Ναυτική Βάση Νότιου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ)

Γενικά

Η Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ) είναι Ανεξάρτητη Ναυτική Υπηρεσία του Π.Ν. υπαγόμενη στο ΓΕΝ με σχέση Πλήρους Διοικήσεως.

Για όλες τις αρμοδιότητες της ΝΒΝΕ είναι υπεύθυνος ο Διοικητής ΝΒΝΕ που τις ασκεί με την βοήθεια του Επιτελείου του. Οι Αξιωματικοί του Επιτελείου της ΝΒΝΕ είναι υπεύθυνοι σε επί μέρους αρμοδιότητες που καθορίζονται με λεπτομέρειες στον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας.

Στις εγκαταστάσεις της ΝΒΝΕ στεγάζεται και λειτουργεί το Θέρετρο Αξιωματικών Ναυτικού (Θ.Α.Ν.). Το θέρετρο αποτελείται από τρία Ξενοδοχειακά συγκροτήματα των 48 δωματίων (Ξ1, Ξ2, Ξ3) έκαστο και 133 οικήματα τριών κατηγοριών (15 Α, 60 Β, 57 Γ). Συνολικά υπάρχουν 276 δωμάτια και 1062 κλίνες. Κατά τις ημέρες αιχμής το θέρετρο εξυπηρετεί περισσότερα από 1500 άτομα. Το Θέρετρο Αξιωματικών Ναυτικού (ΘΑΝ) αποτελεί Εκμετάλλευση Εξυπηρετήσεως Προσωπικού, ευρείας οικονομικής επιφάνειας, η οποία υπάγεται στο ΓΕΝ μέσω ΝΒΝΕ. Το ΘΑΝ ως ακίνητο ανήκει στο Ταμείο Εθνικού Στόλου. 

Ναυτική Βάση Νότιου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ)

Ιστορία

Το Θέρετρο Αξιωματικών Ναυτικού κτίστηκε το 1971 με σχέδια του Τεχνικού Γραφείου Δοξιάδη. Την 25-5-72 έγιναν τα εγκαίνια έναρξης λειτουργίας του Θ.Α.Ν. με πρώτο Διοικητή τον Αντιπλοίαρχο Β. ΠΑΤΕΛΗ Π.Ν. Την 1-7-72 το Θ.Α.Ν. δέχθηκε τους πρώτους παραθεριστές.

Στο θέρετρο έχουν δικαίωμα παραθερισμού, με ευνοϊκούς οικονομικούς όρους όλοι οι Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού (εν ενεργεία και εν αποστρατεία) καθώς και Μόνιμοι Πολιτικοί Υπάλληλοι Α΄ βαθμού του Πολεμικού Ναυτικού.

Ναυτική Βάση Νότιου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ)

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 2019

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του θερέτρου επισημαίνεται η υποχρέωση συμμόρφωσης των παραθεριστών στις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας ΘΑΝ / ΝΒΝΕ στις διαταγές ΓΕΝ καθώς και τις κατευθύνσεις / υποδείξεις προσωπικού ΘΑΝ/ ΝΒΝΕ.

 

ΠΑΣΧΑ

Μ. Πέμπτη 25 Απριλίου

έως

Πέμπτη 02 Μαΐου

1η Περίοδος

Παρασκευή 31 Μαΐου

έως

Πέμπτη 13 Ιουνίου

2η Περίοδος

Παρασκευή 14 Ιουνίου

έως

Πέμπτη 27 Ιουνίου

3η Περίοδος

Παρασκευή 28 Ιουνίου

έως

Πέμπτη 11 Ιουλίου

4η Περίοδος

Παρασκευή 12 Ιουλίου

έως

Πέμπτη 25 Ιουλίου

5η Περίοδος

Παρασκευή 26 Ιουλίου

έως

Πέμπτη 08 Αυγούστου

6η Περίοδος

Παρασκευή 09 Αυγούστου

έως

Πέμπτη 22 Αυγούστου

7η Περίοδος

Παρασκευή 23 Αυγούστου

έως

Πέμπτη 05 Σεπτεμβρίου

8η Περίοδος

Παρασκευή 06 Σεπτεμβρίου

έως

Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου

9η Περίοδος

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου

έως

Πέμπτη 03 Οκτωβρίου

 

Οι παραθεριστές   θα  δύναται  να παραλαμβάνουν το οίκημα / διαμέρισμα από τις 11:00  π.μ. την ημέρα έναρξης   της περιόδου  (Παρασκευή)  και θα το παραδίδουν  αντίστοιχα μέχρι τις 11:00  π.μ. της τελευταίας ημέρας της περιόδου  (Πέμπτη).

 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ