Ναυτικό Κλιμάκιο Ελευσίνας (ΝΚΕ)

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή του Ναυτικού Κλιμακίου Ελευσίνας είναι η παρακολούθηση της εξέλιξης και υλοποίησης των εξοπλιστικών προγραμμάτων του ΠΝ που του ανατίθενται, σύμφωνα με τις υπογραφείσες συμβάσεις και τις λοιπές κατευθύνσεις / διαταγές του ΓΕΝ, καθώς και η παροχή διοικητικής υποστήριξης, ο συντονισμός της εκπαίδευσης και οργάνωση των πληρωμάτων, με σκοπό την έγκαιρη και ομαλή ένταξη των Ν. Μονάδων στην δομή του ΠΝ.

Πέραν των ανωτέρω, προσωπικό του ΝΚΕ στελεχώνει και την ΟΕΠ-6 (Ομάδα Εποπτείας Ποιότητας - 6) που υπάγεται στο ΥΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩ&ΔΠ/ΤΠ&ΔΠ&ΕΚ και έχει ως σκοπό την εξασφάλιση της εκπλήρωσης από τον Κύριο Ανάδοχο των συμβατικών του υποχρεώσεων, όσον αφορά στη συμμόρφωση των υλικών με τις συμβατικές απαιτήσεις, την ΕΠΑ και τον χρόνο παράδοσης και αποστολή της την άσκηση έργου Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας, μέσω της εποπτείας των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας που τεκμηριώνει, εγκαθιστά και εφαρμόζει ο κατασκευαστής.
Το έργο, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις της ΟΕΠ-6 καθορίζονται στον Κανονισμό Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας (ΚΚΔΠ) Αμυντικού Υλικού του ΥΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας / Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων).


ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Τo Ναυτικό Κλιμάκιο Ελευσίνας, κατόπιν αποφάσεως ΓΕΝ, ιδρύθηκε την 15 Ιουνίου 1987 με έδρα τις Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας. Υπάγεται στο ΓΕΝ (μέσω ΔΕΞ) με σχέση πλήρους διοίκησης. 

Οι ναυπηγικές εργασίες που έχουν λάβει χώρα στα Ναυπηγεία Ελευσίνας υπό την εποπτεία του ΝΚΕ από την ίδρυση του, έως σήμερα, είναι οι εξής:

• Κατασκευή πέντε (5) Αρματαγωγών

• Προσθήκη ελικοδρομίου στο Α/Τ <<ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ>>

• Μετασκευή θωρυκτού <<ΑΒΕΡΩΦ>> σε ναυτικό μουσείο

• Kατασκευή ενός (1) Πετρελαιοφόρου Στόλου (<<ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ>>)

• Κατασκευή επτά (7) πυραυλακάτων τ. SUPER VITA

• ΕΜΖ τεσσάρων (4) ΤΠΚ τ. ΛΑΣΚΟΣ

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Το ΝΚΕ και η ΟΕΠ-6 στην παρούσα χρονική περίοδο εκτελούν το έργο τους στα εξής προγράμματα:
 

  • Κατασκευή δύο (2) επιπλέον πυραυλακάτων τ. SUPER VITA


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Γραμματεία: 210-5535466
 


 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ