Κέντρο Εκπομπής Σπάτων

Ρόλος - Λειτουργία

Το Κ.Ε. Σπάτων αποτελεί το Κέντρο Εκπομπής Στρατηγικών Επικοινωνιών φάσματος HFτου ΠΝ.

Η κατασκευή του είναι ειδικών προδιαγραφών, ανθεκτική σε απειλή βιοχημικού ή συμβατικού πολέμου, εξοπλισμένη με ειδικά φίλτρα άνθρακα για τον καθαρισμό του αέρα. Το κτιριακό συγκρότημα του Κ.Ε. Σπάτων αποτελείται από τρία (3) συμπλέγματα κτιρίων:

            Την ημιυπόγεια κατασκευή, όπου στεγάζονται η αίθουσα πομπών, τα γραφεία, οι χώροι ενδιαίτησης του προσωπικού, ο θάλαμος Ν/Δ,

            Η αίθουσα ελέγχου των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

            Οι ηλεκτρομηχανολογικές και ψυκτικές εγκαταστάσεις του κέντρου

 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ