Διοίκηση

  Διοίκηση

 

 

 

ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Μ) ΠΝ Χ.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ 15/6/87-30/8/90
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Μ) ΠΝ Α.ΣΥΡΙΓΟΣ 30/8/90-25/6/91
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Μ) ΠΝ Δ.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 25/6/91-13/12/91
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Μ) ΠΝ Δ.ΣΟΛΩΜΟΣ 13/12/91-30/3/92
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Μ) ΠΝ Δ.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 30/3/92-6/3/97
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Μ) ΠΝ Δ.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 6/3/97-31/7/97
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Μ) ΠΝ Α.ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ 31/7/97-14/9/98
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Μ) ΠΝ Γ.ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 15/9/98-6/9/00
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Μ) ΠΝ Κ.ΣΤΕΡΓΙΑΚΗΣ 6/9/00-28/2/00
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Μ) ΠΝ Κ.ΣΤΕΡΓΙΑΚΗΣ 28/2/02-11/5/04
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Μ) ΠΝ Π.ΑΛΟΥΡΔΑΣ 11/5/04-22/4/05
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Μ) ΠΝ Φ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 22/4/05-15/3/06
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Μ) ΠΝ
Γ.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
16/3/06-25/3/08
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Μ) ΠΝ
Ν.ΚΑΦΕΤΣΗΣ
26/3/08-10/7/08
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Μ) ΠΝ
Ν.ΚΑΦΕΤΣΗΣ
11/7/08 - 29/4/10
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Μ) ΠΝ  
Γ.ΜΙΛΑΤΟΣ  
30/4/10 - 16/9/10
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Μ) ΠΝ Γ.ΜΙΛΑΤΟΣ  17/9/10 - 21/10/10
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Μ) ΠΝ Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 22/10/10 - 12/9/11
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Μ) ΠΝ Κ. ΤΖΙΩΤΗΣ 13/9/11 – 14/3/13
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Μ) ΠΝ Κ. ΤΖΙΩΤΗΣ 15/3/13 - 27/5/13
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Μ) ΠΝ Μ. ΔΕΡΜΕΤΖΟΥΔΗΣ 28/5/13 - 14/3/14
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Μ) ΠΝ Μ. ΔΕΡΜΕΤΖΟΥΔΗΣ 15/3/14 - 9/4/14
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Μ) ΠΝ Π. ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ 10/4/14 - 4/4/17
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Μ) ΠΝ Φ. ΜΑΡΤΙΝΟΣ 5/4/17 - 6/9/2020
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Μ) ΠΝ Β. ΘΕΟΔΩΡΟΥ 7/9/2020 εώς σήμερα

 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ