Διατελέσαντες Διοικητές Φρεγατών

 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Από - Έως
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Θ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ
14/04/45-15/09/46
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α.ΣΠΑΝΙΔΗΣ
15/09/46-10/03/47
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Μ.ΙΑΤΡΙΔΗΣ
10/03/47-30/08/47
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Μ.ΙΑΤΡΙΔΗΣ
30/08/47-21/11/47
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.ΛΑΠΠΑΣ
21/11/47-25/05/49
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β.ΚΥΡΗΣ
25/05/49-27/09/49
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Β.ΚΥΡΗΣ
27/09/49-20/10/49
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Κ.ΤΣΑΤΣΟΣ
20/10/49-04/12/50
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α.ΣΠΑΝΙΔΗΣ
04/12/50-06/10/52
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Α.ΣΠΑΝΙΔΗΣ
06/10/52-29/10/52
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Κ.ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ
29/10/52-27/11/52
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Γ.ΖΕΠΟΣ
27/11/52-25/11/53
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ν.ΒΟΥΡΕΚΑΣ
25/11/53-31/12/53
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Γ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
31/12/53-20/01/55
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ν.ΣΑΡΡΗΣ
20/01/55-21/01/56
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Δ.ΚΙΟΣΣΕΣ
21/01/56-17/12/56
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Χ.ΦΟΥΦΑΣ
17/12/56-17/01/58
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Δ.ΦΟΙΦΑΣ
17/01/58-14/01/59
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ι.ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ
14/01/59-17/02/60
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Δ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ
17/02/60-29/12/60
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Κ.ΔΕΝΕΖΑΚΟΣ
29/12/60-04/01/62
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Χ.ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΣ
04/01/62-29/01/64
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α.ΡΟΖΑΚΗΣ
29/01/64-07/05/64
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Η.ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
07/05/64-27/08/64
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Σ.ΣΟΥΛΗΣ
27/08/64-05/10/64
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Δ.ΣΟΥΤΣΟΣ
05/10/64-08/11/65
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ι.ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
08/11/65-05/01/67
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Μ.ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
05/01/67-22/04/67
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ε.ΜΑΚΡΗΣ
22/04/67-08/05/67
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Κ.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
08/05/67-03/01/68
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ι .ΜΗΝΑΙΟΣ
03/01/68-03/01/69
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.ΑΡΑΠΑΚΗΣ
03/01/69-30/06/70
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.ΑΡΑΠΑΚΗΣ
01/07/70-06/08/70
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
06/08/70-09/08/71
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Γ.ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ
09/08/71-09/08/72
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Σ.ΚΑΨΑΛΗΣ
09/08/72-27/06/73
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α.ΓΛΥΚΗΣ
27/06/73-24/06/74
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α.ΓΛΥΚΗΣ
24/06/74-28/06/74
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α.ΔΑΜΙΡΑΛΗΣ
28/06/74-01/04/75
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α.ΔΑΜΙΡΑΛΗΣ
01/04/75-2/06/75
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Γ.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
02/06/75-20/09/75
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ι.ΧΑΣΙΩΤΗΣ
20/09/75-21/06/76
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Σ.ΧΑΣΙΩΤΗΣ
22/06/76-14/07/76
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ι.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
14/07/76-31/08/76
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Θ.ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ
01/09/76-15/09/76
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Θ.ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ
16/09/76-30/09/76
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Γ.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
01/10/76-04/06/77
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Χ.ΔΟΥΖΙΝΑΣ
05/06/77-20/06/77
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Χ.ΔΟΥΖΙΝΑΣ
21/06/77-21/07/78
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Κ.ΠΑΙΖΗΣ-ΠΑΡΑΔΕΛΗΣ
21/07/78-23/07/79
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Κ.ΖΩΓΡΑΦΟΣ
23/07/79-20/08/80
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ν.ΠΑΠΠΑΣ
20/08/80-25/01/82
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
25/01/82-29/03/83
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Κ.ΚΑΤΑΓΑΣ
30/03/83-26/06/84
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Χ.ΛΥΜΠΕΡΗΣ
27/06/84-05/07/85
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Δ.ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
06/07/85-18/04/86
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Κ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
19/04/86-23/03/87
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Κ.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
24/03/87-14/04/87
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α.ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
15/04/87-05/04/88
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ι.ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ
06/04/88-20/07/89
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Ι.ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ
20/07/89-09/08/89
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Γ.ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ
09/08/89-08/05/90
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Γ.ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ
08/05/90-30/05/90
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ν.ΘΕΜΕΛΙΔΗΣ
30/05/90-21/03/91
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Σ.ΚΕΧΡΗΣ
21/03/91-24/03/93
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Γ.ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ
24/03/93-30/03/95
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Μ.ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ
30/03/95-05/04/96
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Δ.ΡΑΠΑΝΤΖΙΚΟΣ
05/04/96-04/05/98
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Κ.ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ
04/05/98-17/03/99
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.ΧΗΝΟΦΩΤΗΣ
17/03/99-21/03/01
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ε.ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ
21/03/01-14/03/03
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β.ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ
14/03/03-15/04/04
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
15/04/04-16/03/05
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Κ.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
16/03/05-09/03/07
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Γ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
09/03/07-18/03/08
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Κ.ΤΣΕΤΗΣ
18/03/08-18/03/10
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Κ.ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
18/03/10-17/03/11
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β. ΒΟΥΡΑΖΕΛΗΣ
17/03/11 - 21/08/12
21/08/12 - 29/03/13
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ν. ΤΣΟΥΝΗΣ
29/03/13 - 21/03/14
21/03/14 - 1/10/15
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ 1/10/15 - 28/2/17
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ 1/3/17 - 9/3/17
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΚΑΤΑΡΑΣ 9/3/17 - 19/3/20
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ 19/3/20 - ΣΗΜΕΡΑ


ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΤΟΛΕΙΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΤΟΛΕΑΣ
Από - Έως
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α.ΠΑΛΗΟΓΙΩΡΓOΣ
12/06/86- 30/05/87
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.ΚΙΚΑΡΕΑΣ
30/05/87- 25/07/88
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Χ.ΤΟΥΡΒΑΣ
25/07/88- 22/08/89
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Γ.ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ
22/08/89- 21/08/90
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Μ.ΤΟΤΟΣ
21/08/90- 28/07/91
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Γ.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
28/07/91- 30/05/92
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Η.ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ
30/05/92- 10/05/93
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Κ.ΚΑΡΛΗΣ
10/05/93- 16/06/94
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Μ.ΤΖΑΒΑΡΑΣ
16/06/94- 02/07/95
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ι.ΣΟΛΔΑΤΟΣ
02/07/95- 24/07/97
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Δ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ
01/10/97- 15/07/99
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Φ.ΚΑΜΠΕΡΗΣ
15/07/99- 24/09/99
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Σ.ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ
24/09/99- 09/12/99
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Σ.ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ
09/12/99- 13/01/00
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ι.ΝΤΟΥΝΙΑΔΑΚΗΣ
13/01/00- 24/03/00
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ι.ΝΤΟΥΝΙΑΔΑΚΗΣ
24/03/00- 02/08/02
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Κ.ΤΣΕΤΗΣ
03/08/02- 20/11/02
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Κ.ΤΣΕΤΗΣ
21/11/02- 01/06/04
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.ΛΥΜΠΕΡΗΣ
01/06/04- 30/08/04
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Δ.ΛΑΙΝΑΣ
30/08/04- 08/04/05
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Σ.ΠΑΝΑΓΟΣ
08/04/05- 05/04/06
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ι.ΜΑΙΣΤΡΟΣ
05/04/06 -29/05/09
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α.ΤΣΕΡΚΕΖΟΓΛΟΥ
29/05/09 -24/03/10
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β.ΚΑΤΣΙΚΑΣ
24/03/10 -19/05/10
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β.ΠΑΠΠΑΣ
19/05/10 - 15/04/11
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β.ΠΑΠΠΑΣ
15/04/11 - 12/07/13
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Δ. ΚΑΒΟΥΛΑΚΟΣ 12/07/13 - 31/03/15

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

31/3/15 - 14/04/16

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Σ. ΒΑΡΔΑΚΗΣ

14/4/16 - 02/06/16

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Γ. ΦΛΩΡΟΣ

02/06/16 - 30/06/17
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Σ. ΛΑΓΑΡΑΣ 30/06/17 - ΣΗΜΕΡΑ

 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ