Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ) - Διατελέσαντες Πρόεδροι

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΕΩΣ
Ε. ΟΡΛΩΦ ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ 2/3/1905
11/2/1908
Π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ 11/2/1908
9/2/1910
Ε. ΟΡΛΩΦ ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ 9/2/1910
29/12/1910
Π. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ 4/1/1911
20/9/1911
Κ. ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ 20/9/1911
31/12/1914
Π. ΜΙΤΣΑΚΗΣ ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ 3/1/1915
4/9/1918
Ι. ΤΣΑΜΠΡΗΣ ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ 4/9/1918
3/9/1919
Α. ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ 10/3/1919
1/11/1922
Ν. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ 17/12/1922

16/10/1923

Μ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ 18/10/1923
31/3/1925
Α. ΤΑΠΙΝΗΣ ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ 31/3/1925
7/11/1925
Σ. ΜΑΡΜΟΡΑΣ ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ 7/11/1925
13/7/1926
Α. ΣΚΟΤΑΔΗΣ ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ 13/7/1926
11/1/1927
Χ. ΖΟΥΜΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ι) Β.Ν. 11/1/1927
6/3/1928
Ι. ΜΩΡΑΪΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ι) Β.Ν. 6/3/1928
21/8/1928
Δ. ΜΠΟΤΣΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ι) Β.Ν. 21/8/1928
2/1/1929
Α. ΣΚΟΤΑΔΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ι) Β.Ν. 2/1/1929
3/4/1929
Κ. ΣΟΛΕΪΔΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ι) Β.Ν. 3/4/1929
28/3/1934
Κ. ΗΡΕΙΩΤΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ι) Β.Ν. 28/3/1934
2/11/1939
Α. ΤΑΠΙΝΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ι) Β.Ν. 2/11/1939
4/1/1945
Λ. ΜΠΙΣΤΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ι) Β.Ν. 4/1/1945
9/12/1947
Λ. ΠΑΠΑΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ι) Β.Ν. 9/12/1947
7/3/1950
Ν. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ι) Β.Ν. 7/3/1950
7/12/1952
Κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ι) Β.Ν. 7/12/1952
23/12/1954
Κ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ι) Β.Ν. 23/12/1954
3/2/1960
Γ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ι) Β.Ν. 3/2/1960
17/1/1962
Κ. ΡΙΖΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ι) Β.Ν. 17/1/1962
7/2/1964
Θ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ι) Β.Ν. 7/2/1964
1/1/1966
Β. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ι) Β.Ν. 1/1/1966
6/1/1968
Δ. ΤΣΑΛΤΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ι) Β.Ν. 6/1/1968
19/7/1969
Γ. ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ι) Β.Ν. 19/7/1969
8/8/1970
Δ. ΤΣΑΛΤΑΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 8/8/1970
23/6/1971
Κ.ΤΕΝΤΕΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 23/6/1971
27/6/1972
Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 27/6/1972
30/6/1973
Δ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 30/6/1973
6/7/1974
Π. ΣΙΜΟΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 6/7/1974
6/5/1975
Β. ΒΛΟΝΤΗΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 6/5/1975
28/6/1977
Κ. ΚΩΣΤΗΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 28/6/1977
7/7/1978
Ι. ΣΑΓΡΕΔΟΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 7/7/1978
5/2/1979
Ν. ΚΑΤΣΟΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 5/2/1979
9/2/1979
Ν. ΚΑΤΣΟΥΛΟΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 9/2/1979
29/6/1979
Ν. ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 29/6/1979
4/7/1981
Π. ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 4/7/1981
17/3/1982
Π. ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 17/3/1982
21/4/1982
Κ. ΟΨΙΜΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 21/4/1982
16/12/1982
Κ. ΟΨΙΜΟΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 16/12/1982
15/3/1983
Κ. ΟΨΙΜΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 15/3/1983
23/3/1983
Γ. ΔΙΑΦΑΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 23/3/1983
28/3/1984
Γ. ΔΙΑΦΑΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 28/3/1984
4/4/1984
Κ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 4/4/1984
24/4/1985
Α. ΚΑΤΣΙΚΙΝΗΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 24/4/1985
30/12/1986
Α. ΚΑΤΣΙΚΙΝΗΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 30/12/1986
4/4/1987
Η. ΤΣΑΓΚΑΜΙΛΗΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 4/4/1987
3/3/1988
Η. ΤΣΑΓΚΑΜΙΛΗΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 3/3/1988
5/4/1988
Δ. ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 5/4/1988
2/3/1989
Δ. ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 2/3/1989
1/4/1989
Θ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 1/4/1989
4/3/1991
Θ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 4/3/1991
27/3/1991
Γ. ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 27/3/1991
20/3/1992
Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 20/3/1992
24/3/1993
Λ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 24/3/1993
7/3/1994
Λ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 7/3/1994
19/3/1994
Α. ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 19/3/1994
15/3/1995
Α. ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 15/3/1995
29/3/1995
Χ. ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 29/3/1995
7/3/1996
Χ. ΒΕΝΕΤΗΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 7/3/1996
15/3/1996
Ε. ΔΑΝΔΟΛΟΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 15/3/1996
18/3/1997
Χ. ΛΑΔΑΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 18/3/1997
20/3/1998
Ζ. ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 20/3/1998
11/3/1999
Π. ΚΟΔΕΛΛΑΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 11/3/1999
9/3/2001
Π. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 9/3/2001
12/3/2002
Γ. ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 12/3/2002
27/3/2004
Γ. ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 27/3/2004
5/4/2004
Σ. ΛΙΜΠΕΡΗΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 5/4/2004
5/3/2007
Σ. ΛΙΜΠΕΡΗΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 6/3/2007
13/3/2007
Λ. ΣΥΡΜΑΛΗΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 14/3/2007
9/3/2009
ΑΙΜ. ΧΡΗΣΤΙΑΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 10/3/2009
19/3/2010
Κ. ΝΤΑΤΣΑΚΗΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 19/3/2010
18/3/2011
Κ. ΜΠΟΥΡΟΥΝΗΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 18/3/2011
26/7/2012
Κ. ΜΠΟΥΡΟΥΝΗΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 27/7/2012
7/8/2012
Ε. ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 7/8/2012 8/3/2013
Ε. ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 9/3/2013 1/4/2013
Κ. ΠΑΪΒΑΝΑΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 1/4/2013 10/3/2015
Δ. ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 10/3/2015 5/3/2019
Ι. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 6/3/2019 29/3/2020
Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 30/3/2020 10/3/2021
Δ. ΤΡΥΦΟΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) 11/3/2021  

 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ