Χαρακτηριστικά Υποβρυχίων τύπου "Ωκεανός"

ΤΥΠΟΣ

Το Υ/Β ΩΚΕΑΝΟΣ  είναι εκσυγχρονισμένο Υ/Β τ. «ΠΟΣΕΙΔΩΝ». 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Το Υ/Β ΩΚΕΑΝΟΣ, μετά την 25ετή παρουσία του στις Ελληνικές θάλασσες, αποφασίστηκε να υποστεί ανανέωση των συστημάτων του, προκειμένου να καταστεί εφάμιλλο της τεχνολογίας που διαθέτουν νεότευκτα Υ/Β. Έτσι, εντάχθηκε στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού NEPTUNE II, το οποίο έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις των Ελληνικών Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και ήδη βρίσκεται στην τελική φάση εν πλω δοκιμών, προκειμένου να επανενταχθεί πλήρως και επιχειρησιακά στη δύναμη της Διοικήσεως Υποβρυχίων.

Οι εργασίες του εκσυγχρονισμού περιέλαβαν:

Αλλαγή όλων των ηλεκτρονικών συσκευών ναυτιλίας, ηλεκτρονικού πολέμου και οπλικών συστημάτων (SONAR, RADAR, ESM, ΣΔΒΤ,κτλ.) με το ολοκληρωμένο σύστημα ISUS της εταιρείας ATLAS ELEKTRONIK και εγκατάσταση συστήματος βολής SUB HARPOON.

Λήψη μέτρων μειώσεως θορύβων.

Αύξηση του μήκους του σκάφους και προσθήκη συστήματος αναερόβιας πρόωσης.

Γενική επισκευή ή/και αντικατάσταση κυρίων και βοηθητικών μηχανημάτων.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ: 62,30 m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ: 6,26m
ΥΨΟΣ (ΑΝΕΥ ΙΣΤΩΝ): 12 m
ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 1480 tn
ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ ΣΕ ΚΑΤΑΔΥΣΗ: 1615 tn
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 11,5 kn
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΤΑΔΥΣΗ: 22kn
ΜΕΣΟ ΒΥΘΙΣΜΑ: 6,4 m

ΠΡΟΩΣΗ

Η πρόωση επιτυγχάνεται με μία συστοιχία 480 στοιχείων, ένα κινητήρα 4.600 ΗΡ, μία προπέλα, ενώ η φόρτιση της συστοιχίας γίνεται από 4 γεννήτριες που κινούνται με 4 μηχανές DIESEL 2.400 ΗΡ.

Eπιπλέον επιτυγχάνεται και σε συνδυασμό με το σύστημα αναερόβιας πρόωσης (AIP), την παραγωγή δηλαδή ηλεκτρικής ενέργειας από κυψέλες υγρών καυσίμων. Το σύστημα αυτό απαλλάσσει το Υ/Β (όποτε επιχειρησιακά απαιτείται) από την διαδικασία εκτελέσεως αναπνευστήρα για τη φόρτιση των συστοιχιών του, μια διαδικασία που καθιστά το Υ/Β ευάλωτο σε εντοπισμό από ανθυποβρυχιακές μονάδες.

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ

Το Υ/Β ΩΚΕΑΝΟΣ θα είναι πλήρως εφοδιασμένο με τις κεραίες, πομπούς και δέκτες που είναι απαραίτητα για τις επικοινωνίες τους.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Το Υ/Β ΩΚΕΑΝΟΣ φέρει το ολοκληρωμένο οπλικό σύστημα ISUS της εταιρείας ATLAS ELEKTRONIK, του οποίου οι κονσόλες με τη δυνατότητα της μεταξύ τους εναλλαγής λειτουργιών, θα αποτελούν τα απαραίτητα συστήματα ναυτιλιακής έρευνας, όπως RADAR, ESM, GPS, ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΥ κ.τ.λ. Φυσικά πολλά σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα, όπως ιστοί OPTRONIC με πολλές δυνατότητες απεικόνισης θα αποτελούν σημαντικά ναυτιλιακά αλλά και επιχειρησιακά βοηθήματα.

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Στο οπλικό Σύστημα ISUS ολοκληρώνονται, τόσο οι τορπίλλες, όσο και τα Κατευθυνόμενα Βλήματα SUBHARPOON , τα οποία θα φέρει το Υ/Β στους 8 Τ/Σ και στις θέσεις εφεδρικών όπλων.

SONAR

Στο ίδιο οπλικό σύστημα ενσωματώνεται, παθητικό SONAR μεσαίων και χαμηλών συχνοτήτων, άλλες υποβοηθητικές λειτουργίες για την στοχοποίηση και επίλυση του προβλήματος βολής.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το προσωπικό Υ/Β ΩΚΕΑΝΟΣ συνίσταται από 6-7 Αξιωματικούς και από πλήρωμα 28-30 ανδρών (Μονίμων Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Το Υ/Β ΩΚΕΑΝΟΣ μπορεί να μεταφέρει επαρκή τρόφιμα και πόσιμο νερό για πλου έως 50 ημέρες, ενώ δεν υφίσταται πρόβλημα ανεφοδιασμού με καύσιμα - λιπαντικά.

 

 

 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ