Ιστορικό

Ιστορικό

     Το ΔΤΠΝ υποκατέστησε την ΔΟΥ Πληρωμών Αθηνών, η οποία έπαυσε τις πληρωμές για το ΠΝ από την ημέρα λειτουργίας του, δηλ. από την 1η Ιουλίου 2000.

     Από τις αρχές του 2003 επεκτάθηκε ο κύκλος εργασιών του ΔΤΠΝ σε ολόκληρη την Ελλάδα με αποτέλεσμα το σύνολο των πληρωμών μέσω Χρηματικών Ενταλμάτων (Χ.Ε.) να συντελείται από το ΔΤΠΝ.

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ