Ναυτική Βάση Νότιου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ)

Γενικά

Η Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ) είναι Ανεξάρτητη Ναυτική Υπηρεσία του Π.Ν. υπαγόμενη στο ΓΕΝ με σχέση Πλήρους Διοικήσεως.

Για όλες τις αρμοδιότητες της ΝΒΝΕ είναι υπεύθυνος ο Διοικητής ΝΒΝΕ που τις ασκεί με την βοήθεια του Επιτελείου του. Οι Αξιωματικοί του Επιτελείου της ΝΒΝΕ είναι υπεύθυνοι σε επί μέρους αρμοδιότητες που καθορίζονται με λεπτομέρειες στον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας.

Στις εγκαταστάσεις της ΝΒΝΕ στεγάζεται και λειτουργεί το Θέρετρο Αξιωματικών Ναυτικού (Θ.Α.Ν.). Το θέρετρο αποτελείται από τρία Ξενοδοχειακά συγκροτήματα των 48 δωματίων (Ξ1, Ξ2, Ξ3) έκαστο και 133 οικήματα τριών κατηγοριών (15 Α, 60 Β, 57 Γ). Συνολικά υπάρχουν 276 δωμάτια και 1062 κλίνες. Κατά τις ημέρες αιχμής το θέρετρο εξυπηρετεί περισσότερα από 1500 άτομα. Το Θέρετρο Αξιωματικών Ναυτικού (ΘΑΝ) αποτελεί Εκμετάλλευση Εξυπηρετήσεως Προσωπικού, ευρείας οικονομικής επιφάνειας, η οποία υπάγεται στο ΓΕΝ μέσω ΝΒΝΕ. Το ΘΑΝ ως ακίνητο ανήκει στο Ταμείο Εθνικού Στόλου. 

Ναυτική Βάση Νότιου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ)

Ιστορία

Το Θέρετρο Αξιωματικών Ναυτικού κτίστηκε το 1971 με σχέδια του Τεχνικού Γραφείου Δοξιάδη. Την 25-5-72 έγιναν τα εγκαίνια έναρξης λειτουργίας του Θ.Α.Ν. με πρώτο Διοικητή τον Αντιπλοίαρχο Β. ΠΑΤΕΛΗ Π.Ν. Την 1-7-72 το Θ.Α.Ν. δέχθηκε τους πρώτους παραθεριστές.

Στο θέρετρο έχουν δικαίωμα παραθερισμού, με ευνοϊκούς οικονομικούς όρους όλοι οι Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού (εν ενεργεία και εν αποστρατεία) καθώς και Μόνιμοι Πολιτικοί Υπάλληλοι Α΄ βαθμού του Πολεμικού Ναυτικού.

Ναυτική Βάση Νότιου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ)


ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 2022

 

Α. Γενικές Οδηγίες – Περίοδοι – Τιμολογιακή Πολιτική

 

Δικαιούχοι : ΑΞΚΟΙ ε.ε , ε.α ΠΝ , ΑΞΚΟΙ ΚΣ , Προσωπικό ΣΔΓ , ΠΥ του ΠΝ εν υπηρεσία και συνταξιούχους.

 

Παραλαβή οικημάτων : Από 12:00 πμ και παράδοση μέχρι τις 12:00 πμ

 

Ακύρωση παραθερισμού : Μόνο δια σήματος προς ΓΕΝ info ΝΒΝΕ το αργότερο μέχρι δέκα μέρες (10) προ ενάρξεως περιόδου.

 

Λειτουργία θέρετρου : Συμφώνως ΚΟΛ ΘΑΝ/ΝΒΝΕ , διαταγών ΓΕΝ , κατευθύνσεων/υποδείξεων Προσωπικού ΘΑΝ/ΝΒΝΕ

 

Ωράριο Επισκεπτών : Από 08:00 πμ έως 23:00 μμ

 

Δηλώσεις επιθυμίας : Ηλεκτρονικά από 28/3/22 έως 29/4/22

 

 

1η Περίοδος

Παρασκευή 27 Μαΐου

  έως  

Τετάρτη 8 Ιουνίου

2η Περίοδος

Παρασκευή 10 Ιουνίου

έως

Τετάρτη 22 Ιουνίου

3η Περίοδος

Παρασκευή 24 Ιουνίου

έως

Τετάρτη 6 Ιουλίου

4η Περίοδος

Παρασκευή 8 Ιουλίου

έως

Τετάρτη 20 Ιουλίου

5η Περίοδος

Παρασκευή 22 Ιουλίου

έως

Τετάρτη 03 Αυγούστου

6η Περίοδος

Παρασκευή 05 Αυγούστου

έως

Τετάρτη 17 Αυγούστου

7η Περίοδος

Παρασκευή 19 Αυγούστου

έως

Τετάρτη 31 Αυγούστου

8η Περίοδος

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου

έως

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου

9η Περίοδος

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου

έως

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου

 

 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ