Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ)

 

Η ΑΝΥΕ είναι το ανώτερο υγειονομικό γνωμοδοτικό συμβούλιο του Πολεμικού Ναυτικού. Κύριο έργο της είναι:

α. Η εξέταση της σωματικής ικανότητας του μόνιμου και στρατεύσιμου προσωπικού του Πολεμικού Ναυτικού.
β. Η έγκριση ειδικών εξετάσεων και αναρρωτικών αδειών ασθενών των Ναυτικών Νοσοκομείων Αθηνών και Σαλαμίνας. 
γ. H καταλληλότητα των υποψηφίων προς κατάταξη παραγωγικών σχολών του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος. 
δ. Η από υγειονομικής πλευράς καταλληλότητα των υποψηφίων αξιωματικών και υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού για εκπαίδευση και/ή τοποθέτηση στην αλλοδαπή. 
ε. Η εξέταση της σωματικής ικανότητας των στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού καθώς και άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας για παρακολούθηση των σχολείων των Υποβρυχίων Καταστροφών (Ο.Υ.Κ.). 
στ. Η εξέταση της σωματικής ικανότητας των αξιωματικών και λοιπών στελεχών του Εμπορικού Ναυτικού. 
ζ. Η από υγειονομικής πλευράς καταλληλότητα των προσερχόμενων προς απόκτηση φυλλαδίου Ναυτικών (λόγω ασθενείας). 
η. Η γνωμάτευση επί θεμάτων που αφορούν την κατάσταση της υγείας του προσωπικού του Πολεμικού Ναυτικού, Λιμενικού Σώματος και Εμπορικού Ναυτικού προς εφαρμογή της συνταξιοδοτικής και λοιπής νομοθεσίας. 
θ. Η εξέταση των προς κατάταξη οπλιτών λόγω προηγουμένων αναβολών στράτευσης καθώς και ο καθορισμός της σωματικής ικανότητας αυτών. 
ι. Η εξέταση γονέων και αδερφών στρατευμένων, οι οποίοι είναι ανίκανοι για κάθε εργασία, προκειμένου ο δικαιούχος του ευεργετήματος αυτού να υπηρετήσει μειωμένη θητεία. 

Σε περίπτωση προσφυγής των ανωτέρω προς αναθεώρηση των αποφάσεων της Α.Ν.Υ.Ε. αυτές κρίνονται από την Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Υ.Ε.Ν.).

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ