Π/Γ-8

Π/Γ-8

 • Χαρακτηριστικά
 • Ιστορικό
 • Μέγιστο Μήκος: 37,42 μέτρα
  Μέγιστο Πλάτος: 17,92 μέτρα
  Μέγιστο Βύθισμα: 1,7 μέτρα
  Χωρητικότητα: 699,23 τόνους

 • Ο πλωτός γερανός Νο 8 ναυπηγήθηκε και εντάχθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό το έτος 1978 . Εκτελεί εργασίες ανελκύσεως φορτίων (Βάρους έως 10 Τ μικρός γάντζος, Βάρους έως 70 Τ μεγάλος γάντζος) καθώς και μεταφορές φορτίων .

  Η μετακίνηση είναι είτε με αυτόνομη πρόωση (για παράκτιες κοντινές αποστάσεις ) είτε ρυμουλκούμενος (για μεγαλύτερες αποστάσεις). 

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ