Δημόσιο Ταμείο Πολεμικού Ναυτικού (ΔΤΠΝ)

Δημόσιο Ταμείο Πολεμικού Ναυτικού (ΔΤΠΝ)

     Το ΔΤΠΝ έχει ως αποστολή του την πληρωμή των χρηματικών ενταλμάτων του ΠΝ , μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος προς την οποία προωθούνται αντίστοιχες Λογιστικές Χρηματικές Εντολές για πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ