Σταθμός ΤΑΥΝΕ Κυριαμαδίου

Ο Σταθμός ΤΑΥΝΕ ΚΡΗΤΗΣ έχει ως έργο την ανταλλαγή ψηφιακών και φωνητικών πληροφοριών εδάφους αέρος μεταξύ μονάδων ΠΝ και ΠΑ και την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του εγκατεστημένου επικοινωνιακού εξοπλισμού καθώς και για την εξασφάλιση της ασφάλειας και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων στις οποίες υπάρχει το παραπάνω υλικό. Αποτελείται από τους σταθμούς Λήψεως και Εκπομπής οι οποίοι ευρίσκονται στα Ακρωτήρια Μαύρος και Σίδερος αντίστοιχα του Δήμου Ιτάνου Νομού Λασιθίου. Η ενεργοποίηση του έγινε στις 20 Ιουνίου του 2004

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ