Διατελέσαντες Διοικητές

Διατελέσαντες Διοικητές

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

Αντιπλοίαρχος (Μ)

Β. Πατέλης Π.Ν.

19/05/72

31/08/74

Αντιπλοίαρχος (Μ)

Π. Παπαδόγκωνας Π.Ν.

31/08/74

07/01/76

Αντιπλοίαρχος (Μ)

Α. Μαυρομάτης Π.Ν.

07/01/76

01/10/77

Πλωτάρχης (Ο)

Ν. Ψωμάς  Π.Ν.

01/10/77

23/11/79

Πλωτάρχης (Ο)

Π. Βαρβέρης  Π.Ν.

23/11/79

19/11/82

Πλωτάρχης (Ο)

Ανδ. Γιαννακόπουλος  Π.Ν.

19/11/82

30/11/84

Πλωτάρχης (Ο)

Ν. Καραφωτίου  Π.Ν.

30/11/84

23/12/87

Πλωτάρχης (Ο)

Α. Βασιλομανωλάκης  Π.Ν.

23/12/87

09/05/88

Αντιπλοίαρχος (Ο)

Α. Βασιλομανωλάκης  Π.Ν.

09/05/88

01/10/90

Πλωτάρχης (Ο)

Γ. Αθητάκης  Π.Ν.

01/10/90

15/05/91

Αντιπλοίαρχος (Ο)

Γ. Αθητάκης  Π.Ν.

15/05/91

29/06/93

Αντιπλοίαρχος (Ο)

Α. Μουζακίτης  Π.Ν.

29/06/93

30/10/95

Αντιπλοίαρχος (Ο)

Ν. Οικονομάκος  Π.Ν.

30/10/95

30/09/97

Πλοίαρχος (Ο)

Ν. Οικονομάκος  Π.Ν.

30/09/97

08/12/98

Αντιπλοίαρχος (Ο)

Ι. Ζώτος  Π.Ν.

08/12/98

18/01/02

Αντιπλοίαρχος (Ο)

Χ. Παπαδόπουλος  Π.Ν.

18/01/02

21/04/05

Αντιπλοίαρχος (Ο)

Ν. Παπαδόπουλος  Π.Ν.

21/04/05

13/12/05

Πλοίαρχος (Ο)

Ν. Παπαδόπουλος  Π.Ν.

13/12/05

09/08/07

Πλοίαρχος (Ο)

Δ. Κ. Μαυρίκης  Π.Ν.

09/08/07

04/03/09

Αρχιπλοίαρχος (Ο)

Δ. Κ. Μαυρίκης  Π.Ν.

04/03/09

23/03/09

Πλοίαρχος (Μ)

Δ. Κωνσταντόπουλος  Π.Ν.

23/03/09

10/06/10

Αντιπλοίαρχος (Ο)

Κ. Σκαλτσής  Π.Ν.

10/06/10

12/08/11

Αντιπλοίαρχος (Ο)

Μ. Σούκας  Π.Ν.

12/08/11

17/09/12

Πλοίαρχος (Μ)

Α. Κοντοπίδης Π.Ν.

17/09/12

10/09/15

Πλοίαρχος (Μ)

Ν. Ζαφειρίου Π.Ν.

10/09/15

22/06/19

Πλοίαρχος (Μ)

Δ. Καπίρης Π.Ν.

23/06/19

 

 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ