Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης (ΝΝΚ)

 

Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης (ΝΝΚ)

 

 

Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης (ΝΝΚ)

 

        Το Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης (ΝΝΚ) αποτελεί «Ανεξάρτητη Ναυτική Υπηρεσία», η οποία υπάγεται με σχέση Πλήρους Διοίκησης στον Α/ΓΕΝ.

        Αποτελεί το μοναδικό Νοσοκομείο των ΕΔ με διακλαδική στελέχωση, το οποίο καλύπτει υγειονομικά όλους τους στρατιωτικούς σχηματισμούς ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ στην Νήσο Κρήτη.

        Θεμελιώθηκε στις 30 Δεκ 1964 και λειτούργησε στις 06 Φεβ 1969. Στεγάζεται σε κτίριο τριών (3) ορόφων  Διαθέτει 53 κλίνες και  ενώ σε περίπτωση κινητοποίησης δύνανται να αναπτυχθούν με επιπλέον κλίνες στις 116 . Εν καιρώ ειρήνης το ΝΝΚ συνδράμει στην εφαρμογή του σχεδίου «Ξενοκράτης».

        Στατιστικά ανά έτος οι  εισαγωγές του ΝΝΚ ανέρχονται στις 2500 εκ των οποίων  το 30-35% αφορούν στο εν ενεργεία προσωπικό ,50% αφορά στα μέλη και το 15-20% αφορούν  στα  Σώματα Ασφαλείας. Στα εξωτερικά Ιατρεία πραγματοποιούνται περί των  30.000 ραντεβού εκ των οποίων το 40% είναι εν ενεργεία προσωπικό και συμπεριλαμβάνονται περί τις 7000 εξετάσεις του ακτινολογικού τμήματος.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΝΝΚ 2022-2023