Διατελέσαντες Αρχηγοί Στόλου

Διατελέσαντες Αρχηγοί Αιγαίου Πελάγους - Αρχηγοί Κρητικού και Ιονίου Πελάγους
 

ΥΔΡΑΣ: ΤΟΜΠΑΖΗΣ Ι. ΜΙΑΟΥΛΗΣ Α. ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ Γ.

ΝΗΣΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Γ.

ΨΑΡΩΝ: ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Ν.

 

 

Α/Α           ΟΝΟΜΑ                                   ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1.

ΚΟΧΡΑΝ Θ.

1827

2.

ΑΣΤΙΓΞ Φ.

1827-1829

3.

ΚΑΝΑΡΗΣ Κ.

18-08-1829

4.

ΚΡΙΕΖΗΣ Α.

30-05-1830

5.

ΣΑΧΙΝΗΣ Γ.

09-07-1830

6.

ΤΟΜΠΑΖΗΣ Μ. 

ΕΠΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤ.
7. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Κ.

01-12-1832

8.

ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΕΣΤ.

1832-1878

9.

ΣΑΧΙΝΗΣ Δ.

1878-1879

10.

ΚΑΝΑΡΗΣ Μ.

1881-1885

11.

ΛΑΣΚΑΡΗΣ Δ.

1886-1887

12.

ΚΡΙΕΖΗΣ Δ.

1888-1889

13.

ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ Μ.

1890-1890

14.

ΜΙΑΟΥΛΗΣ Δ.

1890-1892

15.

ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ Μ.

1891-1892

16.

ΜΙΑΟΥΛΗΣ Α.

1891-1891

17.

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ Γ.

1892-1893

18.

ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ Μ.

1893-1895
19.

ΚΡΙΕΖΗΣ Δ.

1895-1896

20.

ΡΕΙΚΕΝ Α.

1896-1897

21.

ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ Κ.

1897-1897

22.

Α.Β.Υ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΙΓΚΗΨ

1897-1897

23.

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ Γ.

1897-1897

24.

ΚΑΝΑΡΗΣ Μ.

1897-1897

25.

ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ Κ.

1899-1900

26.

ΖΩΤΟΣ Κ.

1901-1903

27.

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Γ.

1904-1905

28.

ΖΩΤΟΣ Κ.

1905-1908

29.

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Γ.

1908-1909

30.

ΜΙΑΟΥΛΗΣ Ι.

1909-1910

31.

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Π.

1910-1914

32.

ΓΚΙΝΗΣ Π.

1912-1913

33.

ΔΑΜΙΑΝΟΣ Ι.

1913-1914

34.

ΗΠΙΤΗΣ Ι.

1914-1917

35.

ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ Σ.

1914-1914

36.

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Δ.

1915-1916

37.

ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ Ι.

1917-1918

38.

ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ Γ.

1917-1919

39.

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Κ.

1918-1919

40.

ΛΙΟΛΙΟΣ Κ.

1918-1920

41.

ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ Σ.

1920-1921

42.

ΡΑΖΗΚΩΤΣΙΚΑΣ Ι. 

1920-1921

43.

ΜΠΙΤΗΣ Ι.

1921-1922

44.

ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ Α.

1921-1922 

45.

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Ν.

1922-1922

46.

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.

1922-1923

47.

ΔΗΜΟΥΛΗΣ Γ.

1923-1923

48.

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.

1923-1923

49.

ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ Ι.

1923-1924

50.

ΚΟΛΙΑΛΕΞΗΣ Λ.

1926-1926

51.

ΤΟΥΜΠΑΣ Π.

1926-1927

52.

ΜΑΚΑΣ Α.

1927-1928

53.

ΠΑΝΑΣ Δ.

1928-1928

54.

ΤΟΥΜΠΑΣ Ε.

1929-1929

55.

ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ Α. 

1929-1931 

56.

ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κ.

1931-1932

57.

ΡΟΥΣΕΝ Π.

1934-1935

58.

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Π.

 1935-1936

59.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Π.

1936-1939

60.

ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Ι.

1939-1942

61.

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ A.

1942-1943

62.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ K.

1943-1944

63.

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Π.

1944-1945

64.

ΚΩΝΣΤΑΣ Π.

1947-1950

65.

ΛΑΠΠΑΣ Π.

1950-1952

66.

ΤΟΥΜΠΑΣ Ι.

1952-1953

67.

ΤΣΑΤΣΟΣ Κ.

1953-1956

68.

ΜΠΑΚΑΣ Γ.

1956-1959


 

Αρχηγοί Α.Α.Π

 

Α/Α           ΟΝΟΜΑ                               ΒΑΘΜΟΣ                   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1.

Χ. ΦΟΥΦΑΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

14-01-59

2.

Γ. ΚΑΡΒΕΛΗΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

06-12-59

3.

Δ. ΚΙΟΣΣΕΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

14-12-59

4.

Δ. ΦΟΙΦΑΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

27-11-61

5.

Ι. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

24-12-62

6.

Ν. ΡΙΤΣΟΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

27-04-64

7.

Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

12-11-65

8.

Κ. ΔΕΝΕΖΑΚΟΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

09-01-67

9.

Ε. ΠΑΝΑΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

17-05-67

10.

Θ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

14-12-67

11.

Ν. ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

24-02-68

 

 

Αρχηγοί ΑΚΙΠ

 

Α/Α           ΟΝΟΜΑ                              ΒΑΘΜΟΣ                      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1.

Ν. ΣΑΡΡΗΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

06-10-58

2.

Γ. ΚΑΡΒΕΛΗΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

12-12-59

3.

Σ. ΑΥΓΕΡΗΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

22-12-60

4.

Α. ΡΑΛΛΗΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

02-12-61

5.

Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

29-04-64

6.

Κ. ΕΓΚΟΛΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

10-11-65

7.

Δ. ΣΟΥΤΣΟΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

05-01-67

8.

Π. ΔΕΔΕΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

14-01-67

9.

Ι. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

24-04-67

10.

Α. ΡΟΖΑΚΗΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

22-05-67

11.

Γ. ΜΟΡΑΛΗΣ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

14-12-67

-

Γ. ΜΟΡΑΛΗΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

25-06-68

12.

Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

20-12-68

12.

Κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

08-03-68

 

 

Διοικηταί Στόλου

 

Α/Α           ΟΝΟΜΑ                               ΒΑΘΜΟΣ                    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1.

Γ. ΜΟΡΑΛΗΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

21-12-68

2.

Κ. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

24-06-70

3.

Π. ΑΡΑΠΑΚΗΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

12-06-71

4.

Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ

04-06-73

5.

Σ. ΚΟΝΟΦΑΟΣ

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ

09-01-75

6.

Ν. ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ

20-09-76

7.

Θ. ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

04-06-77

 

  

Αρχηγοί Στόλου

 

Α/Α           ΟΝΟΜΑ                                 ΒΑΘΜΟΣ                    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1.

Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ 04-06-73
2.

Σ. ΚΟΝΟΦΑΟΣ

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ 09-01-75
3

Ν. ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ 20-09-76
4.

Θ. ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ

17-09-77

5.

Α. ΡΟΜΠΟΤΗΣ

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ

08-01-82

6.

Α. ΓΚΙΟΚΕΖΑΣ

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ

24-03-82

7.

Η. ΠΕΡΙΣΣΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ

21-12-84

8.

Λ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ

22-01-86

9.

Χ. ΛΥΜΠΕΡΗΣ

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ

23-12-86

10.

Τ. ΜΑΣΟΥΡΑΣ

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ

17-07-89

11.

Ι. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ

09-05-90

12.

Γ. ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ

28-02-92

13.

Ν. ΘΕΜΕΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ

22-12-93

14.

Λ. ΠΑΛΗΟΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ

15-03-95

15.

Γ. ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ

19-02-96

16.

Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ

05-03-97

17.

Ν. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ

20-02-98

18.

Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ

23-02-99

19.

Α. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ

22-02-01

20.

Θ. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ

06-03-02

21.

Π. ΧΗΝΟΦΩΤΗΣ

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ

30-03-04

22.

Π. ΧΗΝΟΦΩΤΗΣ

ΝΑΥΑΡΧΟΣ

16-02-05

23.

Μ. ΤΖΑΒΑΡΑΣ

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ

22-02-05

24.

Π.Δ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ

08-03-06

25.

Ε.ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ

07-03-07

26.

Ι. ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ

08-02-08

27.

Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ

04-03-10

28.

Π. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ

07-11-11

29.

Κ. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ - ΑΙΝΙΑΝ

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ

09-03-13

30.

Π. ΛΙΤΣΑΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ 02-03-15

31.

Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ

02-03-15 - 15-09-15

32.

Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ

15-09-15 - 16-01-17

33.

Ι. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ 16-01-17 - 28-01-19

34.

Σ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ 29-01-19 - 19-02-20

35.

Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ 19-02-20 - ΣΗΜΕΡΑ

 

 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ