Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ) - Δικαιολογητικά

ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

ΝΝΠ                       

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ   8:00 - 13:00

ΤΡΙΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   8:00 - 11:00

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΕΝΑΡΞΗ  8:15 – ΛΗΞΗ 9:30

 

ΝΝΑ                          

ΤΕΤΑΡΤΗ   8:30 - 11:00

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΥΕ

 

ΝΟΣΗΛΕΙΑ Π.Ν.

1) ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ-ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ-ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Κ.Α.

ΑΙΤΗΣΗ  στη ΓΡΑΜ. ΑΝΥΕ (από τον/την ενδιαφερόμενο-η/κηδεμόνα  δικαιούχου υγειονομικής κάλυψης Π.Ν) Ή ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ από την υπηρεσία του ενστόλου, μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία θεώρησης  Βιβλιαρίου Υγειονομικής Περίθαλψης (ΒΥΠ) προστατευόμενου μέλους.
 • Πιστοποιητικό από ΚΕΦΠ (Κέντρο Φροντίδας Παιδιού) ΝΝΠ ή από άλλο φορέα ,  όπου να  αναγράφεται το κόστος , η συχνότητα και η χρονική διάρκεια θεραπειών.

2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

     - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

     - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ

     - ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

     - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Κ.Α.

        

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ από ειδικό ιατρό ΠΝ ή άλλο φορέα , όπου να αναγράφεται το κόστος, η συχνότητα και η χρονική διάρκεια λήψης σκευασμάτων.
 • ΤΡΕΙΣ (3) ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ από καταστήματα αγοράς.

 

ΝΟΣΗΛΕΙΑ Λ.Σ.

 

1) ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ-ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ-ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Κ.Α.

    ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΣ

        Όπου διαβιβάζονται ως συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά , τα στοιχεία του/της ενδιαφερομένου-ης και απαραίτητα, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ από ΚΕΦΠ (Κέντρο Φροντίδας Παιδιού) ΝΝΠ ή από άλλο φορέα όπου να   αναγράφεται το κόστος, συχνότητα , η χρονική διάρκεια θεραπειών και ο κωδικός ICD.10 κατά περίπτωση.

 

2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

    - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

    - ΠΡΟΪΟΝΤΑΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ

    - ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

    - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Κ.Α.

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΣ μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 •  ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ από ειδικό ιατρό ΠΝ ή άλλο φορέα όπου να  αναγράφεται το κόστος, συχνότητα και η χρονική διάρκεια λήψης σκευασμάτων.
 •   ΤΡΕΙΣ (3) ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ από καταστήματα αγοράς.

 

ΚΥΗΣΗ

Το ένστολο προσωπικό   Π.Ν. και Λ.Σ. να παραπέμπεται στην ΑΝΥΕ με  αυτοπρόσωπη παρουσία, εκτός εάν συντρέχουν ιατρικοί λόγοι αδυναμίας μετακίνησης της εγκύου.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΥΕ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ.

 

ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Π.Ν.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την 5μηνη άδεια κυήσεως.

 • ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΣΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΚΥΟΦΟΡΕΙ

             Όπου διαβιβάζονται προς ΑΝΥΕ ενέργειες αυτής, ως συνημμένα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της ενδιαφερόμενης.

 • ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ (ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΙΑΤΡΟ Π.Ν.)

            Στο απόκομμα βιβλιάριου να αναγράφεται η πιθανή ημερομηνία συλλήψεως, η ημερομηνία ολοκλήρωσης του τέταρτου (4ου) μήνα και η πιθανή ημερομηνία τοκετού.

 • ΥΠΕΡΗΧΟΣ –ΕΙΚΟΝΑ – ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΙΑΤΡΟ ΠΝ.
 • ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟ, ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ.
 • TEST ΚΥΗΣΕΩΣ (test ούρων - το οποίο να είναι θετικό)

 Ή β ΧΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (όπου να αναγράφονται οι μονάδες, για την πιστοποίηση του εμβρύου). 

 

ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Λ.Σ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την 5μηνη ή την 2μηνη άδεια κυήσεως.

 • ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΣΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΚΥΟΦΟΡΕΙ

             Όπου διαβιβάζονται προς ΑΝΥΕ και ενέργειες αυτής, ως συνημμένα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της ενδιαφερόμενης.

 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΝΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
 • ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ (ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΙΑΤΡΟ Λ.Σ.)

            Στο απόκομμα βιβλιάριου να αναγράφεται η πιθανή ημερομηνία συλλήψεως, η ημερομηνία ολοκλήρωσης του τέταρτου (4ου) μήνα και η πιθανή ημερομηνία τοκετού.

 • ΥΠΕΡΗΧΟΣ –ΕΙΚΟΝΑ – ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΙΑΤΡΟ.
 • ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟ.
 • TEST ΚΥΗΣΕΩΣ (test ούρων - το οποίο να είναι θετικό)

 Ή β ΧΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (όπου να αναγράφονται οι μονάδες, για την πιστοποίηση του εμβρύου). 

 

ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ (Ι.Υ.Α)

Τα εν ενεργεία στελέχη στην ΑΝΥΕ παρίστανται υποχρεωτικά στην ΑΝΥΕ, εκτός και αν υπάρχει Ιατρική βεβαίωση για το αντίθετο .

Τα προστατευόμενα μέλη, παρίστανται προαιρετικά στην επιτροπή, εκτός και αν βρίσκονται εντός Αττικής.

Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών για νέα προσπάθεια Ι.Υ.Α έχουν τα στελέχη ή τα μέλη, που έχει παρέλθει 4μηνο από την ημερομηνία της προηγούμενης προσπάθειας Ι.Υ.Α (ημερομηνία γνωμάτευσης ΑΝΥΕ).

Απαραίτητη προϋπόθεση προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία με γραμματεία ΑΝΥΕ για προγραμματισμό ραντεβού.

 

ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Π.Ν.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

 • ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥ/ΗΣ

             Όπου διαβιβάζονται προς ΑΝΥΕ και ενέργειες αυτής, ως συνημμένα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της ενδιαφερόμενης.

 

 • ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟ της Μ.Ι.Υ.Α. ΝΝΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ:
 1. Ονοματεπώνυμο εξεταζόμενης
 2. Πρόβλημα - πάθηση υπογονιμότητας
 3. Αριθμός υποβληθείσας Ι.Υ.Α
 4. Μήνας πραγματοποίησης υποβληθείσας Ι.Υ.Α

 

 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΣΤΟΛΟΥ όπου να αναφέρεται ο αριθμός προσπάθειας Ι.Υ.Α.
 • ΣΑΛΠΙΓΓΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
 • ΔΥΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΔΙΑΓΡΑΜΑΤΑ με χρονική διαφορά μεταξύ τους, τελευταίου έτους.
 • ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2ΜΗΝΟΥ,

Εάν το αίτιο υπογονιμότητας είναι ο ανδρικός παράγοντας ή η υπογονιμότητα είναι ανεξήγητης αιτιολογίας θα προσκομίζονται ορμονολογικές εξετάσεις και του ΣΥΖΥΓΟΥ.

 • Προσκόμιση Βιβλιαρίου Υγειονομικής Περίθαλψης (ΒΥΠ) για έλεγχο ασφαλιστικού φορέα.

 

ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Λ.Σ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

 • ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥ/ΗΣ

             Όπου διαβιβάζονται προς ΑΝΥΕ και ενέργειες αυτής, ως συνημμένα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της ενδιαφερόμενης.

 • ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ  από τον γυναικολόγο της Μ.Ι.Υ.Α. ΝΝΑ ή από άλλο φορέα  που να αναφέρονται:
 1. Ονοματεπώνυμο εξεταζόμενης
 2. Πρόβλημα - πάθηση υπογονιμότητας
 3. Αριθμός υποβληθείσας Ι.Υ.Α
 4. Μήνας πραγματοποίησης υποβληθείσας Ι.Υ.Α
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΣΤΟΛΟΥ όπου να αναφέρεται ο αριθμός προσπάθειας Ι.Υ.Α.
 • ΣΑΛΠΙΓΓΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
 • ΔΥΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΔΙΑΓΡΑΜΑΤΑ με χρονική διαφορά μεταξύ τους, τελευταίου έτους.
 • ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2ΜΗΝΟΥ,

Εάν το αίτιο υπογονιμότητας είναι ο ανδρικός παράγοντας ή η υπογονιμότητα είναι ανεξήγητης αιτιολογίας θα προσκομίζονται ορμονολογικές εξετάσεις και του ΣΥΖΥΓΟΥ.

 • Προσκόμιση Βιβλιαρίου Υγειονομικής Περίθαλψης (ΒΥΠ) για έλεγχο ασφαλιστικού φορέα.

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΑΤΟΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΥΕ ΓΙΑ ΚΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ κλπ.
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ Π.Ν

 • ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΑΠΟ ΔΕΚΝ
 • ΓΝΩΜΑΤΕΥΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ

Εντός 1 μήνα πριν την ημέρα παρουσίασης στην ΑΝΥΕ

 • ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ

Εντός 1 μήνα πριν την ημέρα παρουσίασης στην ΑΝΥΕ

 • ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ  14,68 ΜΕΤΡΗΤΑ (ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ POS)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ/ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 40 ΕΤΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΝΠ