Τιμολογιακή πολιτική παραθερισμού ΝΒΝΕ / ΘΑΝ θέρους 2019

1.  Μισθώματα Οικημάτων / Δωματίων ανά περίοδο:

Κατηγοριές οικημάτων/δωματίων

Πάσχα  και

Περίοδοι θέρους  - 1η και 9η

Περίοδοι θέρους

    2η έως 8η

Οίκημα τύπου  Α

120 €

140€

Οίκημα τύπου  Β

110 €

130€

Οίκημα τύπου  Γ

100 €

120€

Δωμάτιο  Ξ1

70€

80€

Δωμάτιο  Ξ2

70€

80€

Δωμάτιο  Ξ3

80€

90€

 

2.  H ημερήσια χρέωση για έκτακτους παραθεριστές (προς κάλυψη κενών) για Θέρος 2019 έως και έξι (6) διανυκτερεύσεις διαμονής καθορίζεται ως ακολούθως:

        (1)  Οίκημα τύπου "Α" :  12€  ανά ημέρα.

        (2)  Οίκημα τύπου "Β" :  11€  ανά ημέρα.

        (3)  Οίκημα τύπου "Γ" :  10€  ανά ημέρα.

        (4)  Δωμάτιο "Ξ"   : 7€ ανά ημέρα.

        (5)  Δωμάτιο "Ξ2" : 7€ ανά ημέρα.

        (6)  Δωμάτιο "Ξ3" : 8€ ανά ημέρα.

 

3.  Σε περίπτωση διαμονής από επτά  (7)  διανυκτερεύσεις και άνω ο δικαιούχος θα χρεώνεται το ποσό ενοικίου όλης της περιόδου.

 

4. Σε περίπτωση διάθεσης και δεύτερου οικήματος   /   δωματίου  για κάλυψη στεγαστικών αναγκών δικαιούχου παραθεριστή  (σύζυγο  και  τέκνα),  το δεύτερο θα χρεώνεται στο 50% του αντιτίμου.

 

5.    Ημερήσιο εισιτήριο εισόδου προσκεκλημένων:

                (1) Καθημερινές ημέρες  (ενήλικοι): 3€

                (2) Καθημερινές ημέρες  (ανήλικοι): 1,5€

                (3) Αργίες και ΠΣΚ (ενήλικοι): 5€

                (4) Αργίες και ΠΣΚ (ανήλικοι): 2,5€