Αποστολή-Έργα

Αποστολή-Έργα

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

 

Να ενεργεί μέσα στα πλαίσια των εντολών και κατευθύνσεων του Αρχηγείου Στόλου για την οργάνωση, διοίκηση, επιχειρησιακή εκπαίδευση, παρακολούθηση της συντηρήσεως και γενικά την ετοιμότητα και προετοιμασία των πλοίων και των υπηρεσιών του

με σκοπό

τη συμβολή στην εκπλήρωση της αποστολής ή των έργων που ανατέθηκαν στον Αρχηγό Στόλου.

 

ΕΡΓΑ

 

Τα έργα που αναλαμβάνονται από τη ΔΚΦ προκειμένου να επιτευχθεί η ανωτέρω αποστολή και τα οποία απορρέουν από αυτή είναι:

α. Ναυτική παρουσία στο Αιγαίο και όπου αλλού απαιτηθεί.

β. Συμμετοχή σε διασυμμαχικές ασκήσεις / επιχειρήσεις ΝΑΤΟ / αποστολές στα πλαίσια επιβολής αποφάσεων του Ο.Η.Ε. και διατήρησης της ειρήνης.

γ. Διατήρηση και επαύξηση του επιπέδου επιχειρησιακής εκπαιδεύσεως και ετοιμότητας

δ. Εκπόνηση τεχνικών / τακτικών οδηγιών.

 

 
 
  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ