ΥΦ ΠΡΕΣΠΑ Α-434

ΥΦ ΠΡΕΣΠΑ Α-434

 

 • Χαρακτηριστικά
 • Ιστορικό
 • ΘΥΡΕΟΣ
 •  

  Το πλοίο διαθέτει συνολικά δέκα (10) δεξαμενές φόρτου από τις οποίες οι δύο (2) χρησιμοποιούνται για BALLAST και οκτώ (8) για μεταφορά ύδατος.

   Διαστάσεις: 54,75/7,92/3,80 μέτρα
  Χωρητικότητα συνολική δεξαμενών φόρτου: 631,86 τόννοι
  Χωρητικότητα δεξαμενών BALLAST: 187 τόννοι
  Πρόωση: Μία κύρια μηχανή MWM τύπου TBΟ 484-6U 484 στροφών και 1300 ιπποδύναμη.
  Έλικα: Αριστερόστροφος
  Μέγιστη ταχύτητα: 12 κόμβοι
  Ακτίνα ενέργειας: 2000 μίλια
  Πλήρωμα: Δυνατότητα ενδιαιτήσεως 21 ατόμων


 • Το πλοίο κατασκευάστηκε στα Ελληνικά Ναυπηγία Περάματος Αφοί Κορωναίου το έτος 1974 και παρελήφθη στις 12 Οκτωβρίου 1976, έχοντας σαν προορισμό τον εφοδιασμό με πόσιμο ύδωρ άνυδρους νήσους, πολεμικά πλοία και ναυτικές υπηρεσίες. Εντάχθηκε στην κατηγορία υδροφόρων βάσεων φέροντας το διεθνές διακριτικό σήμα SZDX και πλευρικό αριθμό Α-434.

 • Το όνομα ΠΡΕΣΠΑ είναι όνομα δύο λιμνών της μεγάλης και της μικρής Πρέσπας. Οι δύο αυτές λίμνες βρίσκονται στη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στο νομό Φλωρίνης. Ορισμένα τμήματα αυτών είναι διεθνή, η μεγάλη Πρέσπα έχει την επωνυμία και τριεθνές διότι βρίσκεται μεταξύ Ελλάδος, Αλβανίας και Πρώην Γιουγκοσλαβικής δημοκρατίας. Οι λίμνες ΠΡΕΣΠΕΣ αποτελούν χαρακτηριστικούς Ελληνικούς βιότοπους με πολλά υδρόβια πτηνά.

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ