Αποστολή του ΘΑΝ

Αποστολή του ΘΑΝ

Η αποστολή του ΘΑΝ είναι η παροχή ευκολιών παραθερισμού στους δικαιούχους Αξιωματικούς και Μόνιμους Πολιτικούς Υπαλλήλους (Μ.Π.Υ.) του Π.Ν. καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, με σκοπό την συμβολή στην Μέριμνα προσωπικού του Π.Ν.

Αποστολή του ΘΑΝ

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ