Αποστολή

Θυρεός Διοίκησης Αμφιβίων Δυνάμεων

 

Η αποστολή της ΔΑΔ είναι:

«Να ενεργεί μέσα στα όρια των εντολών και κατευθύνσεων του ΑΣ, για την οργάνωση, διοίκηση, επιχειρησιακή εκπαίδευση, παρακολούθηση της συντηρήσεως, ετοιμότητα και γενικά προετοιμασία για πόλεμο των πλοίων και υπηρεσιών του με σκοπό τη συμβολή στην εκπλήρωση της αποστολής ή των έργων, που ανατέθηκαν στον Αρχηγό Στόλου».

 

 
 
 
  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ