Διοίκηση Αεροπορίας Ναυτικού

 

Διοίκηση Αεροπορίας Ναυτικού
 

Περιγραφή Θυρεού: Σύμπλεγμα άγκυρας και πτερών που ίπταται πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η παράσταση συμβολίζει Ιπτάμενο Μέσο του ΠΝ στον επιχειρησιακό του χώρο.

 

Γενικά

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΔΑΝ) είναι μια από τις Διοικήσεις του Αρχηγείου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού, στην οποία εντάσσονται τα Ιπτάμενα Μέσα (ΙΜ) του ΠΝ, σύμφωνα με την Επιχειρησιακή Σχεδίαση και τις Διαταγές του ΓΕΝ.

Η ΔΑΝ εδρεύει στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας (ΑΒ Ελευσίνας).

Αποστολή

Η αποστολή της ΔΑΝ είναι, να ενεργεί μέσα στα όρια των εντολών και κατευθύνσεων του ΓΕΝ και του ΑΣ, για την οργάνωση, διοίκηση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή υλικού και γενικά για την ετοιμότητα και προετοιμασία προς πόλεμο των Υπηρεσιών της και των Ιπταμένων Μέσων (Α/Φ-Ε/Π) του ΠΝ, με σκοπό την εξασφάλιση της δυνατότητας ανάληψης έργων στην ειρήνη και στον πόλεμο, τα οποία απορρέουν από την αποστολή του ΑΣ και από την ισχύουσα σχεδίαση του ΠΝ.

 

Οργάνωση

Στη ΔΑΝ υπάγονται τρείς Μοίρες ΙΜ, ήτοι Μοίρα Αεροσκαφών Ναυτικού (ΜΑΝ), Μοίρα Ελικοπτέρων Ναυτικού 1 (ΜΕΝ1) και Μοίρα Ελικοπτέρων Ναυτικού 2 (ΜΕΝ2). Επίσης στη ΔΑΝ υπάγονται η Βάση Ελικοπτέρων Ναυτικού (ΒΕΝ), η Σχολή Ελικοπτέρων Ναυτικού (ΣΕΝ) και ο Ελικοσταθμός Αμφιάλης (Ε/Σ Αμφιάλης). Οι εγκαταστάσεις της ΜΑΝ βρίσκονται στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, ενώ όλες οι υπόλοιπες υπαγόμενες Υπηρεσίες έχουν έδρα το Α/Δ-Ε/Δ Κοτρώνι στην περιοχή του Μαραθώνα.

Βιογραφικό Διοικητή ΔΑΝ

Διατελέσαντες Διοικητές

Τηλέφωνα Διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού

 

Α. Βάση Ελευσίνας

Ν.Ο.Κοτρώνι

Γραφείο Διοικητή ΔΑΝ

210-5532402

22940-68008

Γραφείο Επιστολέα ΔΑΝ

210-5532202

22940-68212

Γενική Γραμματεία

210-5532203-04

22940-68213

Διεύθυνση Επιχειρήσεων

210-5532209-10

22940-68123

Διεύθυνση Προσωπικού

210-5532213-14

22940-68258

Σχολή Ελικοπτέρων Ναυτικού

-

22940-68149