Διατελέσαντες Διοικητές Στολίσκου Ταχέων Σκαφών

 

Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ/ΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 21/11/1966 ΕΩΣ 21/12/1967
Θ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 21/12/1967 ΕΩΣ 28/12/1968
Σ. ΣΟΥΛΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 28/12/1968 ΕΩΣ 1/8/1970
Ν. ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 1/8/1970 ΕΩΣ 5/8/1971
Κ. ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 5/8/1971 ΕΩΣ 10/8/1972
Δ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 10/8/1972 ΕΩΣ 28/6/1973
Ι. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 28/6/1973 ΕΩΣ 5/9/1974
Π. ΜΑΝΩΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 5/9/1974 ΕΩΣ 8/9/1975
Ι. ΦΑΚΙΔΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 8/9/1975 ΕΩΣ 4/9/1976
Γ. ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΞΥΔΙΑΣ ΑΡΧ/ΠΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 4/9/1976 ΕΩΣ 22/6/1977
Α. ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 22/6/1977 ΕΩΣ 28/6/1978
Α. ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΑΡΧ/ΠΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 28/6/1978 ΕΩΣ 23/8/1978
Κ. ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 23/8/1978 ΕΩΣ 23/6/1979
Κ. ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ ΑΡΧ/ΠΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 23/6/1979 ΕΩΣ 18/8/1979
Ν. ΠΑΠΠΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 18/8/1979 ΕΩΣ 28/12/1979
Ν. ΠΑΠΠΑΣ ΑΡΧ/ΠΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 28/12/1979 ΕΩΣ 8/8/1980
Π. ΜΠΕΚΥΡΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 8/8/1980 ΕΩΣ 4/8/1981
Γ. ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 4/8/1981 ΕΩΣ 18/3/1982
Γ. ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΡΧ/ΠΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 18/3/1982 ΕΩΣ 12/7/1982
Ν. ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 12/7/1982 ΕΩΣ 9/8/1983
Ε. ΚΑΝΑΒΑΡΙΩΤΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 9/8/1983 ΕΩΣ 9/8/1984
Ι. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 9/8/1984 ΕΩΣ 17/6/1985
Ι. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧ/ΠΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 17/6/1985 ΕΩΣ 15/7/1985
Ι. ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 15/7/1985 ΕΩΣ 12/3/1986
Ι. ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ ΑΡΧ/ΠΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 12/3/1986 ΕΩΣ 5/8/1986
Α.ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 5/8/1986 ΕΩΣ 10/3/1987
Α.ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧ/ΠΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 10/3/1987 ΕΩΣ 6/7/1987
Ι.ΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΧ/ΠΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 6/7/1987 ΕΩΣ 31/3/1988
Ι. ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 31/3/1988 ΕΩΣ 22/9/1989
Λ. ΠΑΛΗΟΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 22/9/1989 ΕΩΣ 18/6/1990
Ε. ΞΕΝΑΚΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 18/6/1990 ΕΩΣ 19/3/1991
Κ. ΚΑΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 19/3/1991 ΕΩΣ 30/12/1991
Π. ΛΟΥΜΑΚΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 30/12/1991 ΕΩΣ 8/3/1993
Π. ΛΟΥΜΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΠΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 8/3/1993 ΕΩΣ 22/3/1993
Χ. ΚΑΖΑΣΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 22/3/1993 ΕΩΣ 8/3/1994
Χ. ΚΑΖΑΣΗΣ ΑΡΧ/ΠΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 8/3/1994 ΕΩΣ 29/3/1994
Ν. ΤΟΤΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 29/3/1994 ΕΩΣ 14/3/1995
Ν. ΤΟΤΟΣ ΑΡΧ/ΠΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 14/3/1995 ΕΩΣ 29/3/1995
Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 29/3/1995 ΕΩΣ 6/8/1996
Ι. ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 6/8/1996 ΕΩΣ 18/8/1997
Κ. ΚΑΝΑΒΑΡΙΩΤΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 18/8/1997 ΕΩΣ 10/4/1998
Κ. ΠΑΧΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 10/4/1998 ΕΩΣ 19/3/1999
Γ. ΠΙΤΣΙΚΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 19/3/1999 ΕΩΣ 25/8/2000
Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 25/8/2000 ΕΩΣ 6/3/2001
Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧ/ΠΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 6/3/2001 ΕΩΣ 11/4/2001
Η. ΓΚΑΤΣΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 11/4/2001 ΕΩΣ 6/3/2002
Η. ΓΚΑΤΣΟΣ ΑΡΧ/ΠΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 6/3/2002 ΕΩΣ 5/4/2002
Η. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 5/4/2002 ΕΩΣ 7/3/2003
Η. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΡΧ/ΠΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 7/3/2003 ΕΩΣ 28/3/2003
Α. ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 28/3/2003 ΕΩΣ 31/3/2004
Α. ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΧ/ΠΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 31/3/2004 ΕΩΣ 6/7/2004
Ι. ΟΡΦΑΝΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 6/7/2004 ΕΩΣ 24/3/2005
Δ. ΛΑΪΝΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 24/3/2005 ΕΩΣ 9/3/2006
Δ. ΛΑΪΝΑΣ ΑΡΧ/ΠΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 9/3/2006 ΕΩΣ 7/4/2006
Π. ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 7/4/2006 ΕΩΣ 4/4/2007
Π. ΛΙΤΣΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 4/4/2007 ΕΩΣ 26/6/2008
Β. ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ
Π.Ν.
ΑΠΟ
26/6/2008
ΕΩΣ
4/3/2009
Β. ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΑΡΧ/ΠΧΟΣ
Π.Ν.
ΑΠΟ
4/3/2009
ΕΩΣ
24/4/2009
Π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ
Π.Ν.
ΑΠΟ
24/4/2009
ΕΩΣ
4/3/2010
Π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΡΧ/ΠΧΟΣ
Π.Ν.
ΑΠΟ
4/3/2010
ΕΩΣ
20/4/10
Ν. ΤΣΟΥΝΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν ΑΠΟ 21/4/10 ΕΩΣ 19/5/11
Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν ΑΠΟ 20/5/11 ΕΩΣ 5/9/12
Ι. ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 6/9/12 ΕΩΣ 6/9/13
Γ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 6/9/13 ΕΩΣ 4/9/14
Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 4/9/14 ΕΩΣ 6/7/15
M. NAOYM ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 6/7/15 ΕΩΣ 16/6/16
Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 16/6/16 ΕΩΣ 4/8/17
Θ. ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 4/8/17 ΕΩΣ 30/7/18
Σ. ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 30/7/18 ΕΩΣ 19/6/19
Ν. ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΑΠΟ 19/6/19 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

 

 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ