Διατελέσαντες Διευθυντές

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΕΩΣ
Ν. Θεοχάρης Αρχιφροντιστής 26/12/1900 15/05/1910
Κ. Αρδρακτάς Αρχιφροντιστής 16/05/1910 11/12/1919
Δ. Ταγκαλάκης Φροντιστής 12/12/1919 11/12/1920
Α. Παίζης Αρχιφροντιστής 12/12/1920 30/01/1926
Ι. Λαζαρόπουλος Αρχιφροντιστής 31/01/1926 03/11/1928
Σ. Πέττας Αντιπλοίαρχος (Ο) 04/11/1928 14/01/1938
Δ. Ταγκαλάκης Πλοίαρχος (Ο) 16/01/1938 12/07/1943
Γ. Δραβίλας Αντιπλοίαρχος (Ο) 13/07/1943 31/03/1944
Ε. Ελευθεριάδης Αντιπλοίαρχος (Ο) 01/04/1944 28/11/1944
Ε. Χαραλάμπης Πλοίαρχος (Ο) 29/11/1944 29/02/1948
Ε. Μαλατέστας Πλοίαρχος (Ο) 01/03/1948 07/08/1949
Γ. Τσέρτος Πλοίαρχος (Ο) 08/08/1949 16/02/1952
Θ. Σινανιώτης Πλοίαρχος (Ο) 17/02/1952 21/01/1954
Δ. Παπαοικονόμου Πλοίαρχος (Ο) 22/01/1954 12/04/1956
Ι. Υψηλάντης Πλοίαρχος (Ο) 13/04/1956 28/09/1956
Ν. Τσιμικαλής Πλοίαρχος (Ο) 29/09/1956 29/10/1956
Α. Βλαβιανός Πλοίαρχος (Ο) 30/10/1956 10/04/1959
Σ. Σταματογιάννης Πλοίαρχος (Ο) 11/04/1959 28/03/1960
Κ. Αλευράς Πλοίαρχος (Ο) 29/03/1960 23/08/1960
Σ. Σταματογιάννης Πλοίαρχος (Ο) 24/08/1960 14/02/1961
Α. Παστράς Πλοίαρχος (Ο) 15/02/1961 31/01/1963
Λ. Γιόκαρης Αντιπλοίαρχος (Ο) 01/02/1963 26/03/1965
Κ. Ρουσσόπούλος Αντιπλοίαρχος (Ο) 27/03/1965 03/02/1967
Μ. Σίμσας Πλοίαρχος (Ο) 04/02/1967 28/02/1970
Μ. Σίμσας Αρχιπλοίαρχος (Ο) 01/03/1970 23/06/1971
Ν. Σιδερόπουλος Πλοίαρχος (Ο) 24/06/1971 30/06/1972
Ν. Σιδερόπουλος Αρχιπλοίαρχος (Ο) 01/07/1972 26/11/1972
Η. Ηλιάδης Πλοίαρχος (Ο) 27/11/1972 30/11/1973
Η. Ηλιάδης Αρχιπλοίαρχος (Ο) 01/12/1973 08/04/1974
Χ. Χαραλαμπόπουλος Πλοίαρχος (Ο) 09/04/1974 18/04/1975
Α. Γεωργίου Αρχιπλοίαρχος (Ο) 19/04/1975 19/06/1976
Α. Κρεζίας Πλωτάρχης (Ο) 20/06/1976 21/07/1976
Δ. Κότσιρης Πλοίαρχος (Ο) 22/07/1976 26/06/1977
Δ. Κότσιρης Αρχιπλοίαρχος (Ο) 27/06/1977 04/01/1978
Α. Λαζάρου Αρχιπλοίαρχος (Ο) 04/01/1978 04/07/1978
Α. Καρύδης Πλωτάρχης (Ο) 04/07/1978 19/07/1978
Κ. Πιτσίκας Πλοίαρχος (Ο) 19/07/1978 26/06/1979
Κ. Πιτσίκας Αρχιπλοίαρχος (Ο) 27/06/1979 14/09/1979
Σ. Παλάσκας Πλοίαρχος (Ο) 15/09/1979 19/07/1980
Π. Μανάκος Πλοίαρχος (Ο) 20/07/1980 23/03/1983
Π. Μανάκος Αρχιπλοίαρχος (Ο) 24/03/1983 07/03/1985
Π. Μανάκος Υποναύαρχος (Ο) 08/03/1985 20/11/1990
Θ. Τζεφεράκος Αρχιπλοίαρχος (Ο) 03/11/1990 01/03/1992
Θ. Τζεφεράκος Υποναύαρχος (Ο) 02/03/1992 28/02/1994
Μ. Μπάος Αρχιπλοίαρχος (Ο) 01/03/1994 12/03/1995
Μ. Μπάος Υποναύαρχος (Ο) 13/03/1995 03/07/1997
Α. Βαλάσογλου Υποναύαρχος (Ο) 04/07/1997 02/04/2001
Σ. Λευθεριώτης Αρχιπλοίαρχος (Ο) 02/04/2001 15/05/2002
Ν. Λιούντρης Πλοίαρχος (Ο) 16/05/2002 03/06/2002
Ν. Λιούντρης Αρχιπλοίαρχος (Ο) 04/06/2002 30/05/2003
Ν. Κατσιμίτσης Πλοίαρχος (Ο) 01/06/2003 31/03/2004
Ν. Κατσιμίτσης Αρχιπλοίαρχος (Ο) 01/04/2004 07/03/2005
Ι. Βασιλειάδης Αρχιπλοίαρχος (Ο) 07/03/2005 12/07/2006

Γ. Μόρατζης

Αρχιπλοίαρχος(Φ0) 

12/07/2006

08/04/2008

Σ.Πανάρετος Πλοίαρχος(Ο) 08/04/2008 08/09/20
Χ. Λύγουρης  Υποναύαρχος  08/09/2008

 26/01/2012

Δ.Γεωργαντάς

Πλοίαρχος (Ο)

26/01/2012

 10/01/2014

Χ. Παπαδόπουλος Αρχιπλοίαρχος (Ο) 10/1/2014 27/03/2015
Ν. Χριστόπουλος Αρχιπλοίαρχος (Ο) 27/03/2015 19/04/2016
Κ. Δαρμής Αρχιπλοίαρχος (Ο) 19/04/2016

10/03/2017

Ν. Πέτσος Αρχιπλοίαρχος (Ο) 10/03/2017 23/03/2018
Α. Αβριωνίδης Αρχιπλοίαρχος (Ο) 23/03/2018

22/03/2019

Ι. Λόντος Αρχιπλοίαρχος (Ο) 22/03/2019

  26/03/20

Ι. Μαγουλάς Αρχιπλοίαρχος (Ο) 26/03/20

          -

 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ