Σχολή Ναρκοπολέμου

Η Σχολή Ναρκοπολέμου βρίσκεται στο Ναύσταθμο Σαλαμίνος

Διοικητής της ΣΝΑΡ είναι ο Διοικητής Διοίκησης Ναρκοπολέμου ενώ το οργανόγραμμα της φαίνεται παρακάτω:

Σχολή Ναρκοπολέμου

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή της Σχολής είναι να παρέχει στα πληρώματα των πλοίων της ΔΝΑΡ την κατάλληλη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση με σκοπό να εξασφαλίζεται η στελέχωση των πλοίων της Διοικήσεως με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό ώστε να επιτυγχάνεται η διατήρηση του επιχειρησιακού επιπέδου των μονάδων σε υψηλά επίπεδα και η βέλτιστη αξιοποίηση των σύγχρονων συστημάτων / συσκευών με τα οποία είναι εφοδιασμένα τα πλοία.

Η Σχολή έχει εφοδιάσει μία αίθουσα διδασκαλίας (χωρητικότητας 12 ατόμων) που διαθέτει Η/Υ και projectorγια εκτέλεση των διδασκομένων μαθημάτων με χρήση PowerPoint

Ελέγχει και αναθεωρεί τους κανονισμούς εκπαιδεύσεως των διενεργούντων σχολείων, ενώ προτείνει και την εκτέλεση νέων σχολείων ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις.

Σήμερα η ΣΝΑΡ εκτελεί 4 διαφορετικά σχολεία /σεμινάρια επιχειρησιακής αξιοποίησης των συστημάτων/συσκευών καθώς και διαδικασιών των πλοίων της ΔΝΑΡ

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ