Διατελέσαντες Διοικητές

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΔΝΑΡ

 

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Δ. ΓΑΖΗΣ

 29/11/43 - 21/04/44

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Γ. ΚΑΡΒΕΛΗΣ

 13/05/44 - 18/03/46

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Α. ΓΟΛΕΜΗΣ

 18/03/46 - 16/07/48

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Δ. ΤΣΑΦΟΣ

 16/07/48 - 17/01/49

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ι. ΤΟΥΜΠΑΣ

 17/01/49 - 25/01/50

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Γ. ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ

 25/01/50 - 18/02/50

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Μ. ΜΗΤΣΑΚΗΣ

 18/02/50 - 31/12/50

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Δ. ΒΑΛΤΙΝΟΣ

 31/12/50 - 31/12/51

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ε. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

 16/01/52 - 06/10/52

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Γ. ΚΑΡΒΕΛΗΣ

 06/10/52 - 04/12/52

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Χ. ΦΟΥΦΑΣ

 04/12/52 - 09/12/53

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ε. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

 09/12/53 - 30/12/53

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Δ. ΚΙΟΣΣΕΣ

 30/12/53 - 09/03/54

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Α. ΓΚΙΩΝΗΣ

 09/03/54 - 03/12/56

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Σ. ΑΥΓΕΡΗΣ

 03/12/56 - 15/01/59

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Π. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ

 15/01/59 - 28/01/60

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Δ. ΔΗΜΟΤΑΚΗΣ

 28/01/60 - 27/02/61

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Σ. ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ

 27/02/61 - 22/01/64

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Γ. ΠΑΠΠΑΣ

 22/01/64 - 08/01/65

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ι. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

 08/01/65 - 22/11/65

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Χ. ΣΟΛΙΩΤΗΣ

 22/11/65 - 10/01/67

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Θ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 10/01/67 - 24/05/67

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Γ. ΜΟΡΑΛΗΣ

 24/05/67 - 21/12/67

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Θ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

 21/12/67 - 24/01/68

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ν. ΣΤΑΘΑΚΗΣ

 24/01/68 - 17/06/68

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Α. ΙΩΑΝΝΟΥ

 17/06/68 - 27/12/68

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Κ. ΝΟΤΑΡΑΣ

 27/12/68 - 31/03/69

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

 31/03/69 - 09/07/70

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

 09/07/70 - 12/08/70

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Δ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

 12/08/70 - 12/08/71

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Γ. ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ

 12/08/71 - 12/08/72

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Γ. ΤΣΙΑΔΗΣ

 12/08/72 - 18/07/73

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Σ. ΒΙΚΑΤΟΣ

 18/07/73 - 27/06/74

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

 27/06/74 - 21/08/74

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 21/08/74 - 03/06/75

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Σ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ

 03/06/75 - 15/07/76

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Π. ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ-ΜΠΛΕΣΣΑΣ

 15/07/76 - 29/10/76

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Χ. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ

 29/10/76 - 23/06/77

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Α. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

 23/06/77 - 30/08/77

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Τ. ΑΛΙΚΑΜΠΙΩΤΗΣ

 30/08/77 - 31/08/78

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Δ. ΛΕΥΚΟΣ

 31/08/78 - 01/09/79

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Κ. ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ

 01/09/79 - 01/09/80

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Γ. ΚΑΡΡΑΣ

 01/09/80 - 02/09/81

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Λ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

 02/09/81 - 02/03/82

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Β. ΠΤΕΡΟΥΔΗΣ

 02/03/82 - 03/05/82

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Η. ΚΑΒΟΥΚΗΣ

 03/05/82 - 18/05/83

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Δ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 18/05/83 - 17/07/84

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ε. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

 17/07/84 - 14/05/85

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Φ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 14/05/85 - 11/03/86

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Φ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 11/03/86 - 24/03/86

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Κ. ΣΟΥΡΜΠΑΤΗΣ

 24/03/86 - 04/04/86

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

 04/04/86 - 16/03/87

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Η. ΔΡΙΚΟΣ

 16/03/87 - 28/04/87

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Π. ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 28/04/87 - 01/03/88

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Π. ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

 01/03/88 - 22/04/88

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Μ. ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 22/04/88 - 26/07/89

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Μ. ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 26/07/89 - 31/08/89

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Α. ΔΟΥΜΟΥΡΑΣ

 31/08/89 - 31/05/90

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ι. ΠΑΠΑΣΙΛΕΚΑΣ

 31/05/90 - 18/03/91

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Θ. ΓΙΟΥΡΓΑΣ

 18/03/91 - 05/03/92

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Θ. ΓΙΟΥΡΓΑΣ

 05/03/92 - 20/03/92

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Δ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

 20/03/92 - 09/03/93

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Δ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

 09/03/93 - 19/03/93

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Β. ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ

 19/03/93 - 11/03/94

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Β. ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ

 11/03/94 - 28/03/94

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ν. ΑΚΥΛΑΣ

 28/03/94 - 14/03/95

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ν. ΑΚΥΛΑΣ

 14/03/95 - 03/04/95

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Γ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

 03/04/95 - 11/03/96

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Γ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

 11/03/96 - 10/05/96

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Δ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

 10/05/96 - 21/04/97

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Η. ΛΑΔΑΣ

 21/04/97 - 22/05/98

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Γ. ΡΙΖΟΔΗΜΟΣ

 22/05/98 - 17/09/99

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Δ. ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗΣ

 17/09/99 - 30/04/01

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Δ. ΜΟΥΤΟΣ

 30/04/01 - 13/08/02

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ν. ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ

 13/08/02 - 12/03/03

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ν. ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ

 12/03/03 - 11/04/03

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Μ. ΚΑΝΑΡΗΣ

 11/04/03 - 31/03/04

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Μ. ΚΑΝΑΡΗΣ

 31/03/04 - 06/05/04

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ι. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

 06/05/04 - 06/04/05

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Π. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 06/04/05 - 02/05/06

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Η. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 03/05/06 - 19/07/07

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Α. ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ

 20/07/07 - 02/03/08

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Α. ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ

 03/03/08 - 10/07/08

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Α. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

 11/07/08 - 16/04/10

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Κ. ΓΙΑΛΟΥΣΗΣ

 16/04/10 - 02/09/12

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ι. ΣΑΜΑΡΑΣ

 03/09/12 - 15/03/13

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ι. ΣΑΜΑΡΑΣ

 15/03/13 - 16/04/13

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ε. ΜΑΡΙΝΟΣ

 16/04/13 - 04/03/15

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ε. ΜΑΡΙΝΟΣ

 04/03/15 - 02/04/15

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ι. ΚΑΜΠΟΛΗΣ

 03/04/15 - 21/04/16

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Α. ΤΡΙΒΛΙΔΗΣ

 22/04/16 - 23/05/17

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Μ. ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ

 24/05/17 - 08/08/18

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Δ. ΓΟΥΝΑΡΗΣ

09/08/18 - σήμερα

 

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΙΣ ΔΝΑΡ

 

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

  ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

  Β. ΞΥΔΗΣ

  27/01/70 - 23/02/70

  ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

  Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

  23/02/70 - 21/08/71

  ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

  Ν. ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ

  21/08/71 - 30/03/73

  ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

  Δ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ

  30/03/73 - 02/09/74

  ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

  Β. ΠΑΤΕΛΗΣ

  02/09/74 - 08/07/77

  ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

  Κ. ΤΣΑΜΑΔΟΣ

  08/07/77 - 30/08/78

  ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

  Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

  30/08/78 - 21/06/79

  ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

  Ξ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

  21/06/79 - 10/10/79

  ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

  Α. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ

  10/10/79 - 02/07/81

  ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

  Β. ΠΤΕΡΟΥΔΗΣ

  02/07/81 - 04/06/82

  ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

  Γ. ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΣ

  04/06/82 - 20/05/85

  ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

  Γ. ΚΥΡΙΜΗΣ

  20/05/85 - 24/06/86

  ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

  Σ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ

  24/06/86 - 20/05/88

  ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

  Ν. ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ

  20/05/88 - 30/06/88

  ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

  Ι. ΣΟΛΔΑΤΟΣ

  30/06/88 - 03/07/89

  ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

  Δ. ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗΣ

  03/07/89 - 28/12/90

  ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

  Σ. ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ

  28/12/90 - 17/07/92

  ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

  Ν. ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ

  17/07/92 - 12/08/93

  ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

  Β. ΤΣΙΤΩΝΑΚΗΣ

  12/08/93 - 07/01/94

  ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

  Σ. ΧΑΤΗΡΑΣ

  07/01/94 - 27/06/94

  ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

  Μ. ΚΑΝΑΡΗΣ

  27/06/94 - 05/07/96

  ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

  Ι. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

  05/07/96 - 27/02/97

  ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

  Α. ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ

  27/02/97 - 25/03/97

  ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

  Α. ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ

  25/03/97 - 04/06/97

  ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

  Τ. ΒΟΛΑΝΗΣ

  04/06/97 - 17/07/98

  ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

  Α. ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ

  17/07/98 - 31/05/01

  ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

  Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

  31/05/01 - 17/05/02

  ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

  Κ. ΓΙΑΛΟΥΣΗΣ

  17/05/02 - 05/09/03

  ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

  Ι. ΣΑΜΑΡΑΣ

  05/09/03 - 09/09/04

  ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

  Ε. ΜΑΡΙΝΟΣ

  09/09/04 - 07/07/05

  ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

  Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

  07/07/05 - 29/07/07

  ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

  Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

  30/07/07 - 26/01/09

  ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

  Ι. ΚΑΜΠΟΛΗΣ

  27/01/09 - 03/06/11

  ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

  Π. ΜΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ

  04/06/11 - 03/09/12

  ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

  Κ. ΞΥΝΟΣ

  04/09/12 - 03/09/13

  ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

  Α. ΡΟΚΑΣ

  04/09/13 - 30/06/14

  ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

  Α. ΣΠΑΝΟΣ

  01/07/14 - 19/01/18

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Δ.ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ 19/01/18 - σήμερα

 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ