Οργάνωση

 

 

Η Διοίκηση Αμφιβίων Δυνάμεων αποτελεί τη Διοίκηση Ομάδος Πλοίων στην οποία εντάσσονται Κύριες Αμφίβιες Δυνάμεις (Α/Γ, Π.Τ.Μ.) και αποβατικά πλοιάρια (ΑΒΑΚ), σύμφωνα με την Επιχειρησιακή Σχεδίαση και τις εκδοθείσες Διαταγές των προϊσταμένων κλιμακίων. Η Διοίκηση Αμφιβίων Δυνάμεων (Δ.Α.Δ.), υπάγεται μέσω του Διοικητού της (Δ/Δ.Α.Δ.), στον Αρχηγό Στόλου (ΑΣ) με σχέση Διοικητικής Διοίκησης και είναι ο φορέας μέσω του οποίου ο Δ/Δ.Α.Δ. καλείται να εκπληρώσει την Αποστολή και τα Έργα που του ανατίθενται.


 

 
 
  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ