Κιλκίς ΒΒ-23 (1914-1931)


Πρώην USS MISSISSIPPI BB23 ΘΩΡΗΚΤΟ 

 Κιλκίς ΒΒ-23 (1914-1931)

 

 

 

 

Διαστάσεις: 114,3 / 23,5 / 7,5 μέτρα
Εκτόπισμα: 13.000 / 14.465 τόν.
Πρόωση: 1.400 hp
Ταχύτητα: 17 κόμβοι
Οπλισμός: 4 πυροβόλα των 305 χιλ./45 σε δίδυμους πύργους, 8 πυροβόλα των 203 χιλ./45 σε 4 δίδυμους πλευρικούς πύργους, 8 πυροβόλα των 178 χιλ./45 σε 4 δίδυμους πλευρικούς πύργους, 11 πυροβόλα 76 χιλ., 4 πυροβόλα 57χιλ. και 2 πυροβόλα Α/Α 76 χιλ.
Θωράκιση: Στο σκάφος 229 έως 92 χιλ., στους πύργους 305 έως 203 χιλ.


Ηταν αμερικανικής κατασκευής του 1905. Αγοράσθηκε μαζί με το ιδίου τύπου ΛΗΜΝΟΣ στις 30 Ιουνίου 1914, με βεβιασμένες ενέργειες της Ελληνικής Κυβερνήσεως, σε μια προσπάθεια αντισταθμίσεως των τουρκικών ναυτικών εξοπλισμών, χωρίς να είναι και τα απολύτως κατάλληλα. Κύριο μειονέκτημα τους ήταν η μικρή ταχύτητα και το ότι ήταν χαμηλά για ωκεανοπλοΐα. Νεωτερισμός στα πλοία αυτά αποτέλεσε η ευρεία χρήση ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων. Έκανε γενική επισκευή το 1926-28. Έλαβε μέρος στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, στις επιχειρήσεις της Κριμαίας το 1919 και στις επιχειρήσεις της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Τέθηκε σε παροπλισμό το 1931. Χρησιμοποιήθηκε ως Σχολή Πυροβολικού και βυθίστηκε στο Ναύσταθμο Σαλα-μίνας στις 24 Απριλίου 1941 από γερμανικά αεροπλάνα. Ανελκύσθηκε και διαλύθηκε μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.


  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ