Διατελέσαντες Διοικητές ΔΑΔ

 

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ν. ΣΑΡΡΗΣ

1950

14-11-51

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Δ. ΚΙΟΣΣΕΣ

14-11-51

20-11-52

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Γ. ΜΠΑΚΑΣ

20-11-52

23-11-53

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ε. ΖΑΡΠΑΣ

23-11-53

03-01-55

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Δ. ΦΟΙΦΑΣ

03-01-55

15-12-56

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Γ. ΠΕΤΡΙΤΗΣ

15-12-56

21-01-58

ΑΝΤΠΧΟΣ

Ι. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ

21-01-58

02-01-59

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ε. ΔΗΜΟΤΑΚΗΣ

02-01-59

22-04-60

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Π. ΔΕΔΕΣ

22-04-60

29-12-60

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Χ. ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΣ

29-12-60

14-01-62

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Δ. ΡΟΖΑΚΗΣ

14-01-62

03-06-62

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ε. ΠΑΝΑΣ

03-06-62

02-01-63

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Η. ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

02-01-63

30-01-64

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Δ. ΣΟΥΤΣΟΣ

30-01-64

05-10-64

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Γ. ΠΑΠΠΑΣ

05-10-64

21-11-65

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ε. ΜΑΚΡΗΣ

21-11-65

17-04-67

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

17-04-67

30-12-67

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

30-12-67

23-2-68

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Α. ΜΠΑΔΡΑΣ

23-2-68

30-12-68

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Π. ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ

30-12-68

23-02-70

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Δ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

23-02-70

12-05-71

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Κ. ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

12-05-71

08-08-72

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ν. ΑΓΑΠΗΤΟΣ

08-08-72

17-07-73

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Γ. ΡΟΥΣΙΑΣ

17-07-73

26-05-74

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Σ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ

31-05-75

17-09-75

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

17-09-75

09-08-76

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ε. ΔΡΟΜΑΖΟΣ

09-08-76

01-10-76

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Π. ΜΑΡΙΝΟΣ

01-10-76

03-07-77

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Κ. ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ

03-07-77

17-07-78

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Γ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

17-07-78

21-06-79

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Α. ΚΕΛΑΪΔΗΣ

21-06-79

05-07-80

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ν. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ

05-07-80

08-07-81

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Σ. ΜΙΧΑΗΛ

08-07-81

30-03-82

ΑΝΤΧΟΣ

Ι. ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

30-03-82

21-04-82

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

21-04-82

04-05-83

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ι. ΟΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

04-05-83

10-07-84

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

10-07-84

14-03-85

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ε. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

14-03-85

03-07-85

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Κ. ΣΟΥΡΜΠΑΤΗΣ Π.Ν

03-07-85

09-07-86

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Α. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ν

09-07-86

09-07-87

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ε. ΠΑΤΕΡ ΑΚΗΣ Π.Ν

09-07-87

24-03-88

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ν. ΨΗΦΙΑΣ Π.Ν

24-03-88

24-08-89

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Π.Ν

24-08-89

20-06-90

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Σ. ΣΠΌΥΡΟΣ Π.Ν

20-06-90

21-05-91

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Δ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Π.Ν

21-05-91

16-03-92

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ι. ΔΑΜΗΛΑΤΗΣ Π.Ν

16-03-92

19-03-93

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ι. ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Π.Ν

19-03-93

24-03-94

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Α. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Π.Ν

04-03-94

31-03-95

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Α. ΠΑΝΑΣ Π.Ν

31-03-95

27-03-96

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Μ. ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΟΣ Π.Ν

27-03-96

24-07-97

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Π.Ν

24-07-97

07-07-98

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Γ. ΚΡΑΟΥΝΑΚΉΣ Π.Ν

07-07-98

23-03-99

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Α. ΞΕΝΟΣ-ΚΟΚΟΛΕΤΣΗΣ Π.Ν

23-03-99

17-08-01

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Δ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ Π.Ν

17-08-01

25-04-02

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Γ. ΝΤΟΥΝΗΣ Π.Ν.

25-04-02

21-03-03

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ν. ΒΑΖΑΙΟΣ Π.Ν.

21-03-03

09-08-04

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ν. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Π.Ν.

09-08-04

19-05-05

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Β. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΠΝ

19-5-05

26-05-06

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Γ. ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΠΝ

26-5-06

04-7-07

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ν.ΝΑΝΝΟΣ ΠΝ

04-7-07

04-08-08

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Α.ΜΠΑΣΤΑΣ ΠΝ

04-08-08

24/03/09

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Σ.ΚΑΝΑΡΗΣ ΠΝ

24/03/09

30/03/10

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Δ.ΧΕΛΜΗΣ ΠΝ

30/03/10

05/05/11

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ι. ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ

05/05/11

 26/09/12

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Κ. ΤΣΟΒΟΣ

27/09/12

12/06/13

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Ρ.Σ. ΣΑΛΒΕΤΑΣ

12/06/13

18/06/2014

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ    

Θ.ΣΤΑΥΡΟΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  

19/06/14                     1/07/2016
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 01/07/16       
21/9/2017
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ    

Φ.ΜΠΟΤΣΑΣ

21/9/2017 22/8/2018

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Β. ΤΣΟΥΚΑΣ

22/8/2018

30/8/2019

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Σ. ΑΛΕΥΡΑΣ

30/8/2019

01/07/2020

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Χ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ

01/07/2020

ΣΗΜΕΡΑ

 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ