Ορθοπεδικό Ιατρείο

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΝΝΣ : Υπχος (ΥΙ) Ι. Παλαιολόγος ΠΝ

 

Ημέρες Λειτουργίας Ιατρείου : Τρίτη-Πέμπτη

Ωράριο Λειτουργίας Ιατρείου : 08:00 έως 13:00

 

Στο ορθοπεδικό ιατρείο γίνεται Έλεγχος-Αξιολόγηση-Θεραπεία ορθοπεδικών περιστατικών. 

Η εξέταση στο ιατρείο γίνεται κατόπιν προσυνεννόησης (ραντεβού) .


Σε περίπτωση εκτάκτων περιστατικών η εξέταση γίνεται κατόπιν παραπομπής από το Τμήμα επειγόντων περιστατικών του ΝΝΣ ή τον ιατρό της υπηρεσίας του ασθενή (εφόσον υφίσταται).

Eπικοινωνία :

  • Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων

49611

  • Γραφείο Ραντεβού

49424

  • Ορθοπεδικό Ιατρείο

49648