Οργάνωση

OΡΓΑΝΩΣΗ / ΥΠΑΓΩΓΗ

Ο ΕΚΟΕΜΝ έχει έδρα την Αθήνα και στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του ΜΤΝ. Λειτουργεί δε ως ειδικός λογαριασμός αυτού και τελεί υπό την εποπτεία του ΥΕΘΑ μέσω του ΓΕΝ.
Πρόσφατα και μετά από απόφαση ΑΝΣ, προωθήθηκε για υπογραφή ΠΔ στο οποίο προβλέπεται η υπαγωγή του στο ΜΤΝ ως Διεύθυνσης αυτού, το οποίο είναι ΝΠΔΔ.

Ο ΕΚΟΕΜΝ στην παρούσα φάση, διοικείται από τετραμελή Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ), τα μέλη της οποίας διορίζονται με απόφαση του Α/ΓΕΝ με τριετή θητεία και μετέχουν στις συνεδριάσεις της με ψήφο. Συγκροτείται από:

α. Τον Γενικό Διευθυντή του ΜΤΝ ως Πρόεδρο
β. Τον Διευθυντή του ΕΚΟΕΜΝ
γ. Έναν ανώτερο Οικονομικό Αξιωματικό του ΠΝ που υπηρετεί στο ΓΕΝ.
δ. Έναν Αξιωματικό του ΛΣ που ορίζεται από το ΥΕΝ.
Καθήκοντα γραμματέα της ΔΕ ΕΚΟΕΜΝ εκτελεί κατώτερος Αξιωματικός που ορίζεται από το ΜΤΝ

Ο ΕΚΟΕΜΝ στελεχώνεται από Στρατιωτικό προσωπικό του ΠΝ και ΛΣ, που τοποθετείται στο ΜΤΝ με μέριμνα ΓΕΝ και ΥΕΝ αντίστοιχα.

Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού
Αποστολή
Ιστορικό
Οργάνωση
Επικοινωνία
piso-stis-aneksartites-ypiresiesΠίσω στις Ανεξάρτητες Υπηρεσίες
  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ