Κεντρικό Στρατηγείο

Το Κεντρικό Στρατηγείο αποτελείται από τις επίγειες και υπόγειες εγκαταστάσεις του και καλύπτει έκταση περίπου 210 στρεμμάτων. Στις επίγειες εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται το Διοικητήριο, εγκαταστάσεις Διοικητικής Μέριμνας, ελικοδρόμιο καθώς και αριθμός βοηθητικών και αποθηκευτικών χώρων. Οι υπόγειες εγκαταστάσεις βρίσκονται σε ένα πλέγμα στοών δύο επιπέδων βάθους έως 60 μέτρα, όπου υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι για τον τηλεχειρισμό των επικοινωνιακών ευκολιών και ο κατάλληλος εξοπλισμός υποστήριξης των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών, κλιματιστικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του Στρατηγείου συμπεριλαμβανομένου του ΘΕ του ΑΣ/ΚΕΠΙΧ και των υποσυστημάτων του ACS CIS.

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ