Σταθμός ΤΑΥΝΕ Σκύρου

Ο Σταθμός ΤΑΥΝΕ ΣΚΥΡΟΥ έχει ως έργο την ανταλλαγή ψηφιακών και φωνητικών πληροφοριών εδάφους αέρος μεταξύ μονάδων ΠΝ και ΠΑ και την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του εγκατεστημένου επικοινωνιακού εξοπλισμού καθώς και για την εξασφάλιση της ασφάλειας και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων στις οποίες υπάρχει το παραπάνω υλικό και αποτελείται από τις παρακάτω εγκαταστάσεις:

                        α.         Κέντρο Εκπομπής στη θέση ΚΑΡΤΣΙΝΟΥΔΙ

                                    Την 25 Μαΐου 2000 παρελήφθη από την 135 Σ.Μ. έκταση 128.730m2, στην περιοχή Όρμου Καρτσινούδι Ν. ΣΚΥΡΟΥ, για την ανάπτυξη συστήματος ADCAB-SSSΒ-                                             TASMO

                        β.         Κέντρο Λήψης στη θέση ΛΙΜΝΟΝΑΡΙ

                                    Το Κέντρο λήψης στη θέση ΛΙΜΝΟΝΑΡΙ έχει χαρακτηριστεί ως Ναυτικό Οχυρό και ευρίσκεται στο ΝΑ τμήμα της νήσου

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ