Διοίκηση Φρεγατών

Γενικά

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΡΕΓΑΤΩΝ είναι μια από τις Διοικήσεις του Αρχηγείου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού.

Η Διοίκηση Φρεγατών με τα πλοία της και το προσωπικό της αποτελούν την αιχμή του δόρατος του Πολεμικού μας Ναυτικού. Η συνεχής παρουσία των ναυτικών μονάδων της στις ελληνικές θάλασσες, στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και οπουδήποτε αλλού απαιτηθεί, αποτελεί εγγύηση διαφύλαξης της εθνικής μας κυριαρχίας αλλά και προβολή της Ελληνικής σημαίας στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό στα πλαίσια της αποστολής της Διοικήσεως σε Εθνικό πλαίσιο και των υποχρεώσεων της χώρας.

Η Διοίκηση Φρεγατών (ΔΦΓ) είναι η μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη Διοίκηση του Αρχηγείου Στόλου με δεκαέξι μονάδες και 2500 άνδρες και γυναίκες περίπου να τη στελεχώνουν. Η έδρα της βρίσκεται στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας. Της Διοίκησης Φρεγατών προΐσταται Μάχιμος Αξιωματικός βαθμού Αρχιπλοιάρχου.

 

Αποστολή

Η αποστολή της Διοικήσεως Φρεγατών είναι να ενεργεί μέσα στα πλαίσια των εντολών και κατευθύνσεων του Αρχηγείου Στόλου, για την οργάνωση, διοίκηση, επιχειρησιακή εκπαίδευση, παρακολούθηση της συντηρήσεως και γενικά την ετοιμότητα και προετοιμασία για πόλεμο των πλοίων, με σκοπό την συμβολή στην εκπλήρωση της αποστολής ή των έργων που ανατέθηκαν στον Αρχηγό Στόλου, όπως επίσης και την διατήρηση ετοιμότητας για ανάληψη επιχειρησιακών έργων εν πλω.

 

Έργα

Τα έργα που απορρέουν και αναλαμβάνονται από τη Διοίκηση Φρεγατών είναι:

α. Παρουσία στο Αιγαίο/Ανατολική Μεσόγειο και όπου αλλού απαιτηθεί
β. Συμμετοχή σε διασυμμαχικές ασκήσεις/επιχειρήσεις ΝΑΤΟ/αποστολές στα πλαίσια επιβολής αποφάσεων του Ο.Η.Ε. και διατήρησης της διεθνούς ειρήνης 
γ. Διατήρηση/επαύξηση του επιπέδου επιχειρησιακής εκπαιδεύσεως και ετοιμότητας.
δ. Εκπόνηση νέων και αναθεώρηση παλαιών τεχνικών/τακτικών οδηγιών

 

Πλοία

Στη Διοίκηση Φρεγατών ανήκουν 16 Πλοία,13 Φρεγάτες και 3 πλοία Γενικής Υποστηρίξεως.

 

Οργάνωση

Για επιχειρησιακούς λόγους αλλά και για λόγους διοικητικής ευελιξίας και εκπαιδεύσεως, τα Πλοία της Διοικήσεως χωρίζονται σε δύο Μοίρες Φρεγατών (ΜΦ/Γ 1,2). Διοικούμενες από δύο Μάχιμους Αξιωματικούς βαθμού Πλοιάρχου Διοικητές Μοιρών Φρεγατών (ΔΜΦ/Γ 1,2). 

 Ο Διοικητής Φρεγατών και οι Διοικητές Μοιρών Φρεγατών, προβλέπεται να αναλάβουν Επιχειρησιακά έργα εν πλω, διοικώντας Πολεμικά Πλοία και άλλων Διοικήσεων του Αρχηγείου Στόλου (π.χ. Πυραυλακάτους, Αρματαγωγά, Αερόστρομνα, Αντιναρκικά Πλοία κ.λ.π.), ως Διοικητές Μικτών Ομάδων Κρούσεως.  Επίσης προβλέπεται να αναλάβουν Επιχειρησιακά Έργα ως Διοικητές της Ομάδος Κρούσεως Ταχείας Αντιδράσεως (ΔΥΝΑΜΗ 'Δ'), διοικώντας και μονάδες των άλλων Κλάδων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.  

Τέλος στην Διοίκηση Φρεγατών υπάγεται και η Σχολή Φρεγατών.

 

Τηλέφωνα Διοίκησης Φρεγατών

Γραφείο Διοικητού Φρεγατών

210-4648451

Γενική Γραμματεία

210-4648401

Γραμματεία Επιχειρήσεων

210-4548415

Διεύθυνση Προσωπικού

210-4648417

Γενική Επιστασία

210-4649208

Σχολή Φρεγατών

210-4648275

 

 

Διατελέσαντες Διοικητές Φρεγατών

 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ