Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ) - Δικαιολογητικά

ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

 

Η προσέλευση του κοινού θα πραγματοποιείται μόνο κατόπιν ραντεβού μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την ΑΝΥΕ στα τηλέφωνα: 2104583575 - 2104583705 

ΝΝΠ                       

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ   8:00 - 13:00

ΤΡΙΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   8:00 - 11:00

 

ΝΝΑ                          

ΤΕΤΑΡΤΗ   8:30 - 11:00

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΥΕ

 

ΝΟΣΗΛΕΙΑ Π.Ν.

1) ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ-ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ-ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Κ.Α.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Φωτοτυπία θεώρησης  Βιβλιαρίου Υγειονομικής Περίθαλψης (ΒΥΠ) προστατευόμενου μέλους.
 • Πιστοποιητικό από ΚΕΦΠ (Κέντρο Φροντίδας Παιδιού) ΝΝΠ ή από άλλο φορέα ,  όπου να  αναγράφεται το κόστος , η συχνότητα και η χρονική διάρκεια θεραπειών.

2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

     - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

     - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ

     - ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

     - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Κ.Α.

        

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ από ειδικό ιατρό ΠΝ ή άλλο φορέα , όπου να αναγράφεται το κόστος, η συχνότητα και η χρονική διάρκεια λήψης σκευασμάτων.
 • ΤΡΕΙΣ (3) ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ από καταστήματα αγοράς.

 

ΝΟΣΗΛΕΙΑ Λ.Σ.

 

1) ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ-ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ-ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Κ.Α.

    ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΣ

        Όπου διαβιβάζονται ως συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά , τα στοιχεία του/της ενδιαφερομένου-ης και απαραίτητα, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ από ΚΕΦΠ (Κέντρο Φροντίδας Παιδιού) ΝΝΠ ή από άλλο φορέα όπου να   αναγράφεται το κόστος, συχνότητα , η χρονική διάρκεια θεραπειών και ο κωδικός ICD.10 κατά περίπτωση.

 

2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

    - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

    - ΠΡΟΪΟΝΤΑΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ

    - ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

    - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Κ.Α.

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΣ μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 •  ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ από ειδικό ιατρό ΠΝ ή άλλο φορέα όπου να  αναγράφεται το κόστος, συχνότητα και η χρονική διάρκεια λήψης σκευασμάτων.
 •   MIA (1) ΠΡΟΣΦΟΡA από καταστήματα αγοράς.

 

ΚΥΗΣΗ

Το ένστολο προσωπικό   Π.Ν. και Λ.Σ. να παραπέμπεται στην ΑΝΥΕ με  αυτοπρόσωπη παρουσία, εκτός εάν συντρέχουν ιατρικοί λόγοι αδυναμίας μετακίνησης της εγκύου.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΥΕ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ.

 

ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Π.Ν.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την 5μηνη άδεια κυήσεως.

 • ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΣΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΚΥΟΦΟΡΕΙ

             Όπου διαβιβάζονται προς ΑΝΥΕ ενέργειες αυτής, ως συνημμένα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της ενδιαφερόμενης.

 • ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ (ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΙΑΤΡΟ Π.Ν.)

            Στο απόκομμα βιβλιάριου να αναγράφεται η πιθανή ημερομηνία συλλήψεως, η ημερομηνία ολοκλήρωσης του τέταρτου (4ου) μήνα και η πιθανή ημερομηνία τοκετού.

 • ΥΠΕΡΗΧΟΣ –ΕΙΚΟΝΑ – ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΙΑΤΡΟ ΠΝ.
 • ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟ, ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ.
 • TEST ΚΥΗΣΕΩΣ (test ούρων - το οποίο να είναι θετικό)

 Ή β ΧΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (όπου να αναγράφονται οι μονάδες, για την πιστοποίηση του εμβρύου). 

 

ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Λ.Σ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την 5μηνη ή την 2μηνη άδεια κυήσεως.

 • ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΣΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΚΥΟΦΟΡΕΙ

             Όπου διαβιβάζονται προς ΑΝΥΕ και ενέργειες αυτής, ως συνημμένα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της ενδιαφερόμενης.

 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΝΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
 • ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ (ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΙΑΤΡΟ Λ.Σ.)

            Στο απόκομμα βιβλιάριου να αναγράφεται η πιθανή ημερομηνία συλλήψεως, η ημερομηνία ολοκλήρωσης του τέταρτου (4ου) μήνα και η πιθανή ημερομηνία τοκετού.

 • ΥΠΕΡΗΧΟΣ –ΕΙΚΟΝΑ – ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΙΑΤΡΟ.
 • ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟ.
 • TEST ΚΥΗΣΕΩΣ (test ούρων - το οποίο να είναι θετικό)

 Ή β ΧΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (όπου να αναγράφονται οι μονάδες, για την πιστοποίηση του εμβρύου). 

 

ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ (Ι.Υ.Α)

Τα εν ενεργεία στελέχη στην ΑΝΥΕ παρίστανται υποχρεωτικά στην ΑΝΥΕ, εκτός και αν υπάρχει Ιατρική βεβαίωση για το αντίθετο .

Τα προστατευόμενα μέλη, παρίστανται προαιρετικά στην επιτροπή, εκτός και αν βρίσκονται εντός Αττικής.

Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών για νέα προσπάθεια Ι.Υ.Α έχουν τα στελέχη ή τα μέλη, που έχει παρέλθει 4μηνο από την ημερομηνία της προηγούμενης προσπάθειας Ι.Υ.Α (ημερομηνία γνωμάτευσης ΑΝΥΕ).

Απαραίτητη προϋπόθεση προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία με γραμματεία ΑΝΥΕ για προγραμματισμό ραντεβού.

 

ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Π.Ν.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

 • ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥ/ΗΣ

             Όπου διαβιβάζονται προς ΑΝΥΕ και ενέργειες αυτής, ως συνημμένα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της ενδιαφερόμενης.

 

 • ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟ της Μ.Ι.Υ.Α. ΝΝΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ:
 1. Ονοματεπώνυμο εξεταζόμενης
 2. Πρόβλημα - πάθηση υπογονιμότητας
 3. Αριθμός υποβληθείσας Ι.Υ.Α
 4. Μήνας πραγματοποίησης υποβληθείσας Ι.Υ.Α

 

 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΣΤΟΛΟΥ όπου να αναφέρεται ο αριθμός προσπάθειας Ι.Υ.Α.
 • ΣΑΛΠΙΓΓΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
 • ΔΥΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΔΙΑΓΡΑΜΑΤΑ με χρονική διαφορά μεταξύ τους, τελευταίου έτους.
 • ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2ΜΗΝΟΥ,

Εάν το αίτιο υπογονιμότητας είναι ο ανδρικός παράγοντας ή η υπογονιμότητα είναι ανεξήγητης αιτιολογίας θα προσκομίζονται ορμονολογικές εξετάσεις και του ΣΥΖΥΓΟΥ.

 • Προσκόμιση Βιβλιαρίου Υγειονομικής Περίθαλψης (ΒΥΠ) για έλεγχο ασφαλιστικού φορέα.

 

ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Λ.Σ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

 • ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥ/ΗΣ

             Όπου διαβιβάζονται προς ΑΝΥΕ και ενέργειες αυτής, ως συνημμένα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της ενδιαφερόμενης.

 • ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ  από τον γυναικολόγο της Μ.Ι.Υ.Α. ΝΝΑ ή από άλλο φορέα  που να αναφέρονται:
 1. Ονοματεπώνυμο εξεταζόμενης
 2. Πρόβλημα - πάθηση υπογονιμότητας
 3. Αριθμός υποβληθείσας Ι.Υ.Α
 4. Μήνας πραγματοποίησης υποβληθείσας Ι.Υ.Α
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΣΤΟΛΟΥ όπου να αναφέρεται ο αριθμός προσπάθειας Ι.Υ.Α.
 • ΣΑΛΠΙΓΓΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
 • ΔΥΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΔΙΑΓΡΑΜΑΤΑ με χρονική διαφορά μεταξύ τους, τελευταίου έτους.
 • ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2ΜΗΝΟΥ,

Εάν το αίτιο υπογονιμότητας είναι ο ανδρικός παράγοντας ή η υπογονιμότητα είναι ανεξήγητης αιτιολογίας θα προσκομίζονται ορμονολογικές εξετάσεις και του ΣΥΖΥΓΟΥ.

 • Προσκόμιση Βιβλιαρίου Υγειονομικής Περίθαλψης (ΒΥΠ) για έλεγχο ασφαλιστικού φορέα.

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

 

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει για κρίση Σ.Ι , καταλληλότητας άσκησης επαγγέλματος κάθε Τρίτη και Παρασκευή και ώρα 09:30 .

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται την προηγούμενη (Δευτέρα και Πέμπτη) στα γραφεία της ΑΝΥΕ/ΝΝΠ  προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα / γνωματεύσεις.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΠΝ

 • Παραπεμπτικό από ΔΕΚΝ
 • Γνωμάτευση ακτινογραφίας θώρακος (εντός 3 μηνών πριν την παρουσία  στην ΑΝΥΕ)
 • Γενική εξέταση ούρων  (εντός 3 μηνών πριν την παρουσία  στην ΑΝΥΕ)
 • Γνωμάτευση Παθολόγου (να αναγράφεται η ικανότητα για το Ναυτικό επάγγελμα) και εντός 1 μηνός πριν την παρουσία του στην ΑΝΥΕ
 • Γνωμάτευση Οφθαλμίατρου (να αναγράφεται  α. η οπτική οξύτητα με γυαλιά  S.C και χωρίς γυαλιά  C. β. διαθλαστική ανωμαλία   γ. ο αριθμός των σωστών απαντήσεων σε 14 πίνακες  Ishihara  και  δ. αντίληψη του τρίχρωμου φανού).
 • Παράβολο εξέτασης 14,68 ευρώ μετρητά(δεν διατίθεται POS ).
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται την ημέρα την συνεδρίασης (Τρίτη και Παρασκευή) στα γραφεία της ΑΝΥΕ στο ΝΝΠ προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.