Ακτινολογικό Εργαστήριο

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΣ : Πχης (ΥΙ) Ζ. Καλιότσου  ΠΝ

 

Ημέρες Λειτουργίας Ιατρείου : Δευτέρα-Τρίτη-Παρασκευή 

Ωράριο Λειτουργίας Ιατρείου : 08:00 έως 13:00

 

Στο Ακτινολογικό εργαστήριο πραγματοποιούνται:

  • Ψηφιακές ακτινογραφίες

  • Υπερηχογραφήματα Άνω, Κάτω κοιλίας, θυρεοειδούς

  • Triplex αγγείων
                                                                                                                                                  

Η εξέταση στο ιατρείο γίνεται κατόπιν προσυνεννόησης (ραντεβού) .


Σε περίπτωση εκτάκτων περιστατικών η εξέταση γίνεται κατόπιν παραπομπής από το Τμήμα επειγόντων περιστατικών του ΝΝΣ ή τον ιατρό της υπηρεσίας του ασθενή (εφόσον υφίσταται).

 Eπικοινωνία :

  • Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων

49611

  • Γραφείο Ραντεβού

49424

  • Ακτινολογικό Εργαστήριο

49156

 

 Ακτινολογικό Εργαστήριο