Η Ιστορία του Ναρκοπολέμου στο Πολεμικό Ναυτικό

Α. ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΑΡΚΟΠΟΛΕΜΟΥ

 Τα πρώτα πλοία Ναρκοπολέμου που αποκτήθηκαν από το Ελληνικό Βασιλικό Ναυτικό ήταν τρεις Ναρκοθέτιδες (Ν/Θ) / Τορπιλλοβόλα, με τις ονομασίες "ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ" - "ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ" - "ΝΑΥΠΛΙΑ", οι οποίες αγοράσθηκαν το 1881 από την Αγγλία. Ήταν σιδερένια σκάφη εκτοπίσματος 300 τόνων με δυνατότητα μεταφοράς 20 ναρκών. Τρία χρόνια αργότερα αποκτήθηκαν από την Αγγλία τα "ΑΗΔΩΝ" - "ΚΙΣΣΑ" - "ΚΙΧΛΗ", τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως βοηθητικά - Ναρκοθέτιδες.


Β. Ο ΝΑΡΚΟΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟΝ Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Το 1916 αποκτήθηκε το νέο ναρκοβόλο " M. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΙΟΣ" με δυνατότητα μεταφοράς 50 ναρκών. Το 1918 αποκτήθηκαν τα πρώτα τέσσερα Ν/Α Αγγλικής κατασκευής, που ονομάσθηκαν "Υ1", " Y2", " Y3", " Y4". Είχαν εκτόπισμα 140 τόνων και ταχύτητα 10 κόμβων. Οπλισμός 1 πυροβόλο 12 λιβρών, 1 πολυβόλο. Τα πλοία αυτά δεν χρησιμοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις Ναρκοπολέμου, λόγω της περιορισμένης συμμετοχής του Ελληνικού Στόλου στον Α' Π.Π. Από αυτά τα Υ2 και Υ4 βρίσκονταν σε υπηρεσία μέχρι και το 1922 και τα Υ1 και Υ3 μέχρι το 1925.


Γ. Ο ΝΑΡΚΟΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

1. Η έναρξη του πολέμου

Με την έναρξη του πολέμου, τα καθεαυτό διατιθέμενα πλοία Ναρκοπολέμου ήταν τα Ναρκαλιευτικά (Ν/Α) / Ναρκοβόλα "ΑΞΙΟΣ" - "ΑΛΙΑΚΜΩΝ" - "ΝΕΣΤΟΣ" - "ΣΤΡΥΜΩΝ" , πρώην αγγλικά αλιευτικά που αγοράστηκαν το 1938 και μετασκευάστηκαν σε Ν/Α - Ν/Θ με δυνατότητα μεταφοράς 50 ναρκών το καθένα. Επίσης, μετασκευάστηκε σε ναρκαλιευτικό το πρώην αλιευτικό "ΠΑΛΑΣΚΑΣ". Για τη σχεδίαση, προετοιμασία και πόντιση των ναρκοπεδίων, τη συντήρηση και φόρτωση των ναρκών, καθώς και για τον εξοπλισμό και την εκπαίδευση των Ν/Α και Ν/Θ υπεύθυνη Υπηρεσία ήταν η Διοίκηση Τορπιλών-Ναρκών (ΔΤΝ). Τα Ν/Α και Ναρκοβόλα υπάγονταν στην Ανωτέρα Διοίκηση Παρακτίου Αμύνης (ΑΔΠΑ).

Με την έναρξη του πολέμου ανέκυψε μεγάλη ανάγκη σε Ναρκαλιευτικά και βοηθητικά, για να διατηρήσουν αφενός τους διαύλους ναυσιπλοΐας ανοικτούς και αφετέρου για να επιτηρούνται τα ποντισμένα φράγματα / ναρκοπέδια και να καθοδηγούνται τα πλοία μέσω των ασφαλών διαύλων ασφαλούς ναυσιπλοΐας (ΔΑΝ). Για το σκοπό αυτό επιτάχθηκε μεγάλος αριθμός αλιευτικών, που εξοπλίσθηκαν με μηχανικούς γρίπους.

Με την είσοδο της Γερμανίας στον πόλεμο, τα Γερμανικά Α/Φ πόντισαν νέας κατασκευής μαγνητικές νάρκες, με κύριους στόχους τις εισόδους των Κυρίων Λιμένων της χώρας. Το επίπεδο γνώσεως στην αντιμετώπιση της νέας απειλής, καθώς και οι μη αποτελεσματικές δυνατότητες των υφιστάμενων μονάδων επέβαλαν την πρόσκτηση νέων κατάλληλων Ν/Α από την Αγγλία. Με τις νέες αυτές Μονάδες διατηρήθηκαν ανοικτοί οι ΔΑΝ του Σαρωνικού, για να εκτελεστεί με ασφάλεια η διαφυγή του ήδη αποδεκατισμένου από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς Ελληνικού Στόλου. Με την κατάληψη της Ελλάδας, το μεγαλύτερο μέρος των Ν/Α βυθίστηκε μετά από αεροπορικές επιδρομές της γερμανικής LUFTWAFFE , γεγονός που οδήγησε ουσιαστικά στην εξαφάνιση των Ελληνικών μονάδων Ναρκοπολέμου. Η ΔΤΝ, λίγο πριν την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα, κατέστρεψε όλο το υλικό της και έριξε στη θάλασσα όλες τις Νάρκες.

Συγκεκριμένα, οι απώλειες των κυρίων (Ν/Α) και βοηθητικών (Ν/Θ) μονάδων Ναρκοπολέμου το 1941, ήταν:

 

Ν/Α ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΟΡΜΟΣ ΤΡΙΖΩΝΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ 22-04-41
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΙΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 23-04-41
ΤΕΝΕΔΟΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 23-04-41
ΠΑΡΑΛΟΣ ΟΡΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 23-04-41
Ν/Α ΝΕΣΤΟΣ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ 23-04-41
ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΟΛΟΣ 23-04-41
ΠΛΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ 25-04-41
Ν/Α ΑΞΙΟΣ ΣΥΡΟΣ 28-04-41

 

2. Στην Αλεξάνδρεια 1941 - 1944

Η πρώτη καθ΄ αυτού Διοίκηση Ναρκοπολέμου ήταν η ΕΜΑΝ (Εξουδετέρωση Μαγνητικών - Ακουστικών Ναρκών) που ιδρύθηκε από τον Αντιπλοίαρχο ΜΑΤΘΑΙΟΥ (της ΔΤΝ) τον Ιούνιο του 1941 στην Αλεξάνδρεια και σε αυτήν υπάχθηκε η ΕΥΠΝ (Ειδική Υπηρεσία Παρατηρητηρίων Ναρκών).

Αρχικά στην Διοίκηση ανήκαν πέντε (5) Ιστιοφόρα που παρελήφθησαν το 1941 και μετασκευάσθησαν με τη βοήθεια των Άγγλων σε Ν/Α μαγνητικών και ακουστικών ναρκών. Έφεραν ονομασίες "ΣΕΒΑΣΤΗ" - "ΧΡΗΣΤΟΣ" - "ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ" - "ΘΑΛΕΙΑ" - "ΛΙΒΑΝΟΣ". Η κύρια αποστολή τους ήταν να εκτελούν συνεχείς γριπίσεις στα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου, κυρίως της Αλεξάνδρειας, με σκοπό να τα διατηρούν ανοικτά, λόγω του μεγάλου αριθμού μαγνητικών ναρκών που ποντίσθηκαν από τους Γερμανούς. Το 1942 προσετέθησαν επιπλέον τέσσερα επίτακτα.

Λόγω της επιτυχούς δράσεως του στολίσκου, αυτός ενισχύθηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια του 1943, με τις παρακάτω μονάδες:

α. Τον Ιούνιο παραχωρούνται από το Βρετανικό Ναυτικό τα πρώτα μοντέρνα Ν/Α τύπου " BYMS " (Ναυπηγήσεως 1942 στις ΗΠΑ, ξύλινα, εκτοπίσματος 223 τόνων, ταχύτητας 12 κόμβων, οπλισμός 1 πυροβόλο 3'' και 2 πυροβόλα 20 χιλιοστών), με δυνατότητα εκτελέσεως μαγνητικής - ακουστικής και μηχανικής αλιείας. Αυτά φέρουν τις ονομασίες "ΠΑΡΑΛΟΣ" - "ΣΑΛΑΜΙΝΑ" - "ΚΑΡΤΕΡΙΑ" - "ΑΦΡΟΕΣΣΑ".

β. Τον Ιούλιο και Αύγουστο 1943 παραχωρούνται 5 Ν/Α Νορβηγικά τύπου " WHALEP " (πρώην Νορβηγικά φαλαινοθηρικά, σιδερένια, ναυπηγήσεως 1939, εκτοπίσματος 255 τόνων, ταχύτητας 10 κόμβων, οπλισμός 2 πυροβόλα 20 χιλιοστών). Αυτά φέρουν τις ονομασίες "ΑΛΦΕΙΟΣ" - "ΑΧΕΛΩΟΣ" - "ΕΥΡΩΤΑΣ" - "ΠΗΝΕΙΟΣ" - "ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ".

γ. Το Δεκέμβριο του 1943 παραχωρούνται από τις ΗΠΑ επιπλέον 4 Ν/Α τύπου " BYMS " που φέρουν τις ονομασίες "ΛΕΡΟΣ" - "ΠΑΤΜΟΣ" - "ΚΩΣ" - "ΚΑΣΟΣ". Επίσης, παραλήφθηκαν αρκετά βοηθητικά.

δ. Επιτάσσεται επιπλέον ένα πρώην ξύλινο ρυμουλκό, το "ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ", που μετασκευάσθηκε σε Ν/Α και έδρασε στην Αλεξάνδρεια.

Τα Ν/Α αυτά, μαζί με τα παρατηρητήρια επιτέλεσαν το σπουδαιότερο έργο ναρκαλιείας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η προσπάθεια ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω της εχθρικής ναρκοθετήσεως και της συνεχούς εξελίξεως των ναρκών. Τα Ν/Α επιχείρησαν σε διάφορες περιοχές εκτελώντας συνολικά 987 γριπίσεις και καλύπτοντας 72.000 ναυτικά μίλια σε 10.000 ώρες εν πλω. Τα 8 Ν/Α τύπου " BYMS " είχαν σαν βάση την Αλεξάνδρεια, ενώ τα τύπου "ΑΛΦΕΙΟΣ" και τα παλιά ιστιοφόρα τις Ναυτικές Βάσεις Βηρυτού και Αμμοχώστου.

Η ΕΜΑΝ λόγω της μεγάλης ανάπτυξής της μετονομάζεται το Δεκέμβριο του 1943 σε "Ανωτέρα Διοίκηση Αντιναρκικής Υπηρεσίας" (Α.Δ.Α/Ν.Υ.) με έδρα την Αλεξάνδρεια, στην οποία υπάγονται η "Διοίκηση Αντιναρκικής Υπηρεσίας Συρίας - Παλαιστίνης" με έδρα τη Βηρυτό, η "Διοίκηση Αντιναρκικής Υπηρεσίας Κύπρου" και η "ΕΥΠΝ. Στη δύναμη της είχε 8 Ν/Α τύπου " BYMS ", 5 Ν/Α Νορβηγικά, 10 πλοιάρια μετασκευασμένα σε Ν/Α και 39 παρατηρητήρια. Τον Σεπτέμβριο του 1944 τα Ν/Α συγκεντρώθηκαν στην Αλεξάνδρεια εκτελώντας ασκήσεις ναρκαλιείας, με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία τους για το βαρύ έργο που έπρεπε να επιτελέσουν κατά την επερχόμενη επιστροφή τους στην Ελλάδα.


Δ. Ο ΝΑΡΚΟΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

1. Η επιστροφή στην ελεύθερη Ελλάδα

Η επιχείρηση επανόδου του Ελληνικού Στόλου στην Ελλάδα, με την ονομασία "Επιχείρηση ΜΑΝΑ" εκτελέσθηκε τον Οκτώβριο του 1944. Με την επάνοδο του Ελληνικού Στόλου στην Ελλάδα. Τα πρώτα πλοία που έπλευσαν στον Σαρωνικό στις 15 Οκτωβρίου 1944 ήταν τα Ν/Α, που με τη συνδρομή Βρετανικών Ν/Α άνοιξαν δίαυλο ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα πυκνά ναρκοπέδια του Σαρωνικού, ώστε να πλεύσουν ασφαλώς τα υπόλοιπα πλοία του Στόλου. Στην προσπάθεια αυτή βυθίζονται τα Ν/Α ΚΩΣ και ΚΑΣΟΣ και δύο Αγγλικά Ν/Α, από πρόσκρουση σε νάρκες.

2. Η αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών/Μονάδων Ναρκοπολέμου

Με την άφιξη του Στόλου στην Ελλάδα ξεκίνησε και η ανασυγκρότηση των πλοίων και υπηρεσιών του Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ) και του Αρχηγείου Βασιλικού Ναυστάθμου (ΑΒΝ). Η παλιά Διοίκηση Τορπιλών Ναρκών που ήταν υπεύθυνη για τον Ναρκοπόλεμο, μετονομάζεται από το 1944 σε "Εφορία Υφάλων Όπλων" (Ε.Υ.Ο.) και εγκαθίσταται στο Σκαραμαγκά, στο σημερινό όρμο Αμφιάλης. Ανήκει κατευθείαν στο Αρχηγείο Βασιλικού Ναυστάθμου (ΑΒΝ) και σε αυτήν υπάγεται η "Ομάδα Εξουδετερώσεως Βομβών - Ναρκών" (ΟΕΒΝ).

Η Α.Δ.Α/Ν.Υ. εγκαθίσταται επίσης στον Σκαραμαγκά, δίπλα στην "Εφορία Υφάλων Όπλων" (Ε.Υ.Ο) και υπάγεται στην "Ανωτέρα Διοίκηση Παρακτίων Δυνάμεων" (Α.Δ.ΠΑ.Δ.). Ο στολίσκος της αποτελείται από 50 περίπου πλοία (14 Ν/Α τύπου " BYMS " - 5 Νορβηγικά Ν/Α - 8 Ν/Α τύπου ' MMS ' - 15 Ακταιωρούς (Α/Κ) - 6 βοηθητικά τύπου " F . T ." - και το συνοδό και πλωτό συνεργείο "ΕΡΜΗΣ"). Επιπλέον, για τον καλύτερο έλεγχο των πλοίων δημιουργήθηκαν δύο επιμέρους Διοικήσεις. Η "Διοίκηση Ομάδας Ν/Α" (ΔΟΝ), στην οποία υπάγονταν τα Ν/Α και η "Διοίκηση Ακταιωρών" (ΔΑΚ), όπου υπάγονταν οι Α/Κ.

3. Η εκκαθάριση των ελληνικών ναρκοπεδίων 1944 - 1956

Μετά την απελευθέρωση, ο στολίσκος σε συνεργασία με Βρετανικά Ν/Α, ξεκίνησαν το έργο εκκαθαρίσεως των Ελληνικών θαλασσίων περιοχών από τα ναρκοπέδια του πολέμου. Είχαν ποντισθεί συνολικά 17.419 νάρκες διαφόρων τύπων (αγκυροβολημένες, βυθού), καθώς επίσης αντιναρκικά εμπόδια, ψευδονάρκες και ανθυποβρυχιακά φράγματα. Τα ναρκοπέδια κάλυπταν μια περιοχή περίπου 12.200 τετραγωνικών ν.μ., τα οποία έπρεπε να καθαρισθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βάθος. Τα λεπτομερή στοιχεία των ναρκοπεδίων αυτών (αριθμός και είδος ναρκών, συντεταγμένες κ.λ.π.), δόθηκαν στο Ελληνικό Ναυτικό από τους Γερμανούς, Ιταλούς και Συμμάχους και εκδόθηκαν οι πίνακες "ΜΙΜ" ( MINE INFORMATION MEDITERRANEAN ). Πολλά από τα δοθέντα ναρκοπέδια αποδείχθηκαν μη ακριβή για διάφορους λόγους (εσφαλμένη πόντιση, ρεύματα κ.λ.π.), γεγονός που δυσχέρανε το έργο της εκκαθαρίσεως.

Η προσπάθεια εκκαθαρίσεως επικεντρώθηκε τα πρώτα χρόνια στην αποκατάσταση των θαλασσίων εμπορικών οδών. Μέχρι το τέλος του 1956 είχαν αλιευθεί από τα Ν/Α 3299 νάρκες και 225 ομοιώματα ναρκών, ενώ η ΟΕΒΝ, η οποία ήταν υπεύθυνη για την εξουδετέρωση ναρκών σε ρηχά νερά, ενετόπισε 1695 νάρκες και ομοιώματα.

Στις απώλειες ήρθαν να προστεθούν η βύθιση του "Ν/Α ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ" την 2α Μαΐου 1945 Βόρεια της Άκρας Ζούρβα Νήσου Ύδρας και του "Ν/Α ΠΗΝΕΙΟΣ" την 24η Οκτωβρίου 1945 μετά από πρόσκρουση σε νάρκη κατά την εκκαθάριση του Ναρκοπεδίου Πρεβέζης, με σημαντικές ανθρώπινες απώλειες.

Το διάστημα 1946 - 1949, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων του Στρατού, παράλληλα με τις επιχειρήσεις εκκαθαρίσεως ναρκοπεδίων, ορισμένα πλοία Ναρκοπολέμου, χρησιμοποιήθηκαν στην προστασία παράκτιων κατοικημένων περιοχών.

4. Οι εξελίξεις στον Ναρκοπόλεμο μετά το 1950

Το 1951 η Α.Δ.ΠΑ.Δ. μετονομάζεται σε "Ανωτέρα Διοίκηση Ναρκαλιευτικών" (Α.Δ.ΝΑ.) που υπάγεται στο "Αρχηγείο Παρακτίου Αμύνης" (ΑΠΑ).

Το 1953 δημιουργείται η ΔΝΑΡ (Διοίκηση Ναρκαλιευτικών) που υπάγεται στο ΑΣ. Το Δεκέμβριο του 1953 παραλαμβάνονται οι δύο Ναρκοθέτιδες (Ν/Θ) "ΑΚΤΙΟ" και "ΑΜΒΡΑΚΙΑ" που υπάγονται αρχικώς στη "Διοίκηση Ελαφρών Σκαφών" (ΔΕΣ) και το 1965 στην ΔΝΑΡ. Το 1960 ολοκληρώνεται η σταδιακή επιστροφή των Ακταιωρών στη Μ. Βρετανία.

Από το 1964 έως το 1970 η ΔΝΑΡ ανανεώνεται με την παραλαβή νέων παράκτιων Ν/Α από τις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, παρελήφθησαν 10 Ν/Α τύπου " MSC -294" (ΔΑΦΝΗ - ΚΙΧΛΗ - ΑΗΔΩΝ - ΚΙΣΣΑ - ΔΩΡΙΣ - ΑΙΓΛΗ - ΚΛΕΙΩ (ΑΡΓΩ) - ΑΥΡΑ - ΠΛΕΙΑΣ - ΑΛΚΥΩΝ), τα αποκαλούμενα Αμερικάνικα και 5 Ν/Α τύπου MSC -60 (ΑΝΤΙΟΠΗ - ΑΤΑΛΑΝΤΗ - ΦΑΙΔΡΑ - ΘΑΛΕΙΑ - ΝΙΟΒΗ), τα αποκαλούμενα Βελγικά, διότι η παραλαβή τους πραγματοποιήθηκε στην Οστάνδη. Τα πρώτα είναι κατασκευής 1962-68 και τα δεύτερα 1952-54 στα ναυπηγεία των ΗΠΑ.

Από το 1970 η ΔΝΑΡ μετονομάζεται σε "Στολίσκος Ναρκοπολέμου" (ΣΝΠ) και η "Διοίκηση Ομάδας Ν/Α" (ΔΟΝ) μετονομάζεται σε Μοίρα Ν/Α (ΜΝΑ). Τα μεν Αμερικάνικα αποτελούν τη ΜΝΑ/1, τα δε Βελγικά με το 'ΑΗΔΩΝ' τη ΜΝΑ/2. Τα παλαιά Ν/Α τύπου " BYMS " σταδιακά παροπλίζονται.

Τα παλιά Ν/Α τύπου " BYMS " τίθενται σταδιακά σε παροπλισμό μεταξύ των ετών 1966 - 1973. Το Δεκέμβριο του 1970 παραλαμβάνονται τα 2 τελευταία Ν/Α ΠΛΕΙΑΣ - ΑΛΚΥΩΝ τύπου " MSC -294". Μέχρι το 1973, ο στολίσκος των Ν/Α ανανεώνεται εξ ολοκλήρου.

Το 1972 παραλαμβάνονται από τις ΗΠΑ 4 ΝΑΚ (Ναρκαλιευτικές Άκατοι) και δημιουργείται η ΟΝΑΚ (Ομάδα ΝΑΚ).

To 1977, το "ΔΩΡΙΣ" μετατρέπεται σε Υδρογραφικό και παραχωρείται στην Υδρογραφική Υπηρεσία.

Το 1978 το ΑΡΓΩ μετονομάζεται σε ΚΛΕΙΩ, γιατί το όνομα ΑΡΓΩ δόθηκε στην παραληφθείσα τον ίδιο χρόνο θαλαμηγό του Αριστοτέλη Ωνάση ΧΡΙΣΤΙΝΑ (πρώην αγγλικό Ν/Α).

Το 1980 ο ΣΝΠ μετονομάζεται σε ΔΝΑΡ (Διοίκηση Ναρκοπολέμου).

Το 1986 δημιουργείται και 3η ΜΝΑ με ανακατανομή των υφιστάμενων Ν/Α.

Το 1988 ο στολίσκος της ΔΝΑΡ απαριθμεί 20 πλοία, κατανεμημένα ως εξής:

α. Στη ΜΝΑ/1 τα Ν/Α ΑΛΚΥΩΝ - ΔΑΦΝΗ - ΑΥΡΑ - ΚΙΧΛΗ - ΑΗΔΩΝ

β. Στη ΜΝΑ/2 τα Ν/Α ΚΙΣΣΑ - ΠΛΕΙΑΣ - ΑΙΓΛΗ - ΚΛΕΙΩ

γ. Στη ΜΝΑ/3 τα Ν/Α ΝΙΟΒΗ - ΦΑΙΔΡΑ - ΘΑΛΕΙΑ - ΑΤΑΛΑΝΤΗ - ΑΝΤΙΟΠΗ

δ. Στην ΟΝΑΚ οι ΝΑΚ 33,35,39,40

ε. Στη ΔΝΑΡ απ' ευθείας τα Ν/Θ ΑΚΤΙΟ - ΑΜΒΡΑΚΙΑ

Το 1995 παρελήφθησαν από το Ιταλικό Ναυτικό δύο Ναρκοθηρευτικά τύπου " Castagno ", που ονομάσθηκαν Ν/ΘΗ ΕΡΑΤΩ - ΕΥΝΙΚΗ.

Την περίοδο 1999 - 2000, η ΔΝΑΡ συμμετείχε με τα Ν/ΘΗ ΕΡΑΤΩ - ΕΥΝΙΚΗ στην επιχείρηση « ALLIED HARVEST », για την εκκαθάριση των παρακτίων υδάτων της Νοτιοανατολικής Αδριατικής, από βόμβες που είχαν αφεθεί από αεροσκάφη που συμμετείχαν στους βομβαρδισμούς της πρώην Γιουγκοσλαβίας.

Το 2000 - 2001 παρελήφθησαν από το Βρετανικό Ναυτικό δύο Ναρκοθηρευτικά τύπου " HUNT ", που ονομάσθησαν ΕΥΡΩΠΗ - ΚΑΛΛΙΣΤΩ. Το ίδιο χρονικό διάστημα παροπλίσθησαν σταδιακά τα Ν/Α ΑΝΤΙΟΠΗ - ΝΙΟΒΗ - ΦΑΙΔΡΑ - ΑΤΑΛΑΝΤΗ - ΑΚΤΙΟ, το δε Ν/Α ΑΙΓΛΗ παραχωρήθηκε στην ΔΝΕ.

Το 2004 η ΔΝΑΡ συμμετείχε με Μονάδες της στη επιχείρηση συνδρομής του Αρχηγείου Στόλου στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Επίσης, παροπλίσθηκαν τα Ν/Α ΔΑΦΝΗ - ΘΑΛΕΙΑ και το Ν/ΘΗ ΕΥΝΙΚΗ.

Το 2006 παροπλίσθηκαν τα Ν/ΘΗ ΕΡΑΤΩ και Ν/Α ΚΛΕΙΩ, ενώ το 2007 παρελήφθησαν από ΑΜΕΡΙΚΗ τα Ν/ΘΗ τ. OSPREY ΕΥΝΙΚΗ και ΚΑΛΥΨΩ

Το 2010 παροπλίσθηκαν τα Ν/Α ΚΙΧΛΗ, Ν/Α ΚΙΣΣΑ, & Ν/Α ΠΛΕΙΑΣ

Η ΔΝΑΡ συμμετέχει συνεχώς από το 1999 (Έτος συγκροτήσεως), στη Μόνιμη Νατοϊκή Αντιναρκική Δύναμη του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο STANDING NATO REACTION FORCE MINE COUNTER MEASURES GROUP 2 - SNMCMG 2 (πρώην MCMFORSOUTH ).

Το 2012 παροπλίστηκαν τα Ν/Α ΑΛΚΥΩΝ, ΑΥΡΑ και ΑΗΔΩΝ

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ