Πρώην P-54, πρώην ΚΑΛΥΨΩ P-54, 
Πυραυλάκατος τύπου Combattante II
 
 
Διαστάσεις: 47/7,1/2,5 μέτρα
Εκτόπισμα: 234 / 255 τόν.
Πρόωση: 4 Diesel 12.000 bhp, 4 έλικες
Ταχύτητα: 36,5 κόμβοι
Οπλισμός: 2 δίδυμα πυροβόλα 35 χιλ., 2 Τ/Σ για κατευθυνόμενες τορπίλες, 4 βλήματα επιφανείας - επιφανείας Exocet
 
 
Ένα από τα τέσσερα ταχέα περιπολικά Κ/Β (ΑΝΝΙΝΟΣ, ΑΡΛΙΩΤΗΣ, ΚΟΝΙΔΗΣ και ΜΠΑΤΣΗΣ) που παραγγέλθηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση το 1968 στα ναυπηγεία CMN του Cherbourg. Έλαβε την ονομασία αυτή στις 26 Ιουνίου 1976 προς τιμήν του Υπχου Δ. Μπάτση, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη βύθιση του ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ στη Λέρο, στις 26 Σεπτεμβρίου 1943. Ύστερα από 32 χρόνια «ευδόκιμης» υπηρεσίας κατά την διάρκεια των οποίων διήνυσε 212.000 ναυτικά μίλια, το πλοίο παραδόθηκε την 23η Απριλίου 2004, στο γεωργιανό Ναυτικό προκειμένου να αποτελέσει το πλοίο Διοίκησης στο πλαίσιο της δύναμης «BLACKSEAFOR» , τη διοίκηση της οποίας έχει αναλάβει η Γεωργία για το έτος 2004. 

 

Πρώην P-53, πρώην ΚΥΜΟΘΟΗ P-53
Πυραυλάκατος τύπου Combattante II
 
 
Διαστάσεις: 47 / 7,1 / 2,5 μέτρα
Εκτόπισμα: 234/255 τόν.
Πρόωση: 4 Diesel 12.000 bhp, 4 έλικες
Ταχύτητα: 36,5 κόμβοι
Οπλισμός: 2 δίδυμα πυροβόλα των 35χιλ., 2 Τ/Σ για κατευθυνόμενες τορπίλες, 4 βλήματα επιφανείας-επιφανείας Exocet
 
 
Αρχικά λεγόταν ΚΥΜΟΘΟΗ. Παρελήφθη στο Χερβούργο της Γαλλίας στις 31 Δεκεμβρίου 1971 από τον Υπχο Ν. Παπαδόγκωνα και κατέπλευσε στην Ελλάδα στις 2 Φεβρουαρίου 1972. Μετονομάσθηκε σε ΚΟΝΙΔΗΣ στις 23 Ιουνίου 1976 προς τιμήν του Υποπλοιάρχου Θ. Κονίδη που χάθηκε κατα τη βύθιση του Υ/Β ΠΡΩΤΕΥΣ. Του ιδίου τύπου: ΑΝΙΝΟΣ, ΑΡΛΙΩΤΗΣ και ΜΠΑΤΣΗΣ. Παροπλίσθηκε στις 11 Δεκεμβρίου του 2003

 

 

Πρώην ΝΑΥΣΙΘΟΗ P-56
Πυραυλάκατος τύπου Combattante II
 
 
Διαστάσεις: 47 / 7,1 / 2,5 μέτρα
Εκτόπισμα: 234/255 τόν.
Πρόωση: 4 Diesel 12.000 bhp, 4 έλικες
Ταχύτητα: 36,5 κόμβοι
Οπλισμός: 2 δίδυμα πυροβόλα των 35χιλ., 2 Τ/Σ για κατευθυνόμενες τορπίλες, 4 βλήματα επιφανείας-επιφανείας Exocet
 
 
Αρχικά λεγόταν ΝΑΥΣΙΘΟΗ. Ενα από τα 4 τέσσερα ταχέα περιπολικά Κ/Β που παραγγέλθηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση το 1968 στα ναυπηγεία CMN του Cherbourg. Η παραλαβή του έγινε στις 25 Μαΐου 1972 από τον Πχη Θεοφιλόπουλο και κατέπλευσε στην Ελλάδα στις 1η Αυγούστου 1972. Στις 23 Ιουνίου 1976 μετονομάσθηκε προς τιμήν του Υπχου Κ.Αννίνου που σκοτώθηκε κατα τη βύθιση του Υ/Β ΤΡΙΤΩΝ στον Καφηρέα στις 16 Σεπτεμβρίου 1942. Του ιδίου τύπου: ΑΡΛΙΩΤΗΣ, ΚΟΝΙΔΗΣ και ΜΠΑΤΣΗΣ. Παροπλίσθηκε στις 17 Ιουνίου του 2002.
 

 

Πρώην ΕΥΝΙΚΗ P-55
Πυραυλάκατος τύπου Combattante II
 
 
Διαστάσεις: 47 / 7,1 / 2,5 μέτρα
Εκτόπισμα: 234/255 τόν.
Πρόωση: 4 Diesel 12.000 bhp, 4 έλικες
Ταχύτητα: 36,5 κόμβοι
Οπλισμός: 2 δίδυμα πυροβόλα των 35χιλ., 2 Τ/Σ για κατευθυνόμενες τορπίλες, 4 βλήματα επιφανείας-επιφανείας Exocet
 
 
Αρχικά λεγόταν ΕΥΝΙΚΗ. Ενα από τα 4 τέσσερα ταχέα περιπολικά Κ/Β που παραγγέλθηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση το 1968 στα ναυπηγεία CMN του Cherbourg. Η παραλαβή του έγινε στις 23 Μαρτίου 1972 από τον Πχη Αναγνωστόπουλο και κατέπλευσε στην Ελλάδα στις 9 Ιουλίου 1972. Στις 23 Ιουνίου 1976 μετονομάσθηκε σε Υπχος ΑΡΛΙΩΤΗΣ προς τιμήν του Υπχου Ν. Αρλιώτη που σκοτώθηκε κατα τη βύθιση του Α/Τ ΥΔΡΑ στο Σαρωνικό στις 22 Απριλίου 1941. Του ιδίου τύπου: ΑΝΝΙΝΟΣ, ΚΟΝΙΔΗΣ και ΜΠΑΤΣΗΣ. Παροπλίσθηκε στις 17 Ιουνίου του 2002.