Ρ/Κ ΤΙΤΑΝ Α443

Ρ/Κ ΤΙΤΑΝ Α443

 • Ιστορικό
 • 1. Το πλοίο είναι της κατηγορίας των Ρυμουλκών Ανοικτής Θαλάσσης (Ρ/Κ).
  2. Ναυπηγήθηκε το 1988 στο Ρόστοκ της Ανατολικής Γερμανίας από τα
  Ναυπηγεία VEB, για λογαριασμό του Πολεμικού Ναυτικού της Ανατολικής Γερμανίας. Καθελκύστηκε την 30-4-1988 και ενεργοποιήθηκε το 1989. Κύρια αποστολή του ήταν η Αντιμετώπιση Πυρκαϊών και Διαρροών σε άλλα Πλοία , η Έρευνα και Διάσωση, καθώς και η υποβοήθηση εταίρων πλοίων.
  3. Ονομάστηκε “WUSTROW” και είναι το πρώτο Πλοίο της κλάσεως
  “ZANDER”. Το Ρ/Κ βρισκόταν σε πλήρη χρήση όλα τα χρόνια μέχρι τον παροπλισμό του τον Δεκέμβριο του 2010.
  4. Παρελήφθη τον Νοέμβριο του 2011 από το Πολεμικό Ναυτικό.
  Ρυμουλκήθηκε με ιδιωτικό Ρ/Κ ανοικτής θαλάσσης από τον λιμένα Wilhelmshaven στον λιμένα Πειραιώς.
  Η τελετή ύψωσης Σημαίας έλαβε χώρα την 19η Σεπτεμβρίου 2012 στον
  Ναύσταθμο Σαλαμίνος.
  5. Διεθνές Διακριτικό: SZFY.
  6. Διακριτικός αριθμός: Α 443.
   

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ