Κέντρο Εκπομπής Αγγελοχωρίου Θεσσαλονίκης

     Το ΚΕ Αγγελοχωρίου οικοδομήθηκε το έτος 1981 και ευρίσκεται εντός του Ν.ΟΧ Αγγελοχωρίου στη θέση Μεγάλο Εμβολο του νομού Θεσσαλονίκης και καταλαμβάνει χώρο περίπου 70 στρεμμάτων.

 

 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ