Δικαιολογητικά / Πληρωμές

Η κατάθεση των δικαιολογητικών για το Δημόσιο Ταμείο ΠΝ θα γίνεται στο ισόγειο της ΔΔΜΝ (γραφείο 105).

Α. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ) (ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΑΦΜ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΒΑΝ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ - ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ)
Β. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ(ΙΔΙΩΤΗΣ-ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ (ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΑΦΜ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΒΑΝ)
Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (ΑΠΟ ΔΟΥ ή ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ) ΓΙΑ ΜΙΚΤΑ ΠΟΣΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 1.500 €
Δ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (ΑΠΟ ΙΚΑ ή ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ) ΓΙΑ ΜΙΚΤΑ ΠΟΣΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 3.000 €
Ε. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ EXTRAIT ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΓΙΑ ΙΒΑΝ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ)
ΣΤ. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΟΥ ΙΒΑΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ή ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΙΔΙΩΤΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)  

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ