Παραθεριστικές Περίοδοι 2019

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του θερέτρου επισημαίνεται η υποχρέωση συμμόρφωσης των παραθεριστών στις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας ΘΑΝ / ΝΒΝΕ στις διαταγές ΓΕΝ καθώς και τις κατευθύνσεις / υποδείξεις προσωπικού ΘΑΝ/ ΝΒΝΕ.

ΠΑΣΧΑ

Μ. Πέμπτη 25 Απριλίου

έως

Πέμπτη 02 Μαΐου

1η Περίοδος

Παρασκευή 31 Μαΐου

έως

Πέμπτη 13 Ιουνίου

2η Περίοδος

Παρασκευή 14 Ιουνίου

έως

Πέμπτη 27 Ιουνίου

3η Περίοδος

Παρασκευή 28 Ιουνίου

έως

Πέμπτη 11 Ιουλίου

4η Περίοδος

Παρασκευή 12 Ιουλίου

έως

Πέμπτη 25 Ιουλίου

5η Περίοδος

Παρασκευή 26 Ιουλίου

έως

Πέμπτη 08 Αυγούστου

6η Περίοδος

Παρασκευή 09 Αυγούστου

έως

Πέμπτη 22 Αυγούστου

7η Περίοδος

Παρασκευή 23 Αυγούστου

έως

Πέμπτη 05 Σεπτεμβρίου

8η Περίοδος

Παρασκευή 06 Σεπτεμβρίου

έως

Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου

9η Περίοδος

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου

έως

Πέμπτη 03 Οκτωβρίου

 

Οι παραθεριστές   θα  δύναται  να παραλαμβάνουν το οίκημα / διαμέρισμα από τις 11:00  π.μ. την ημέρα έναρξης   της περιόδου  (Παρασκευή)  και θα το παραδίδουν  αντίστοιχα μέχρι τις 11:00  π.μ. της τελευταίας ημέρας της περιόδου  (Πέμπτη).

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ