Στελέχωση

Το ΝΝΚ στελεχώνεται από στρατιωτικό προσωπικό του ΠΝ, του ΛΣ και των λοιπών κλάδων των ΕΔ καθώς και από πολιτικό προσωπικό (ΜΠΥ).

Η γενική διοικητική διάρθρωση του ΝΝΚ, έχει την ακόλουθη δομή:

 

1

 

Διευθυντής

2

 

Νοσοκομειακό Συμβούλιο

3

 

Επιτροπή Απαλλαγών Ν. Κρήτης

4

 

Επιτροπή Επιστημονικής Εκπαίδευσης - Έρευνας και Μελετών

5

 

Επιστημονικό / Ιατρικό Συμβούλιο

6

 

Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

7

 

Υποκατάστημα Στρατιωτικού Φαρμακείου

8

 

Υποδιευθυντής - Συντονιστής Διοικητικού   

9

 

Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας

10

 

Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

11

 

Διεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας

13

 

Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας

14

 

Ανεξάρτητα Γραφεία:

 

α)

Γραφείο Νομικού Συμβούλου

 

β)

Γραμματεία ΝΝΚ

 

γ)

Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος.