 χιλιοστών L -70 και ένα πυροβόλο 20 χιλιοστών (RH). ΤΟ ΠΠΚ ΣΤΑΜΟΥ παραλήφθηκε στις Κάvvες Γαλλίας στις 28-7-75 (Κυβερνήτης Υποπλοίαρχος Α. ΜIΧΟΥΔΗΣ Π.Ν.) και κατέπλευσε στην Ελλάδα στις 5-8-75. Ονομάστηκε Κελευστής «ΣΤΑΜΟΥ» προς τιμή του αείμνηστου Υπαξιωματικού που χάθηκε κατά την βύθιση του Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ (Σκιάθος 14-9-1943). ΤΟ ΠΠΚ Δίοπος ΑΝΤΩΝΙΟΥ παραλήφΘηκε στις 4-12-75 στις Κάννες Γαλλίας (Κυβερνήτης Υποπλοίαρχος Ε. ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ Π.Ν) και κατέπλευσε στην Ελλάδα στις 24-12-75. Ονομάστηκε προς τιμή του αείμνηστου Δίοπου ΑΝΤΩΝΙΟΥ που χάθηκε κατά την βύθιση του Α/Τ ΑΔΡΙΑΣ (νυκτερινή συμπλοκή με Γερμανικές Τορπιλακάτους στις 20/21 lουνίου 1943 έξω από την Κατάνια Σικελίας). Το ΠΠ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι ήταν δωρεά του ναυπηγού Ευγ. Πα­ναγόποuλου. Ναυπηγήθηκε στις ΗΠΑ Και μεταφέρθηκε με φορτηγό πλοίο στην Ελλάδα. Είχε εκτόπισμα 40 τόνους. Η πρόωση επιτυγχανόταν με δυο (2) μηxανές DIESEL (MTU) ιπποδύναμης 1350 ΒΗΡ η κάθε μια και έφερε δύο (2) συστοιχίες με έξι κάννες ΠΑΟ 106 χιλιοστών η κάθε μια.

Η διαπίστωση της xρησιμότητας των Ταχέων Σκαφών στον ιδιόμορφο χώρο του Αιγαίου οδηγεί την ελληνική Κυβέρvηση στην παραγγελία τεσσά­ρων ακόμη ΤΠΚ εξελιγμένου τύπου COMBATTANTE ΙΙΙ- Β. Έτσι στις 13 lανουαρίου 1976 ιδρύεται το Ναυτικό Κλιμάκιο του Χερβούργου Γαλλίας με σκοπό την παραλαβή των τεσσάρων (4) νέων ΤΠΚ εκτοπίσματος 420 τόνων και με μέγιστη ταχύτητα 35 κόμβους. Σαν σύστημα προώσεως φέρουν τέσσερις μηχανές Μ TU (4500 ΒΗΡ η κάθε μια). Φέρουν δυο πυροβόλα 76/62 ΟΤΟ MELARA, δυο δίδυμα πυροβόλα 30 χιλ. EMERLEC, δύο κατευθυνόμενες με καλώδιo Η/Ν Τ/Λ SST - 4 και τέσσερα Κ/Β επιφανείας- ­επιφανείας EXOCET ΜΜ 38. Όλος ο οπλισμός ελεγχόταν από το ΣΔΒ VEGA LN -ΙΙ ενώ πλέον έχει αντικατασταθει από το TACTICOS. Το Σεπτέμβριο του 2005 ξεκίνησε Εκσυγχρονισμός Μέσης Ζωής (ΕΜΖ) και των τεσσάρων ΤΠΚ τύπου ΛΑΣΚΟΣ η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι και σήμερα. Αναλυτικά οι τέσσερις ΤΠΚ είναι:

 1. ΤΠΚ ΛΑΣΚΟΣ: Παραλήφθηκε στις 6 lουλίου 1976 στο Χερβούργο (Κυβερνήτης Πλωτάρχης Μ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Π.Ν.) και κατέπλευσε στην Ελλάδα στις 30 Απριλίου 1977. Ονομάστηκε «Aντιπλοίαρxoς ΛΑΣΚΟΣ» προς τιμή του αείμνηστου Αντιπλοίαρχου Β. ΛAΣΚOY Π.Ν. που χάθηκε κατά την βύθιση του Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ (Στενό Σκιάθου - Πηλίου 14-9-1943).
 2. ΤΠΚ MΠΛEΣΣAΣ: Παραλήφθηκε στις 10 Νοεμβρίου 1976 στο Χερβούργο (Kυβερvήτης Πλωτάρχης Ι. ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ Π.Ν.) και κατέπλευ­σε στην Ελλάδα στις 18 lουλίου 1977. Ονομάστηκε «Πλωτάρχης ΜΠΛΕΣ­ΣΑΣ» προς τιμή του αείμνηστου Κυβερνήτη του Α/Τ Β.ΟΛΓΑ Πλωτάρχη Γ. ΜΠΛΕΣΣΑ που χάθηκε κατά την βύθιση του Α/Τ Β.ΟΛΓΑ μετά από Γερμανική αεροπορική επίθεση (Λακκί Λέρoυ, 26 -09 - 43).
 3. ΤΠΚ ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ: Παραλήφθηκε στις 25 Ιανουαρίου 1977 στο Χερβούργο (Κυβερνήτης Ι. ΖΩΓΡΑΦΟΣ Π.Ν) και κατέπλευσε στην Ελλάδα στις 26 Νοεμβρίου 1977. Ονομάστηκε «Υποπλοίαρχος Σ. ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ» προς τιμή του αείμνηστου Υποπλοίαρχου Σ. ΤΡΟΥΠΑΚΗ Π.Ν που χάθηκε κατά την βύθιση του Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ (Σκιάθος, 13 - 9 - 1943).
 4. ΤΠΚ ΜΥΚΟΝΙΟΣ: Παραλήφθηκε στις 5 Μαΐου 1977 στο Χερβούργο (Κυβερνήτης Πλωτάρχης Λ. ΠAΛHOΓlΩPΓOΣ Π.Ν) και κατέπλευσε στην Ελλάδα στις 16 Φεβρουαρίου 1978. Oνoμάστηκε «Υποπλοίαρχος ΜΥΚONIOΣ» προς τιμή του αείμνηστου Υποπλοίαρχου Σ. ΜΥΚΟΝΙΟΥ Π.Ν. που xάθηκε κατά την βύθιση του Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ (Σκιάθος, 14-9-1943).

Το ίδιο χρονικό διάστημα μεταξύ Ελληνικής Κυβερνήσεως και Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας υπογράφεται στα πλαίσια της Γερμανικής στρατιωτικής βοήθειας συμφωνία για την παραχώρηση στο Π.Ν. δέκα (10) Τ/ Α τύπου JAGUAR, για το σκοπό αυτό στις 6-3-76 δημιουργείται το Ναυτικό Κλιμάκιο Κιέλου. Από αυτές τις Τ/Α οι τρεις (3) παραδόθηκαν χωρίς μηχανές σαν φορείς αμοιβών. Ήταν Γερμανικής κατασκευής 1956-1960, εκτοπίσματος 190 τόνων και μεγίστης ταχύτητας 42 κόμβων. Είχαν πρόωση με 4 μηχανές DIESEL (MTU) ιππoδύναμης 14400 ΒΗΡ συνολικά και έφεραν δυο πυροβόλα ΒΟ­FORS 40 / L-70 με γεμιστήρες BREDA και τέσσερις Τ/Σ 21''. Στις επτά (7) Τ/Α τύπυ JAGUAR δόθηκαν ονόματα από έντονα καιρικά φαινόμενα θέλοντας να δείξουν την ορμητικότητα και την δύναμή τους. Οι επτά (7) Τ/Α ήταν:

 1. ΚΑΤΑIΓΙΣ: Παραλήφθηκε στις 13 Οκτωβρίου 1976 στο Κίελο (Kυβερνήτης Πλωτάρχης Ε. ΞΕΝΑΚΗΣ Π.Ν). Κατέπλευσε στην Ελλάδα στις 24 - 11 - 1976. Καταστράφηκε από πυρκαγιά εν πλω (Περιοχή ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ) και τον Σεπτέμβριο του 1980 και παροπλίστηκε.
 2. ΤΥΦΩΝ: Παραλήφθηκε στις 13 Οκτωβρίου 1976 στο Κίελο (Κυβερvήτης Υποπλοίαρχος Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Π.Ν) κατέπλευσε στην Ελλά­δα στις 26-11-1976.
 3. ΚΥΚΛΩΝ: Παραλήφθηκε στις 13 Οκτωβρίου 1976 στο Κίελο (Κυβερνήτης Πλωτάρχης Δ. ΚΑΛΕΡΓΗΣ Π.Ν). Κατέπλευσε στην Ελλάδα στις 26-11-1976.
 4. Τ/Α ΕΣΠΕΡΟΣ - Τ/Α ΛΑΙΛΑΨ: Μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα με φορτηγό πλοίο και στις 24 Μαρτίου 1977 έγινε η ύψωση της Ελληνικής Σημαίας. (Κυβερνήτες Πλωτάρxης Κ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ Π.Ν και Υποπλοί­αρχος Α. ΚΟΥΤΣΟΤΟΛΗΣ Π.Ν αντίστοιχα). Παροπλίστηκαν την 21 Δεκεμβρίου 2004.
 5. Τ/Α ΣΚΟΡΠΙΟΣ- Τ/Α ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ: Μεταφέρθηκαν στην Ελλά­δα με φορτηγό πλοίο και στις 21 Μαΐου 1977 έγινε η ύψωση της Eλληνικής Σημαίας. (Κυβερνήτες Υποπλοίαρχος Α. ΚΟΝΤΟΣ Π.Ν και Υποπλοίαρχος Δ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ Π.Ν αντίστοιxα). Παροπλίστηκαν την 1 η Σεπτεμβρίου 1995

Η απόκτηση μεγάλου αριθμού Ταχέων Σκαφών είχε σαν αποτέλεσμα την αναδιάρθρωση του ΣΤΑΣ την 18 lουλίου 1977. Έτσι ο ΣΤΑΣ οργανώ­νεται σε τρεις μοίρες:

 1. Την Μοίρα Τ/Α που συμπεριλάμβανε τις Τ/Α τύπου «NASTY» και τις Τ/Α τύπου JAGUAR με μοίραρχο τον αρχαιότερο Κυβερνήτη.
 2. Την πρώτη Μοίρα των 4 ΤΠΚ τύπου COMBAΤΤΑΝΤΕ ΙΙΙ-Β με μοίραρχο τον αρχαιότερο Κυβερνήτη.
 3. Την Δεύτερη Μοίρα των 4 ΤΠΚ τύπου COMBAΤΤΑΝΤΕ ΙΙ με ανεξάρτητο μοίραρχο. Επίσης ο ΣΤΑΣ διαθέτει πλέον πέντε ΠΠΚ - ΠΠ (υπαγόμενα απευθείας στov Δ/ΣΤΑΣ) αφού στα προαναφερθέντα τέσσερα προστέθηκε και το ΠΠ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ ΙΙ μετά από νέα δωρεά του ναυπη­γείου «Nεωρίου Σύρου» σης 25-4-77.

ΤΟ 1977 είvαι ένας ακόμη χρόνος σταθμός για την ΔΤΣ. Στις 30 Απριλίου 1977 υπογράφεται μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυvας /ΓEN και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. σύμβαση για την κατασκευή (6) ακόμη ΤΠΚ τύπoυ COMBAΤΤΑΝΤΕ ΙΙΙ- Β. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 1978 και oλoκληρώθηκε στα τέλη του 1981 με την παράδοση και της έκτης ΤΠΚ. Ο τύπος αυτής της ΤΠΚ είναι ίδιος με αυτόν της πρώτης Μοί­ρας COMBAΤΤΑΝΤΕ ΙΙΙ - Β με την διαφορά ότι έχουν αντικατασταθεί τα τέσσερα (4) Κ/Β ΕΧΟCΕΤ (Γαλλικά) με έξι (6) Κ/Β PENGUIN MK - 2 (Νορβηγικά) και το συνεργαζόμενο με αυτά ΣΔΒ KONGSBΕRG. Οι έξι ΤΠΚ που ναυπηγήθηκαν στον Σκαραμαγκά είναι:

 1. ΤΠΚ ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ: Η καθέλκυση έγινε στις 10 Νοεμβρίου 1978 και η τελετή εντάξεως στο Π,Ν. έγιvε στις 14 lουλίου 1980 (Κυβερνήτης Πλωτάρχης Ν. ΚΑΤΣΑΡΟΣ Π.Ν). Ονομάστηκε «Σημαιοφόρος ΚΑΒΑ­ΛΟΥΔΗΣ» προς τιμή του αείμνηστου Σημαιοφόρου (ΠΥ/Τορπιλητή) Μ.ΚΑΒΑΛΟΥΔΗ που χάθηκε κατά την βύθιση του Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ (Σκιάθος, 14-9-43).
 2. ΤΠΚ ΚΩΣΤΑΚΟΣ: Η καθέλκυση έγινε την 1η Μαρτίου 1980 και η τελετή εντάξεως στο Π.Ν την 9η Σεπτεμβρίου 1980. (Κυβερνήτης Πλω­τάρχης Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ Π.Ν). Ονομάστηκε «Avθυπoπλoίαρχος ΚΩΣΤΑΚΟΣ»προς τιμή του αείμνηστου Ανθυποπλοιάρχου Ι. ΚΩΣΤΑΚΟΥ Π.Ν Αξιωματι­κού του Υ/Β ΓΛΑΥΚΟΣ που φονεύθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 1942 στην Μάλ­τα από Γερμανικό αεροπορικό βομβαρδισμό. Βυθίστηκε σε τραγικό ατύχημα μετά από σύγκρουση με το Ε/Γ- Ο/Γ EXPRESS SAMAINA (04-11-96) κατά την διάρκεια ασκήσεως «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ».
 3. ΤΠΚ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ: Η Kαθέλκυση έγινε στις 31 Μαίου 1980 και η τελετή εντάξεως στο Π.Ν. στις 11 Νοεμβρίου 1980 (Κυβερνήτης Πλωτάρ­χης Ε. ΡΑΠΑΝΤΖΙΚΟΣ Π.Ν). Oνoμάστηκε «Υποπλοίαρχος ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ» προς τιμή του αείμνηστου Υποπλοίαρχου Η. ΝΤΕΓΙΑΝΝΗ Π.Ν. που εκτελέ­στηκε στις 19 Ιουνίου 1943 στην Aθήvα από τους Γερμανούς λόγω της αντιστασιακής δράσεως του κατά την Κατοχή.
 4. ΤΠΚ ΞΕΝΟΣ: Η καθέλκυση έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου 1980 και η τελετή εντάξεως στο Π.Ν. στις 24 Μαρτίου 1981 (Κυβερνήτης Πλωτάρχης Δ. ΜΑΓΙΑΤΗΣ Π.Ν). Oνoμάστηκε «Σημαιοφόρος ΞΕΝΟΣ» προς τιμή του αείμνηστου Σημαιοφόρου (ΠΥ/Mηxανικoύ) Κ. ΞΕΝΟΥ που χάθηκε κατά την βύθιση του Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ (Σκιάθoς, 14-9-43).
 5. ΤΠΚ ΣIΜIΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Η καθέλκυση έγινε στις 15 Δεκεμβρίου1980 και η τελετή εντάξεως στο Π.Ν στις 30 Ιουνίου 1981. (Κυβερνήτης Πλωτάρχης Χ. ΚΑΖΑΣΗΣ Π.Ν). Ονομάστηκε «Σημαιοφόρος ΣIΜIΤΖΟΠΟΥ­ΛΟΣ» προς τιμή του αείμνηστου Σημαιοφόρου Ν. ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Π.Ν που χάθηκε κατά την βύθιση του Α/Τ ΟΛΓΑ (Λακί Λέρου, 26-9-1943).
 6. ΤΠΚ ΣΤAPAΚHΣ: Η καθέλκυση έγινε στις 5 Μαΐου 1981 και η τελετή εvτάξεως στο Π.Ν. έγινε στης 12 Οκτωβρίου 1981 (Κυβερνήτης Πλωτάρχης Μ. ΜΩΡΑΙΤΑΚΗΣ Π.Ν). Ονομάστηκε «Σημαιοφόρος ΣΤΑΡΑKHΣ» προς τιμή του αείμνηστου Σημαιοφόρου (ΠΥ/ Mηxανικoύ) Β. ΣΤΑΡΑΚΗ ’ου Μηχαvικού του Υ/Β ΤΡΙΤΩΝ που χάθηκε κατά την βύθιση του Υ/Β (Καφηρέας, 16-11-42).

Το 1978, επίσης στον ΣΤΑΣ εvτάχθηκαν και τρία αεροναυαγοσωστικά (ΑΝΣ) πλοία τύπου «ΑΒΕΚΙNG» τα oπoία κατασκευάστηκαν στα Ελληνι­κά Ναυπηγεία Α.Ε. Είχαν εκτόπισμα 86 τόνους. Η πρόωση επιτυγχανό­ταν με δυο (2) μηχανές DIESEL (ΜTU ) ιπποδύναμης 1350 ΒΗΡ η κάθε μια και μέγιστης ταχύτητας 27 κόμβων. Ως οπλισμό έφεραν (2) πυροβόλα OERLlΚΟΝ των 20 χιλιοστών. Σε αυτά δόθηκαν ονόματα από ιστορικές πόλεις που ήκμασαν στην αρχαιότητα:

 1. ΑΝΣ ΔΗΛΟΣ: Εντάχθηκε στο Π.Ν την 28-2-1978.
 2. ΑΝΣ ΛΙΝΔΟΣ: Εντάχθηκε στο Π.Ν την 25-4-1978.
 3. ΑΝΣ ΚΝΩΣΟΣ: Εντάχθηκε στο Π.Ν την 1-11-1978.

Το 1981 αποκτώνται και άλλα δύo ΠΠ το ΠΠ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΙ με ημερομηνία εντάξεως ,στο Π.Ν 13-1-1981 και το ΠΠ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΙΙ με ημερομηνία εντάξεως στο Π.Ν 16-6-1981. Είναι της ίδιας κλάσεως με το ΠΠ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι και αποτελούν και αυτά δωρεά του ναυπηγού Ευγ. Παναγόπουλου.

Στις 24 Απριλίου 1980 με Προεδρικό Διάταγμα ο ΣΤΑΣ μετονομάστηκε σε Διοίκηση Ταχέων Σκαφών (ΔΤΣ). Η πρόσκτηση δε των έξι (6) νέων ΤΠΚ οδήγησε στην δημιουργία μιας ακόμη μοίρας ΤΠΚ της Τρίτης Μοίρας η οποία δημιουργήθηκε την 9η Ιουλίου 1981 με ανεξάρτητο Μοίραρχο. Στις 23-1-1982 εντάχθηκε στην ΔΤΣ ένα ακόμη ΠΠ το ΠΠ ΑΓΑΘΟΣ το οποίο ήταν δωρεά του ναυπηγείου ΖΕΗΣ. Είχε εκτόπισμα 40 τόνους. Η πρόωση επιτυγχανόταν με δυο μηχανές DIESEL (ΜTU) με ιπποδύναμη 1350 ΒΗΡ η κάθε μια και μέγιστη ταχύτητα 24 κόμβους. Ως οπλισμό έφερε δυο (2) συστοιχίες ΠΑΟ 106 χιλ. με τέσσερις (4) κάννες η κάθε μία. Ονο­μάστηκε προς τιμή του αείμνηστου Αρχικελευστή (ΠΥΡ) Σ. ΑΓΑΘΟΥ που φονεύθηκε στην Κύπρο την 8-8-64 εκτελώντας διατεταγμένη υπηρεσία στο περιπολικό ΦΑΕΘΩΝ κατά την διάρκεια τουρκικής αεροπορικής επιδρομής Στις 24-6-1983 το ΠΠ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ ΙΙ καταστράφηκε από πυρκαγιά και βυθίστηκε χωρίς θύματα (Νότια Νήσου Λέσβου).

Το 1988 αρχίζει η παράδοση από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. μιας σειράς τύπου FV OSPREY - 55 εκτοπίσματος 490 τόνων και μέγιστης ταχύτητας 23.7 knots . Φέρουν ένα πυροβόλο OTOMELARA 76/62 και ένα πυροβόλο BOFORS 40 L /70. Τα ονόματά τους είναι: Κ/Φ ΝΑΥΜΑΧΟΣ - ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ - ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ -ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ. Επίσης κατά το χρονικό διάστημα 1990-91 παρελήφθησαν από τις ΗΠΑ δύο επιπλέον Κ/Φ ( Κ/Φ ΟΡΜΗ- ΤΟΛΜΗ) εκτοπίσματος 240 τόνων και μεγίστης ταχύτητας 21 κόμβων. Φέρουν ένα πυροβόλο 3΄΄/50 και ένα πυροβόλο BOFORS 40mm L-70. Αυτά τα έξι σκάφη με προεδρικό διάταγμα του 2002 μεταβιβάστηκαν στη νεότευκτη Διοίκηση Κανονιοφόρων της οποίας αποτελούν πλέον μονάδες.

Τα επόμενα χρόνια και συγκεκριμένα για το διάστημα από το 1994 μέχρι το 1998 προέκυψε η παραχώρηση στα πλαίσια της στρατιωτικής γερμανικής βοήθειας έξι (6) ΤΠΚ τ. S -148. Είναι εκτοπίσματος 278 τόνων μεγίστης ταχύτητας 36 κόμβων και φέρουν ένα πυροβόλο OTOMELARA 76/62 και ένα πυροβόλο BOFORS 40mm L-70. Οι τέσσερις φέρουν 4 Κ/Β EXOCET (ΒΟΤΣΗΣ - ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΑΚΙΠΗΣ - ΤΟΥΡΝΑΣ) και οι λοιπές δύο 4 Κ/Β HARPOON (ΒΛΑΧΑΒΑΣ - ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ) ενώ όλες έχουν την δυνατότητα μεταφοράς μέχρι 8 ναρκών για επιθετική ναρκοθέτηση. Τα ονόματα τους έχουν ως εξής:

 1. ΤΠΚ ΒΟΤΣΗΣ: Η καθέλκυσή του έγινε το 1972 στη Γερμανία. Η παραλαβή του έγινε στις 15-02-94 (Αμφιάλη) και η ένταξή του στο Στόλο στις 18-02-94 (Κυβερνήτης Πλωτάρχης Π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Π.Ν.). Ονομάσθηκε ΒΟΤΣΗΣ προς τιμή του Υποπλοιάρχου Ν. ΒΟΤΣΗ ο οποίος κατά την διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων 1912-13 βύθισε το τουρκικό θωρηκτό '' FETIH BOULEND '' στο λιμένα της Θεσσαλονίκης.
 2. ΤΠΚ ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ: Έναρξη ναυπήγησης σε CMN (Γαλλία)– ολοκλήρωση σε ναυπηγεία LURSSEN Γερμανίας. Η καθέλκυση του έγινε το 1972 στη Γερμανία. Η παραλαβή του έγινε στις 15-02-94(Αμφιάλη) και η ένταξή του στο Στόλο στις 18-02-94 (Κυβερνήτης Πλωτάρχης Π.ΛΙΤΣΑΣ Π.Ν.). Ονομάσθηκε ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ προς τιμή του Αντιπλοιάρχου ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ που έπεσε μαχόμενος πάνω στο Α/Τ ΥΔΡΑ ως Κυβερνήτης εναντίον γερμανικού Α/Τ (22-04-41) κατά την βύθιση του πλοίου στον Σαρωνικό
 3. ΤΠΚ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ: Η καθέλκυσή του έγινε το 1973 στη Γερμανία. Η παραλαβή του έγινε στις 30-03-95(Αμφιάλη) και η ένταξή του στο Στόλο στις 28-04-95 (Κυβερνήτης Υποπλοίαρχος Σ. ΠΟΛΛΑΛΗΣ Π.Ν.). Ονομάσθηκε ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ προς τιμή του Πλωτάρχη Γ. ΜΑΡΙΔΑΚΗ Π.Ν. που απωλέσθη κατά την βύθιση του Υ/Β ΠΡΩΤΕΥΣ όπου υπηρετούσε ως Ύπαρχος την 29 η Δεκεμβρίου 1940 στην Αδριατική.
 4. ΤΠΚ ΒΛΑΧΑΒΑΣ: Η καθέλκυσή του έγινε το 1973 στη Γερμανία. Η παραλαβή του έγινε στις 30-03-95 (Αμφιάλη) και η ένταξή του στο Στόλο στις 28-04-95 (Κυβερνήτης Υποπλοίαρχος Σ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ Π.Ν.). Ονομάσθηκε ΒΛΑΧΑΒΑΣ προς τιμή του Πλωτάρχη Λ. ΒΛΑΧΑΒΑ Β.Ν. που υπηρετών στο Α/Τ ΥΔΡΑ ως Ύπαρχος σκοτώθηκε κατά την βύθιση του πλοίου την 22 Απριλίου 1941 πλησίον της Αίγινας. Παροπλίστηκε στις 10 Ιουνίου 2011.
 5. ΤΠΚ ΣΑΚΙΠΗΣ: Η καθέλκυσή του έγινε το 1973 στη Γερμανία. Η παραλαβή του έγινε στις 30-03-95 (Αμφιάλη) και η ένταξή του στο Στόλο στις 28-04-95 (Κυβερνήτης Υποπλοίαρχος Β. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ν.). Ονομάσθηκε ΣΑΚΙΠΗΣ προς τιμή του Πλωτάρχη Α. ΣΑΚΙΠΗ που σκοτώθηκε κατά την βύθιση του Β. ΟΛΓΑ στη Λέρο στις 26 Σεπτεμβρίου 1943. Παροπλίστηκε στις 10 Ιουνίου 2011.
 6. ΤΠΚ ΤΟΥΡΝΑΣ: Η καθέλκυσή του έγινε το 1973 στη Γερμανία. Η παραλαβή του έγινε στις 30-03-95 (Αμφιάλη) και η ένταξή του στο Στόλο στις 28-04-95 (Κυβερνήτης Υποπλοίαρχος Χ. ΓΚΙΩΝΗΣ Π.Ν.). Ονομάσθηκε ΤΟΥΡΝΑΣ προς τιμή του φονευθέντος Υποπλοιάρχου Α. ΤΟΥΡΝΑ κατά την βύθιση του Υ/Β ΠΡΩΤΕΥΣ στην Αδριατική στις 29 Δεκεμβρίου 1940. Παροπλίστηκε στις 10 Ιουνίου 2011.

Η Ελληνική Κυβέρνηση τον Οκτώβριο 1998 διατύπωσε την επιθυμία πρόσκτησης τριών ΤΠΚ και μετά από διαπραγματεύσεις και αξιολόγηση προσφορών, αποφάσισε την προμήθεια 3 νέων ΤΠΚ με βάση την πρόταση της Αγγλικής εταιρείας VOSPER THORNYCROFT σε συνεργασία με τις εταιρείες THALES, MBDA, RAMSYS, OTOBREDA MTU-ZF-RR.

Το πρόγραμμα ναυπήγησης υπεγράφη στις 7 Ιανουαρίου 2000.

Στις 28 Αυγούστου ασκήθηκε η προαίρεση για δυο ακόμα ΤΠΚ.

Είναι εκτοπίσματος 589 τόνων μεγίστης ταχύτητας 34,25 κόμβων και φέρουν ένα πυροβόλο 76mm/62 SUPER RAPIDO-OTOBREDA, δυο πυροβόλα 30mm SAFS της OTOBREDA, οκτώ K/B EXOCET MM-40 BLK2 MOD1 και αντιβληματικό (CIWS) - Α/Α σύστημα GMWS RAM MK 31 BLK 1 με 21 K/B ενώ έχουν τη δυνατότητα μελλοντικής προσθήκης δυο (2) βαρέως τύπου Τ/Σ. Τα ονόματά τους έχουν ως εξής:

 1. ΤΠΚ ΡΟΥΣΣΕΝ: Η καθέλκυση έγινε στις 12 Νοεμβρίου 2002 και η τελετή εντάξεως στο Π.Ν. στις 19 Δεκεμβρίου 2005. (Κυβερνήτης Πλωτάρχης Β. Γρυπάρης Π.Ν.). Ονομάστηκε «Υποπλοίαρχος ΡΟΥΣΣΕΝ» προς τιμή του αείμηστου Υποπλοιάρχου Ν. Ρουσσέν που φονεύθηκε στην προσπάθειά του για καταστολή στη Μέση Ανατολή (Αλεξάνδρεια) στις 22 Απριλίου 1944.
 2. ΤΠΚ ΔΑΝΙΟΛΟΣ: Η καθέλκυση έγινε στις 8 Ιουλίου 2003 και η τελετή εντάξεως στο Π.Ν. στις 22 Φεβρουαρίου 2006 (Κυβερνήτης Πλωτάρχης Ν. Κασιμάτης Π.Ν.). Ονομάστηκε «Υποπλοίαρχος ΔΑΝΙΟΛΟΣ» προς τιμή του αείμνηστου Υποπλοιάρχου Α. Δανιόλου που φονεύθηκε στις 16 Νοεμβρίου 1942 στη γέφυρα του ΥΒ ΤΡΙΤΩΝ κοντά στο ακρωτήριο Καφηρέας εξαιτίας σφοδρής επίθεσης του Γερμανικού ανθυποβρυχιακού καταδιωκτικού Z-102.
 3. ΤΠΚ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ: Η καθέλκυση έγινε στις 5 Απριλίου 2004 και η τελετή εντάξεως στο Π.Ν. στις 8 Μαΐου 2006 (Κυβερνήτης Πλωτάρχης Δ. Λυμπεράκης Π.Ν.). Ονομάστηκε «Υποπλοίαρχος ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ» προς τιμή του αείμνηστου Υποπλοιάρχου Β. Κρυσταλλίδη που φονεύθηκε την 21 Απριλίου 1941 έξωθεν του λιμένος της Πάτρας εξαιτίας επίθεσης με βόμβες από Γερμανικά Στούκας εγγύς του Β.Π. ΠΛΕΙΑΣ (Ναρκαλιευτικό μετασκευασμένο σε Υδρογραφικό) στο οποίο ήταν και Κυβερνήτης.
 4. ΤΠΚ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η καθέλκυσή του έγινε στις 20 Δεκεμβρίου 2005 (Κυβερνήτης: Πλωτάρχης Ι. Τζίφας ΠΝ). Ονομάστηκε «Υποπλοίαρχος Ν. Γρηγορόπουλος» προς τιμήν του Υποπλοιάρχου Γρηγορόπουλου Π.Ν. ο οποίος έπεσε μαχόμενος κατά τη βύθιση του Α/Τ Βασίλλισα ΟΛΓΑ στις 26 Σεπτεμβρίου 1943.
 5. ΤΠΚ ΡΙΤΣΟΣ: Η καθέλκυση έγινε στις 9 Οκτωβρίου 2006 (Κυβερνήτης: Πλωτάρχης Χ. Μιχαλίτσης ΠΝ). Ονομάστηκε «Υποπλοίαρχος ΡΙΤΣΟΣ» προς τιμήν του Υποπλοιάρχου Ν. Ρίτσου Π.Ν. ο οποίος έπεσε μαχόμενος κατά τη διάρκεια επίθεσης του αγήματος, στο οποίο συμμετείχε, προς κατάληψη των θέσεων της Τουρκικής φρουράς στη νήσο Χίο στις 17 Νοεμβρίου 1912.

Με την ένταξη των TPK τ. VOSPER εισάγονται ύστερα από σημαντικό χρονικό διάστημα νέες δυνατότητες/νέες τεχνολογίες για χρήση από τη Δ.Τ.Σ.

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ