Μοίρες Φρεγατών

Θυρεός Διοικητών 1ης & 2ης Μοίρας Φρεγατών

ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΜΟΙΡΩΝ ΦΡΕΓΑΤΩΝ (ΔΜΦ/Γ 1, ΔΜΦ/Γ 2)

Οι Διοικητές Μοιρών Φρεγατών διοικούν από επτά Φρεγάτες ο καθένας μια εκ των οποίων είναι η έδρα τους επί της οποίας υψώνεται το αντίστοιχο Διακριτικό Σήμα Διοικήσεως.

Οι Διοικητές Μοιρών Φρεγατών και ο Διοικητής Φρεγατών, προβλέπεται να αναλάβουν Επιχειρησιακά έργα εν πλώ, διοικώντας Πολεμικά Πλοία και άλλων Διοικήσεων του Αρχηγείου Στόλου (π.χ. Πυραυλακάτους, Αρματαγωγά, Αερόστρομνα κ.λ.π.) ως Διοκητές Μικτών Ομάδων Κρούσεως. Επίσης προβλέπεται να αναλάβουν Διοικητές της Ομάδος Κρούσεως Ταχείας Αντιδράσεως (ΔΥΝΑΜΗ 'Δ') διοικώντας και μονάδες των άλλων Κλάδων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

 


ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Να μεριμνούν για την προαγωγή της επιχειρησιακής ικανότητας των πλοίων της Μοίρας τους, τη δημιουργία ενιαίου πνεύματος και τακτικού δόγματος ενεργείας στα πληρώματα τους, με σκοπό τη συμβολή στην εκπλήρωση των Επιχειρησιακών Έργων που τους ανατίθενται.


ΕΡΓΑ

Τα έργα που οι Διοικητές Μοιρών έχουν αναλάβει είναι να:

α. Διαθέτουν συνεχή και άμεση ετοιμότητα αναλήψεως των επιχειρησιακών έργων.

β. Διοικούν τα πλοία που τους διατίθενται για την εκτέλεση των Επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν.

γ. Παρακολουθούν και διευθύνουν την επιχειρησιακή εκπαίδευση των πλοίων της Μοίρας των εν όρμω και εν πλω.

δ. Εισηγούνται σε θέματα οργανώσεως, εκπαιδεύσεως και τακτικής, για την καλύτερη λειτουργία και απόδοση των πλοίων.


ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Οι Διοικητές Μοιρών για την εκπλήρωση της Αποστολής τους διαθέτουν Επιτελείο και επίσης χρησιμοποιούν και το Επιτελείο του πλοίου, στο οποίο επιβαίνουν κάθε φορά.

 

Διατελέσαντες Διοικητές 1ης Μοίρας Φρεγατών

Διατελέσαντες Διοικητές 2ης Μοίρας Φρεγατών

 

 
  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ