Τμήμα υπερβαρικής & καταδυτικής ιατρικής

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

       Η υπερβαρική οξυγονοθεραπεία στην Ελλάδα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιατρική των καταδύσεων και το Πολεμικό Ναυτικό. Ο πρώτος θάλαμος αποπίεσης εγκαταστάθηκε στο ναυαγοσωστικό πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού ανοικτής θαλάσσης ''ΣΩΤΗΡ'' το 1957. Ο θάλαμος αυτός μπορούσε να νοσηλεύσει μόνο ένα ασθενή . Οι αυξημένες απαιτήσεις ανάγκασαν το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού να προμηθευτεί ένα πολυθέσιο θάλαμο αποπίεσης ο οποίος το έτος 1963 εγκαταστάθηκε στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά και χρησιμοποιήθηκε κυρίως για την θεραπεία της νόσου των δυτών.

    Ο Θάλαμος Αποπίεσης  του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης τοποθετήθηκε το έτος 1973 (κατασκευής  Hannes Keller Αυστρία) για την αντιμετώπιση καταδυτικών ατυχημάτων. Λειτουργούσε ως το 1993, όμως λόγω σημαντικής βλάβης ετέθη εκτός λειτουργίας.  Το χρονικό διάστημα 1997-1999 έγινε ανακατασκευή του Θαλάμου από την γερμανική εταιρεία HAUX και σιγά-σιγά άρχισε να αντιμετωπίζει και Υπερβαρικά περιστατικά .

    Από το έτος 2009 με την τοποθέτηση εξειδικευμένου γιατρού, ευρίσκεται σε πλήρη λειτουργία αντιμετωπίζοντας τόσο καταδυτικά περιστατικά όσο και ασθενείς που χρήζουν υπερβαρικής οξυγονοθεραπείας σύμφωνα με τις ελληνικές ενδείξεις από το Υπουργείο Υγείας  και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπερβαρικής Ιατρικής.