Π/Γ-4

Π/Γ-4

 

 • Χαρακτηριστικά
 • Ιστορικό
 • Μέγιστο Μήκος: 37 μέτρα
  Μέγιστο Πλάτος: 17,5 μέτρα
  Μέγιστο Βύθισμα: 2,0 μέτρα
  Εκτόπισμα: 933 τόνους
  Μέγιστη Ανυψωτική Ικανότητα: 70 τόνους

 • Η τρόπις του ΠΓ-4 ετέθη στα Ναυπηγεία της Ελληνικής Εταιρείας Γενικών Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Γ.Ε) στο Πέραμα Πειραιώς την 1η Ιουνίου 1970. Παρεδόθει στο Πολεμικό Ναυτικό την 3η Απριλίου 1972

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ