Κέντρο Εκπομπής Κάτω Σουλίου

Ρόλος - Λειτουργία

Η ανάγκη για αποτελεσματικότερες επικοινωνίες με τα Υ/Β και λήψη εν καταδύσει, δημιούργησε την ανάγκη δημιουργίας του παραρτήματος, το οποίο στέγασε τους νέους πομπούς LLF. Το κέντρο ενεργοποιήθηκε το 1989 στην περιοχή Κ. Σουλίου σε μία έκταση 650 στρεμμάτων που απέχει 38 χιλιόμετρα από το Κ.Σ. Το έτος 1996 εγκαταστάθηκαν οι πομποί LFοι οποίοι μεταφέρθηκαν από το Κ.Ε. Σπάτων.

 

 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ